Legal Learning logo

Aandachtspunten bij het opstellen en analyseren van ICT-contracten

16 Mei

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

ICT-contracten adequaat opstellen en/of analyseren vereist uiteraard een basiskennis van verbintenissenrecht, maar vereist evenzeer inzicht in de achterliggende techniek.

Tijdens deze webinar krijgt u daarom een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste aandachtspunten in het licht van de recente wetgeving (zoals boeken 5 en 6 BW), rechtspraak en de actuele technische evoluties.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Donderdag 16 mei 2024
 • 15u – 17u

DOCENTEN

 • Mr. Lynn Pype, advocaat Timelex / docent Artesis Hogeschool Antwerpen
 • Mr. Liesa Boghaert, advocaat Timelex / assistent UGent

PROGRAMMA

15u - 16u45 : uiteenzetting

Aandachtspunten inzake de ontwikkeling en/of terbeschikkingstelling van software

 • Types en kenmerken van ICT-contracten (‘Build’ versus ‘Operate’)
 • Resultaatsverbintenissen versus inspanningsverbintenissen
 • Acceptatieregeling
 • Bijzondere risico’s inzake cloud en SaaS
 • Agile development (softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand, soms zelfs hooguit een week): bijzondere kenmerken en voor- en nadelen in vergelijking met het klassieke Waterval-model
 • Openstellen van API (Application Programming Interface: een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel, meestal in de vorm van bibliotheken): terms of use
 • ERP-implementatie
 • Nieuwe relevante wetgeving waarmee rekening moet gehouden worden (DORA, Data Act)

Aandachtspunten inzake gegevensbescherming

 • Kwalificatievraagstuk
 • Verwerkersovereenkomsten (data processing)
 • Gegevensuitwisselingsovereenkomsten (data exchange)
 • Overeenkomsten tussen gezamenlijke verantwoordelijken (data sharing)
 • Tranfers: doorgifte naar derde landen (zoals bv. Google Analytics)

Aandachtspunten inzake continuïteit

 • Onderhoud en problem solving
 • Hacking
 • Het faillissement van de ICT-provider - het (tijdelijk) verder gebruik van de software (escrow-regeling)
  • Software on-premise
  • Cloud computing (Saas / PaaS / IaaS)

Aandachtspunten inzake geschillen

 • De precontractuele informatieplicht van de ICT-professional
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid (het nieuwe boek 6)
 • Schadevergoeding
 • Bewijslast

16u45 – 17u : vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • ICT-professionals
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis


DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture