Portalus logo

Misdrijven in het insolventierecht (2u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

In deze cursus bespreekt mr. Julie Jamaer misdrijven in het insolventierecht. Uit de praktijk blijkt dat het vervolgingsbeleid van het parket een nieuwe wending heeft genomen. De stijging van het aantal vervolgingen op initiatief van de sectie economisch-financiële criminaliteit (ecofin) maakt dit thema bijzonder actueel en relevant. Deze cursus is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de eigenlijke insolventiemisdrijven na staat van faillissement. Het tweede deel behandelt misdrijven die nauw verband houden met insolventie. Deze misdrijven worden niet noodzakelijk in het kader van een faillissement gepleegd maar zijn er wel vaak op van toepassing. Tot slot worden in het derde deel enkele andere relevante onderwerpen besproken binnen het kader van het insolventiestrafrecht.

Docent

mr. Julie Jamaer - Advocaat bij advocatenkantoor Monard Law

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • De eigenlijke faillissementsmisdrijven
 • Aangaan van te aanzienlijke verbintenissen (art. 489, 1° Sw.)
 • Inbreuk op de medewerkingsplicht t.a.v. de curator (art. 489, 2° Sw.)
 • Al te kostelijke middelen gebruiken om zich geld te verschaffen (art. 489bis, 1° Sw.)
 • Verdichte uitgaven of verliezen / geen verantwoording activa (art. 489bis, 2° Sw)
 • Bevoordeling van schuldeisers / benadeling van de boedel (art. 489bis 3° Sw)
 • Laattijdige aangifte van het faillissement (art. 489bis, 4° Sw.)
 • Geen of onjuiste inlichtingen verstrekken bij aangifte (art. 489bis, 4° Sw.)
 • Verduisteren en verbergen van activa (artikel 489ter, 1° Sw.)
 • Het doen verdwijnen van boeken of bescheiden (artikel 489ter, 2° Sw.)
 • Faillissementsmisdrijven met een derde als dader (artikel 489 quinquies-sexies Sw.)
 • Misdrijven i.k.v. gerechtelijke reorganisatie
 • Bedrieglijk onvermogen (art. 490bis Sw)
 • Misbruik van vennootschapsgoederen (art. 492bis Sw.)
 • Bedrieglijke wegmaking van in beslag genomen goederen (artikel 507 Sw.)
 • Samenloop met de curator?
 • Het beroepsverbod
 • Publicatie van de veroordeling (art. 490 Sw.)
 • Nieuw Strafwetboek

Over de docent

Julie behaalde in 2015 een Master in de Rechten (met onderscheiding) aan de KU Leuven, waar ze zich specialiseerde in strafrecht, internationaal recht en EU-recht. Als onderdeel van haar juridische opleiding nam ze deel aan het Erasmus uitwisselingsprogramma en studeerde ze in Parijs.

In 2016 behaalde ze een extra Masterdiploma in EU-recht (met onderscheiding) aan de Université Libre de Bruxelles. In hetzelfde jaar werkte Julie vier maanden bij het Openbaar Ministerie van het Internationaal Strafhof van de Verenigde Naties voor het voormalige Joegoslavië in Den Haag. Als onderdeel van deze werkervaring nam ze deel aan de veroordeling door de Trial Chamber van Radovan Karadžic, de voormalige president van Republika Srpska en opperbevelhebber van zijn strijdkrachten, wegens genocide.

Julie begon haar carrière als advocaat door zich in september 2016 bij Monard Law aan te sluiten, waar ze deel uitmaakt van de afdelingen strafrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Meer info - Linkedin profiel

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture