Opleidingen & Events

Hou je juridische skills up-to-date via de door ons aangeboden opleidingen, webinars en events

CREO Business Information & Seminars logo

Getting Ready for the Digital Euro

23 Mei

Webinar
Legal Learning logo

Consumentenbescherming bij de verwerving van…

30 Mei

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

Consumer Credit

30 Mei

Opleiding
Legal Learning logo

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbi…

On demand

Webinar
Portalus logo

Het Vlaams gunstregime inzake schenk- en erfb…

On demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On demand

Webinar
Dotted texture left

Meer Opleidingen & Events

Enkele on-demand webinars

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Terbeschikkingstelling van werkkrachten tusse…

Terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Privacy en gezondheidsgegevens: hot topics

Privacy en gezondheidsgegevens: hot topics

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Handelstussenpersonen en distributieovereenko…

Handelstussenpersonen en distributieovereenkomsten

Mei 2024

23 Mei

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo
Getting Ready for the Digital Euro

To navigate the complexities of digital transformation, it's essential to grasp the scope and implications of the imminent introduction of the Digital Euro.

30 Mei

Webinar
Legal Learning logo
Consumentenbescherming bij de verwerving van…

Consumentenbescherming bij de verwerving van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen

30 Mei

Opleiding
CREO Business Information & Seminars logo
Consumer Credit

Huidige juridische uitdagingen + Nieuwe Richtlijn consumentenkrediet + Herziening van de Richtlijn hypothecair krediet

Enkele on-demand webinars

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste ontwikkelingen

On demand

Webinar
Portalus logo
Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

Moord en doodslag - capita selecta uit recente arresten (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime vanaf 1 januari 2023

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Update van het arbeidsreglement en van de tem…

Update van het arbeidsreglement en van de template arbeidsovereenkomst in het licht van recente wetswijzigingen

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidsopdrachten - Praktische modaliteiten…

Overheidsopdrachten - Praktische modaliteiten van de plaatsing en uitvoering van de raamovereenkomst

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De feitelijke bestuurder in het vennootschaps…

De feitelijke bestuurder in het vennootschapsrecht: een stapsgewijze analyse. De impact van het WVV en recente rechtspraak.

Juni 2024

11 Jun

Webinar
Confocus logo
Handelshuur

De docenten bespreken -elk vanuit hun expertise- de juridische en commerciële aspecten van handelshuur

11 Jun

Opleiding
Confocus logo
Handelshuur

De docenten bespreken -elk vanuit hun expertise- de juridische en commerciële aspecten van handelshuur

13 Jun

Webinar
Legal Learning logo
Vastgoedtransacties door én met administratie…

Vastgoedtransacties door én met administratieve overheden: overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

13 Jun

Opleiding
CREO Business Information & Seminars logo
De Bankierseed

Het Koninklijk Besluit over de bankierseed is recent gepubliceerd in het Staatsblad. Het bevestigt de inwerkingtreding van nieuwe verplichtingen voor bankiers vanaf 15 januari 2025, die impact zal hebben op veel medewerkers.

13 Jun

Webinar
Confocus logo
Deontologie van de advocaat

De docent bespreekt de deontologische aspecten die van belang zijn voor advocaten en hun beroep. Aan bod komen: beroepsgeheim, onafhankelijkheid, partijdigheid, het vermijden van belangenconflicten, de begrippen eer, vaardigheid en rechtsch…

13 Jun

Opleiding
Confocus logo
Deontologie van de advocaat

De docent bespreekt de deontologische aspecten die van belang zijn voor advocaten en hun beroep. Aan bod komen: beroepsgeheim, onafhankelijkheid, partijdigheid, het vermijden van belangenconflicten, de begrippen eer, vaardigheid en rechtsch…

17 Jun

Opleiding
Confocus logo
Bouwrecht en verzekeringen anno 2024

De webinar behandelt Alle BouwplaatsRisico's (ABR) en de Wet-Peeters

17 Jun

Webinar
Confocus logo
Bouwrecht en verzekeringen anno 2024

De webinar behandelt Alle BouwplaatsRisico's (ABR) en de Wet-Peeters

18 Jun

Webinar
Confocus logo
Bewijs in verkeerszaken en actualia rechtspra…

In de uiteenzetting wordt nader ingegaan op de wijze waarop verkeersmisdrijven vastgesteld en/of bewezen kunnen worden. De waarde van het proces-verbaal en de grenzen van de bijzondere bewijswaarde worden duidelijk afgelijnd. Daarnaast word…

18 Jun

Opleiding
Confocus logo
Bewijs in verkeerszaken en actualia rechtspra…

In de uiteenzetting wordt nader ingegaan op de wijze waarop verkeersmisdrijven vastgesteld en/of bewezen kunnen worden. De waarde van het proces-verbaal en de grenzen van de bijzondere bewijswaarde worden duidelijk afgelijnd. Daarnaast word…

20 Jun

Webinar
Confocus logo
PFAS in bodem en grondwater

PFAS stonden de voorbije twee jaar sterk in de aandacht. Hun voorkomen in het milieu en meer in het bijzonder in de bodem vormt een mogelijk risico voor de volksgezondheid. In deze opleiding/webinar "PFAS in bodem en grondwater" beantwoorde…

21 Jun

Opleiding
Confocus logo
Update Vlaamse afvalwetgeving anno 2024

Focus op nieuwigheden in het afval- en materialenbeheer. Zo blijft u op volledig op de hoogte van alle nieuwe regels en krijgt u zelfs al inzichten op de aanpassingen die mogelijks nog op komst zijn in de regelgeving, plus een toelichting b…

21 Jun

Webinar
Confocus logo
Update Vlaamse afvalwetgeving anno 2024

Focus op nieuwigheden in het afval- en materialenbeheer. Zo blijft u op volledig op de hoogte van alle nieuwe regels en krijgt u zelfs al inzichten op de aanpassingen die mogelijks nog op komst zijn in de regelgeving, plus een toelichting b…

25 Jun

Webinar
Confocus logo
De hervorming van het buitencontractueel aans…

Op 1 februari 2024 werd het boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd. Het boek 6 zal normaliter in juni 2024 gepubliceerd worden. Een opvallende nieuwigheid is de afschaffing van het samenloopverb…

25 Jun

Opleiding
Confocus logo
De hervorming van het buitencontractueel aans…

Op 1 februari 2024 werd het boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd. Het boek 6 zal normaliter in juni 2024 gepubliceerd worden. Een opvallende nieuwigheid is de afschaffing van het samenloopverb…

25 Jun

Webinar
Confocus logo
De contractuele aansprakelijkheid in Boek 5 B…

Nadat Mr. Nic Clijmans U wegwijs gemaakt heeft in Boek 5 BW, zoomt hij in op de toerekenbare tekortkoming aan de contractuele verbintenis (de persoonlijke en kwalitatieve aansprakelijkheid), de ingebrekestelling en de (preventieve en c…

25 Jun

Opleiding
Confocus logo
De contractuele aansprakelijkheid in Boek 5 B…

Nadat Mr. Nic Clijmans U wegwijs gemaakt heeft in Boek 5 BW, zoomt hij in op de toerekenbare tekortkoming aan de contractuele verbintenis (de persoonlijke en kwalitatieve aansprakelijkheid), de ingebrekestelling en de (preventieve en c…

26 Jun

Opleiding
Confocus logo
Appartementsmede-eigendom

Deze webinar bespreekt de stand van zaken en evaluatie na invoering van de nieuwe wet en opname in nieuw burgerlijk wetboek. Bij wet van 18 juni 2018 (B.S. 2/7/2018) werden de wettelijke regels inzake appartementsmede-eigendom op heel wat b…

26 Jun

Webinar
Confocus logo
Appartementsmede-eigendom

Deze webinar bespreekt de stand van zaken en evaluatie na invoering van de nieuwe wet en opname in nieuw burgerlijk wetboek. Bij wet van 18 juni 2018 (B.S. 2/7/2018) werden de wettelijke regels inzake appartementsmede-eigendom op heel wat b…

27 Jun

Opleiding
Confocus logo
Verdiepingscursus: taxatieverslag vastgoed vo…

Bij het indienen van een nalatenschapsaangifte kunnen de begunstigden een bevrijdend taxatieverslag toevoegen wanneer een vastgoed deel uitmaakt van de nalatenschap. Vlabel schikt zich in principe naar de bekomen waarde in het verslag. Dit…

27 Jun

Webinar
Confocus logo
Verdiepingscursus: taxatieverslag vastgoed vo…

Bij het indienen van een nalatenschapsaangifte kunnen de begunstigden een bevrijdend taxatieverslag toevoegen wanneer een vastgoed deel uitmaakt van de nalatenschap. Vlabel schikt zich in principe naar de bekomen waarde in het verslag. Dit…

Enkele on-demand webinars

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Arbeidsdeal: de nieuwe maatregelen onder de l…

Arbeidsdeal: de nieuwe maatregelen onder de loep

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Contracteren over auteursrechten - Een analys…

Contracteren over auteursrechten - Een analyse na de wet van 19 juni 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Privacy en gegevensbescherming: in conflict m…

Privacy en gegevensbescherming: in conflict met de GBA

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De impact van drie recente wetten op de werki…

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon Nieuw verbintenissenrecht, nieuw goederenrecht en B2B-wetgeving

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Beroep doen op externe dienstverleners : 6 va…

Beroep doen op externe dienstverleners : 6 valstrikken (en tips om die te ontlopen)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De koop-verkoopovereenkomst van aandelen (Sha…

De koop-verkoopovereenkomst van aandelen (Share Purchase Agreement)

Augustus 2024

27 Aug

Webinar
Legal Learning logo
Recente wetgevende ontwikkelingen met impact…

Recente wetgevende ontwikkelingen met impact op de bouwsector

30 Aug

Webinar
Legal Learning logo
Aansprakelijkheid van hulppersonen in en buit…

Aansprakelijkheid van hulppersonen in en buiten de contractketting. Een analyse in het licht van Boek 6

30 Aug

Webinar
Legal Learning logo
Handelspraktijken en consumentenbescherming:…

Handelspraktijken en consumentenbescherming: recente topics onder de loep

Enkele on-demand webinars

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het nieuwe bewijsrecht: maar wat nu in de pr…

Het nieuwe bewijsrecht: maar wat nu in de praktijk?

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Handelshuur: overzicht van relevante rechtspr…

Handelshuur: overzicht van relevante rechtspraak

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-cont…

Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-contracten

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Ontslagmotivering: een praktijkgericht overzi…

Ontslagmotivering: een praktijkgericht overzicht

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidsopdrachten anno 2022

Overheidsopdrachten anno 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het nieuwe verbintenissenrecht: de impact voo…

Het nieuwe verbintenissenrecht: de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Oktober 2024

04 Okt

Webinar
Legal Learning logo
De invoering van Boek 6 en de impact voor de…

De invoering van Boek 6 en de impact voor de medische sector

04 Okt

Webinar
Confocus logo
Overdracht van accountants- en boekhoudkantor…

Een groot aantal cijferberoepers overweegt zijn activiteiten in de nabije toekomst over te dragen, hetzij aan derden, hetzij aan de volgende generatie. Naast het gebruikelijke aantal ‘natuurlijke afvloeiingen’ (pensionering) spelen daarbij…

17 Okt

Webinar
Legal Learning logo
De nieuwe wet op de private opsporing

De nieuwe wet op de private opsporing

17 Okt

Webinar
Legal Learning logo
Herstructurering, collectief ontslag en sluit…

Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Enkele on-demand webinars

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Woninghuurdecreet: actuele betwistingen

Woninghuurdecreet: actuele betwistingen

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Beëindiging van contracten en sancties wegens…

Beëindiging van contracten en sancties wegens wanprestaties

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidscontracten: de impact van het nieuw…

Overheidscontracten: de impact van het nieuw Burgerlijk Wetboek

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De nietigheid naar huidig en toekomstig verbi…

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht - Een analyse op basis van recente rechtspraak en de wet van 28 april 2022 houdende Boek 5

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De webshop juridisch doorgelicht

De webshop juridisch doorgelicht

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Re-integratie en ontslag van langdurig/veelv…

Re-integratie en ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

November 2024

08 Nov

Webinar
Legal Learning logo
Zekerheden: een update aan de hand van wetgev…

Zekerheden: een update aan de hand van wetgeving en rechtspraak

19 Nov

Opleiding
CREO Business Information & Seminars logo
From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

The FIDA proposal represents a groundbreaking initiative, a paradigm shift that will allow evolution from Open Banking to Open Finance.During this conference, we will discuss in detail what FIDA entails for all players within the financial…

21 Nov

Webinar
Legal Learning logo
Vennootschapsrecht: recente wetgeving én rech…

Vennootschapsrecht: recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

21 Nov

Webinar
Legal Learning logo
Grensoverschrijdende sociale zekerheid: een o…

Grensoverschrijdende sociale zekerheid: een overzicht van rechtspraak

Enkele on-demand webinars

On demand

Webinar
Legal Learning logo
In conflict met de RSZ

In conflict met de RSZ

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers…

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Individueel ontslag - Overzicht van recente r…

Individueel ontslag - Overzicht van recente rechtspraak en de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Bestuur in de NV: vijftien blijvende knelpunt…

Bestuur in de NV: vijftien blijvende knelpunten anno 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Car policies: 15 aandachtspunten onder de loe…

Car policies: 15 aandachtspunten onder de loep

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de l…

Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de loep

December 2024

05 Dec

Webinar
Legal Learning logo
Actualia Overheidsopdrachten 2023/2024

Actualia Overheidsopdrachten 2023/2024

06 Dec

Webinar
Legal Learning logo
Faillissementsrecht: recente wetgeving én rec…

Faillissementsrecht: recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Enkele on-demand webinars

On demand

Webinar
Portalus logo
Onroerende vermogensfiscaliteit (2u)

Onroerende vermogensfiscaliteit (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijz…

Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Zekerheden en hun uitwinning, in het bijzonde…

Zekerheden en hun uitwinning, in het bijzonder bij (in)solvente herstructureringen

On demand

Webinar
Portalus logo
Overeenkomsten met vastgoedmakelaars (2u)

Overeenkomsten met vastgoedmakelaars (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Aansprakelijkheden als werkgever: een praktij…

Aansprakelijkheden als werkgever: een praktijkgerichte update

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De individuele actie/beschermingsmogelijkhede…

De individuele actie/beschermingsmogelijkheden van de schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De voordelen van een NV, de private stichting…

De voordelen van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning

On demand

Webinar
Legal Learning logo
SUMMER DEAL 10 webinars on demand naar keuze

SUMMER DEAL 10 webinars on demand naar keuze

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het nieuwe verbintenissenrecht: de impact voo…

Het nieuwe verbintenissenrecht: de impact voor de bouw- en vastgoedsector

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen…

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

On demand

Webinar
Portalus logo
DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidsopdrachten anno 2022

Overheidsopdrachten anno 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De feitelijke bestuurder in het vennootschaps…

De feitelijke bestuurder in het vennootschapsrecht: een stapsgewijze analyse. De impact van het WVV en recente rechtspraak.

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Conflicten in rechtspersonen: een stand van z…

Conflicten in rechtspersonen: een stand van zaken

On demand

Webinar
Portalus logo
Debat | 10 jaar KMS. Tijd voor een evaluatie?…

Debat | 10 jaar KMS. Tijd voor een evaluatie? (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Contracteren met rechtspersonen

Contracteren met rechtspersonen

On demand

Webinar
Portalus logo
De rol van hechting in ouder-kind relaties en…

De rol van hechting in ouder-kind relaties en tussen (ex-)partners (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
DEBAT - Strafzaken - kansen in cassatie (1u)

DEBAT - Strafzaken - kansen in cassatie (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De verkoop van een onroerend goed

De verkoop van een onroerend goed

On demand

Webinar
Portalus logo
Asbestcomplicaties in contractuele relaties (…

Asbestcomplicaties in contractuele relaties (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Familierechtbank in beweging: een participati…

Familierechtbank in beweging: een participatiemodel voor de advocatuur en de hulpverlening (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overeenkomst tot overdracht/overname van aand…

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen - Clausules in precontractuele onderhandelingen en bedingen inzake due diligence

On demand

Webinar
Portalus logo
Efficiënt vergaderen (1u)

Efficiënt vergaderen (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het nieuwe bewijsrecht: maar wat nu in de pr…

Het nieuwe bewijsrecht: maar wat nu in de praktijk?

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De factuur - De impact van het nieuwe bewijsr…

De factuur - De impact van het nieuwe bewijsrecht

On demand

Webinar
Portalus logo
Aansprakelijkheid(sverzekering) van de aannem…

Aansprakelijkheid(sverzekering) van de aannemer en de bouwpromotor (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Adviseren bij een echtscheiding van een bedri…

Adviseren bij een echtscheiding van een bedrijfsleider (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Werken in een ander land: welk arbeidsrecht i…

Werken in een ander land: welk arbeidsrecht is van toepassing?

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Renovatie van appartementsgebouwen na de nieu…

Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet

On demand

Webinar
Portalus logo
Recht op toegang tot afstammingsinformatie vo…

Recht op toegang tot afstammingsinformatie voor donorkinderen (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de l…

Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de loep

On demand

Webinar
Portalus logo
Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

Moord en doodslag - capita selecta uit recente arresten (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidscontracten: de impact van het nieuw…

Overheidscontracten: de impact van het nieuw Burgerlijk Wetboek

On demand

Webinar
Portalus logo
Debat | Drugbehandelingskamer: opvolgtrajecte…

Debat | Drugbehandelingskamer: opvolgtrajecten onder de loupe (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Update AVG/GDPR voor advocaten en bemiddelaar…

Update AVG/GDPR voor advocaten en bemiddelaars (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Verkoop van onroerend goed - recente ontwikke…

Verkoop van onroerend goed - recente ontwikkelingen (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
De Commissaris van de Rekeningen in de VME: t…

De Commissaris van de Rekeningen in de VME: taak en mogelijkheden. (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Veerkracht versterken om burn-out te vermijde…

Veerkracht versterken om burn-out te vermijden (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Aansprakelijkheid vastgoedmakelaar bij verkoo…

Aansprakelijkheid vastgoedmakelaar bij verkoop (3u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Onteigening | Van een oude wetgeving naar de…

Onteigening | Van een oude wetgeving naar de actuele nieuwe regelgeving in Vlaanderen (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het faillissement anno 2023

Het faillissement anno 2023

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het beslagrecht anders belicht

Het beslagrecht anders belicht

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Bestuur in de NV: vijftien blijvende knelpunt…

Bestuur in de NV: vijftien blijvende knelpunten anno 2022

On demand

Webinar
Portalus logo
De verheimelijking van het onderzoek: feit of…

De verheimelijking van het onderzoek: feit of fictie? (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Aandachtspunten bij het afsluiten van (onder)…

Aandachtspunten bij het afsluiten van (onder)aannemings-overeenkomsten

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Erfrecht en overlevingsrechten (1u)

EOT: Erfrecht en overlevingsrechten (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Alcohol en drugs in het verkeer (2u)

Alcohol en drugs in het verkeer (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
De methode Hobin - onderhoudsbijdrage kind in…

De methode Hobin - onderhoudsbijdrage kind in de rechtspraktijk (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Verkopen van onroerend goed: een kwestie van…

Verkopen van onroerend goed: een kwestie van informeren (3u)

On demand

Webinar
Confocus logo
ASBESTDESKUNDIGE: verplichte opleiding tot As…

Confocus biedt de verplichte opleiding aan in samenwerking met certificatie-instellingen Copro en SKH. De opleiding van Confocus bestaat uit: dag 1 (on demand webinar theorie + on demand webinar asbestwetgeving) + dag 2 (op locatie) + dag 3…

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Insolventie in een internationale context

Insolventie in een internationale context

On demand

Webinar
Portalus logo
Verjaring, eigendom en publiciteit (2u)

Verjaring, eigendom en publiciteit (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De hervorming van het goederenrecht

De hervorming van het goederenrecht

On demand

Webinar
Portalus logo
Bedrijfsgeheimen | theorie getest aan de prak…

Bedrijfsgeheimen | theorie getest aan de praktijk (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidsopdrachten: 3 praktijkgerichte topic…

Overheidsopdrachten: 3 praktijkgerichte topics

On demand

Webinar
Portalus logo
Perspectieven bij (echt)scheiding met kindere…

Perspectieven bij (echt)scheiding met kinderen (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Het vormgeven van conclusies - Inhoudelijke r…

Het vormgeven van conclusies - Inhoudelijke richtlijnen en tips (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Het Vlaams gunstregime inzake schenk- en erfb…

Het Vlaams gunstregime inzake schenk- en erfbelasting voor familiebedrijven (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Wet Breyne |Koop op plan: na 50 jaar nog alti…

Wet Breyne |Koop op plan: na 50 jaar nog altijd actueel (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidsopdrachten: het regelmatigheidsonder…

Overheidsopdrachten: het regelmatigheidsonderzoek van offertes en drie andere actuele knelpunten

On demand

Webinar
Portalus logo
Bewindvoering - Actualia en praktische tools…

Bewindvoering - Actualia en praktische tools (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
De nieuwe Kwaliteitswet: Medico-legale gevolg…

De nieuwe Kwaliteitswet: Medico-legale gevolgen voor de zorgsector (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Discriminatie op de werkvloer: een praktische…

Discriminatie op de werkvloer: een praktische handleiding voor de werkgever

On demand

Webinar
Portalus logo
Contracten vs. succesvol innen van facturen -…

Contracten vs. succesvol innen van facturen - tips en tricks (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Het nieuwe goederenrecht door de bril van de…

Het nieuwe goederenrecht door de bril van de (ver)huurder (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Pleegzorg: bijstand en vertegenwoordiging in…

Pleegzorg: bijstand en vertegenwoordiging in procedures jeugdhulp (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Uitkeringen tussen (ex-) echtgenoten (1u…

EOT: Uitkeringen tussen (ex-) echtgenoten (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Het horen van kinderen en jongeren: het belan…

Het horen van kinderen en jongeren: het belang van effectieve communicatie (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Onroerende goederen verdelen (2u)

EOT: Onroerende goederen verdelen (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Het asbestattest getest (2u)

Het asbestattest getest (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Algemene Vergadering van de VME in gewone – e…

Algemene Vergadering van de VME in gewone – en buitengewone omstandigheden – Capita Selecta (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
DEBAT - De methode Hobin - een nieuwe standaa…

DEBAT - De methode Hobin - een nieuwe standaard? (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Alternatieve geschillenbeslechting (ADR/ODR)…

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR/ODR) | Hybride mechanismen (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vrijspraak? (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Whistleblowing | De bescherming van klokkenlu…

Whistleblowing | De bescherming van klokkenluiders (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Onroerend goed in onverdeeldheid (2u)

EOT: Onroerend goed in onverdeeldheid (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Problemen tussen (wettelijk) samenwonenden (2…

Problemen tussen (wettelijk) samenwonenden (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Berekening onderhoudsbijdrage voor kinde…

EOT: Berekening onderhoudsbijdrage voor kinderen (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
ICT-contracten opstellen en beoordelen

ICT-contracten opstellen en beoordelen

On demand

Webinar
Portalus logo
Financiële hulp aan slachtoffers van opzettel…

Financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Update Sportrecht | statuut, doping en hoolig…

Update Sportrecht | statuut, doping en hooliganisme (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Privacy en gegevensbescherming: in conflict m…

Privacy en gegevensbescherming: in conflict met de GBA

On demand

Webinar
Portalus logo
Sportrecht | sponsoring, ambush marketing en…

Sportrecht | sponsoring, ambush marketing en intellectueel eigendom (1u)

On demand

Webinar
Steve Skills logo
Clear Legal Writing voor advocaten

Dankzij deze on-demand permanente vorming (2 punten/2 uur/OVB) vol tips over actuele schrijfvaardigheden leert u zakelijk én cliëntgericht te communiceren.

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Binden en belonen van medewerkers

Binden en belonen van medewerkers

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Re-integratie en ontslag van langdurig/veelv…

Re-integratie en ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Borgstelling: en wat als het mis gaat?

Borgstelling: en wat als het mis gaat?

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in d…

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Studentenhuur in Vlaanderen en Brussel: het a…

Studentenhuur in Vlaanderen en Brussel: het antwoord op 25 praktijkvragen

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers…

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

On demand

Webinar
Portalus logo
Interlandelijke adoptie: procedure en practic…

Interlandelijke adoptie: procedure en practicalia (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Fiscaliteit beleggingen en levensverzekeringe…

Fiscaliteit beleggingen en levensverzekeringen (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Gezinshereniging in België: een algemene inle…

Gezinshereniging in België: een algemene inleiding (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De koop-verkoopovereenkomst van aandelen (Sha…

De koop-verkoopovereenkomst van aandelen (Share Purchase Agreement)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedprakti…

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk - 10 relevante nieuwigheden onder de loep

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Beëindiging van contracten en sancties wegens…

Beëindiging van contracten en sancties wegens wanprestaties

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Beroep doen op externe dienstverleners : 6 va…

Beroep doen op externe dienstverleners : 6 valstrikken (en tips om die te ontlopen)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Managementovereenkomsten

Managementovereenkomsten

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Woninghuurdecreet: actuele betwistingen

Woninghuurdecreet: actuele betwistingen

On demand

Webinar
Portalus logo
Feedback geven en ontvangen (1u)

Feedback geven en ontvangen (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Misdrijven in het insolventierecht (2u)

Misdrijven in het insolventierecht (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Arbitrage: een inleiding en capita selecta aa…

Arbitrage: een inleiding en capita selecta aan de hand van een artikelsgewijze wetsbespreking (5u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Maatschap als controlestructuur, nog nuttig?…

Maatschap als controlestructuur, nog nuttig? (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Vorderen, verjaren, uitdoven en afschaffen in…

Vorderen, verjaren, uitdoven en afschaffen in het nieuwe goederenrecht (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Debat | Strafzaken en het DNA-onderzoek 2.0 (…

Debat | Strafzaken en het DNA-onderzoek 2.0 (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Basisopleiding successieplanning (3u)

Basisopleiding successieplanning (3u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Bouwovertredingen anno 2022

Bouwovertredingen anno 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-cont…

Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-contracten

On demand

Webinar
Portalus logo
Loyaliteit en parentificatie: anders kijken n…

Loyaliteit en parentificatie: anders kijken naar ouder-kind relaties (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Familiaal vermogens(proces)recht belicht (5u)…

Familiaal vermogens(proces)recht belicht (5u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Deontologie: Vertrouwelijkheid van de communi…

Deontologie: Vertrouwelijkheid van de communicatie - practicalia (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
50 jaar Wet Breyne Een overzicht aan de hand…

50 jaar Wet Breyne Een overzicht aan de hand van rechtspraak

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Fiscaliteit onderhoudsbijdrage voor kind…

EOT: Fiscaliteit onderhoudsbijdrage voor kinderen (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Bekwaamheden in het verkeer (1u)

Bekwaamheden in het verkeer (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On demand

Webinar
Portalus logo
Ex-partner alimentatie in de praktijk (1u)

Ex-partner alimentatie in de praktijk (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Aandeelhoudersovereenkomsten - Een grondige a…

Aandeelhoudersovereenkomsten - Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving

On demand

Webinar
Portalus logo
Jeugddelicten: alternatieve of herstelgericht…

Jeugddelicten: alternatieve of herstelgerichte afhandelingsmethoden (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen…

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

On demand

Webinar
Portalus logo
Tuchtrecht voor advocaten (1u)

Tuchtrecht voor advocaten (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Insolventierecht en de raaklijnen met het str…

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht

On demand

Webinar
Legal Learning logo
In conflict met de RSZ

In conflict met de RSZ

On demand

Webinar
Portalus logo
Over de grenzen van het goed (2u)

Over de grenzen van het goed (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Individueel ontslag - Overzicht van recente r…

Individueel ontslag - Overzicht van recente rechtspraak en de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

On demand

Webinar
Portalus logo
Indexatie en personeelskosten - actualia (2u)…

Indexatie en personeelskosten - actualia (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: De opmaak van de overeenkomst (1u)

EOT: De opmaak van de overeenkomst (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Arbeidsongeschiktheid - actualia (1u)

Arbeidsongeschiktheid - actualia (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste ontwikkelingen

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Zekerheidstechnieken: stand van zaken. Bezitl…

Zekerheidstechnieken: stand van zaken. Bezitloos pandrecht in de praktijk

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het nieuwe verbintenissenrecht - Twaalf knipp…

Het nieuwe verbintenissenrecht - Twaalf knipperlichten

On demand

Webinar
Portalus logo
Vruchtgebruik, erfpacht en opstal (2u)

Vruchtgebruik, erfpacht en opstal (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het lot van het personeel bij een faillisseme…

Het lot van het personeel bij een faillissement

On demand

Webinar
Portalus logo
Het lot van de gezinswoning bij het einde van…

Het lot van de gezinswoning bij het einde van het huwelijk of de samenwoning (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Woninghuur actualia (2u)

Woninghuur actualia (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Afstand van beplantingen (2u)

Afstand van beplantingen (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: De vermogensrechtelijke overeenkomst (2u…

EOT: De vermogensrechtelijke overeenkomst (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Uit handen geven van jongeren - Een nieuwe be…

Uit handen geven van jongeren - Een nieuwe benadering? (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
De aangifte van een nalatenschap: een praktij…

De aangifte van een nalatenschap: een praktijkgerichte benadering (3u)

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Kinderalimentatie (2u)

EOT: Kinderalimentatie (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Consumentenrecht anno 2022

Consumentenrecht anno 2022

On demand

Webinar
Portalus logo
Het beroepsgeheim van de advocaat (1u)

Het beroepsgeheim van de advocaat (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Aankoop onroerend goed in Spanje - actualia (…

Aankoop onroerend goed in Spanje - actualia (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
De wettelijke garantieregeling voor consumpti…

De wettelijke garantieregeling voor consumptiegoederen (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Vastgoed en verzekeringen, de parallellen tus…

Vastgoed en verzekeringen, de parallellen tussen het burgerlijk recht en het verzekeringsrecht (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten…

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De maatschap als controlemechanisme tot optim…

De maatschap als controlemechanisme tot optimalisatie van successieplanning - Een stapsgewijze analyse aan de hand van clausules

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Ontslagmotivering: een praktijkgericht overzi…

Ontslagmotivering: een praktijkgericht overzicht

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Schuldeiser en curator: vriend of vijand? De…

Schuldeiser en curator: vriend of vijand? De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement

On demand

Webinar
Portalus logo
Nietigheden in het verkeer (2u)

Nietigheden in het verkeer (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Actualia dwangsom (3u)

Actualia dwangsom (3u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Oorlog en vrede in de VME (2u)

Oorlog en vrede in de VME (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Debat | Grensoverschrijdend gedrag: woord teg…

Debat | Grensoverschrijdend gedrag: woord tegen woord? (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Procedure en gevolgen (2u)

EOT: Procedure en gevolgen (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Verborgen gebreken nader bekeken (2u)

Verborgen gebreken nader bekeken (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Verkeersagressie capita selecta (1u)

Verkeersagressie capita selecta (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
De zorgvolmacht - Mogelijkheden, beperkingen…

De zorgvolmacht - Mogelijkheden, beperkingen en nieuwigheden (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Nieuwe wet consumentenschulden (1u)

Nieuwe wet consumentenschulden (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Het nieuwe verbintenissenrecht onder de loupe…

Het nieuwe verbintenissenrecht onder de loupe (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Erfdienstbaarheden in het nieuw goederenrecht…

Erfdienstbaarheden in het nieuw goederenrecht (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
DEBAT - Vermogensmisdrijven - de schikking, k…

DEBAT - Vermogensmisdrijven - de schikking, klassenjustitie of niet? (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
DEBAT - De euthanasiewet - gezondheidsrecht i…

DEBAT - De euthanasiewet - gezondheidsrecht in de praktijk (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Ouderlijk gezag en verblijf (2u)

EOT: Ouderlijk gezag en verblijf (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Strafrechtelijke risico’s en aandachtspunten…

Strafrechtelijke risico’s en aandachtspunten voor advocaten (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Erfovereenkomsten - Een onmisbaar instrument…

Erfovereenkomsten - Een onmisbaar instrument bij successieplanning (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Basisbeginselen van het ontslag om dringende…

Basisbeginselen van het ontslag om dringende redenen (1u)