Opleidingen & Events

Hou je juridische skills up-to-date via de door ons aangeboden opleidingen, webinars en events

Lydian logo

Data sharing inside and outside of your organ…

28 Mrt

Webinar
DALDEWOLF logo

How to solve disputes with your Chinese count…

18 Apr

Event
Legal Learning logo

Het normaal beheer van privé-vermogen en de h…

20 Apr

Webinar
Legal Learning logo

Re-integratie en ontslag van langdurig/veelv…

On demand

Webinar
Confocus logo

STRAFRECHT: onrechtmatig verkregen bewijs in…

On demand

Webinar
Legal Learning logo

Insolventierecht en de raaklijnen met het str…

On demand

Webinar
Dotted texture left

Meer Opleidingen & Events

Enkele on-demand webinars

On demand

Webinar
Portalus logo
Vlaamse Codex Wonen. Een issue voor de VME? -…

Vlaamse Codex Wonen. Een issue voor de VME? - UPDATE 2023 (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Voordeelpakket 'Welzijn op het werk'

Voordeelpakket 'Welzijn op het werk'

On demand

Webinar
Portalus logo
Efficiënt vergaderen (1u)

Efficiënt vergaderen (1u)

Maart 2023

28 Mrt

Webinar
Lydian logo
Data sharing inside and outside of your organ…

In this webinar, Lydian’s data protection team will provide an overview of the legal and case law framework regarding the access and transfer of personal data by organisations.

Enkele on-demand webinars

On demand

Webinar
Confocus logo
VERKEERSRECHT: misdrijven en straffen

In dit webinar zullen een aantal veel voorkomende misdrijven en hun bestraffing onder de loep worden genomen.

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: online misdrijven: wat kan en mag…

Deze webinar bespreekt wat men online ongestraft kan en mag doen.

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: onrechtmatig verkregen bewijs in…

De webinar bespreekt onrechtmatig verkegen bewijs in strafzaken

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: gerechtskosten in strafzaken, wet…

De webinar bespreekt onrechtmatig verkegen bewijs in strafzaken: wetgeving, principes en knelpunten.

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: de spijtoptantenregeling, een sta…

In dit webinar gaat de spreker in op de totstandkoming en op de toepassingsvoorwaarden van de wet op de spijtoptanten.

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: van een nieuw seksueel strafrecht…

In deze uiteenzetting zal enerzijds de stand van zaken m.b.t. de hervorming van het seksueel strafrecht toegelicht worden en anderzijds stil gestaan worden bij een aantal belangrijke ontwikkelingen in de praktijk.

April 2023

18 Apr

Event
DALDEWOLF logo
How to solve disputes with your Chinese count…

How to solve disputes with your Chinese counterparty? Is arbitration a good option? What about initiating an arbitration in China (CIETAC)? Can you freeze the assets of Chinese companies? What about enforcement of award? Is it effective? Ti…

20 Apr

Webinar
Legal Learning logo
Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed…

Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

20 Apr

Webinar
Legal Learning logo
Het normaal beheer van privé-vermogen en de h…

Het normaal beheer van privé-vermogen en de herkwalificatie tot beroepsinkomen of roerend inkomen

Enkele on-demand webinars

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: de Una-via-regeling in fiscale st…

De webinar bespreekt de Una-via-regeling in fiscale strafzaken na de Wet van 05 mei 2019.

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: het hoger beroep in strafzaken: v…

In deze webinar wordt een grondig overzicht geboden van het hoger beroep in de verschillende fasen van de strafprocedure.

On demand

Webinar
Confocus logo
Milieumisdrijven: een case study met als inva…

Deze webinar bespreekt milieumisdrijven aan de hand van een case study met als invalshoek het deskundigenonderzoek in strafzaken

On demand

Webinar
Steve Skills logo
Clear Legal Writing voor advocaten

Dankzij deze on-demand permanente vorming (2 punten/2 uur/OVB) vol tips over actuele schrijfvaardigheden leert u zakelijk én cliëntgericht te communiceren.

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste ontwikkelingen

Mei 2023

09 Mei

Webinar
Legal Learning logo
Correct vergaderen en correcte verslaggeving…

Correct vergaderen en correcte verslaggeving in vennootschappen: 7 topics onder de loep

09 Mei

Webinar
Legal Learning logo
De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)…

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

11 Mei

Webinar
Legal Learning logo
Drafting agreements in English: mastering the…

Drafting agreements in English: mastering the consequences

12 Mei

Webinar
Legal Learning logo
Tewerkstelling van buitenlanders in België: e…

Tewerkstelling van buitenlanders in België: een overzicht van A tot Z

25 Mei

Webinar
Legal Learning logo
Valse contracten? Kanttekeningen inzake contr…

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Enkele on-demand webinars

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Cryptomunten: een stand van zaken

Mr. Jonas Helaut en mr. Méhdi Zagheden geven een stand van zaken over cryptomunten na de wet van 1 februari 2022 en het KB van 8 februari 2022.

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overdracht van aandelen

De koop-verkoopovereenkomst van aandelen (Share Purchase Agreement) - Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Fiscale aspecten - Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Clausules in precontractuele onderhandelingen e…

On demand

Webinar
Confocus logo
Onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken:…

Prof. Mr. Joachim Meese bespreekt onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken anno 2022.

On demand

Webinar
Portalus logo
Arbitrage: een inleiding en capita selecta aa…

Arbitrage: een inleiding en capita selecta aan de hand van een artikelsgewijze wetsbespreking (5u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Deontologie: Vertrouwelijkheid van de communi…

Deontologie: Vertrouwelijkheid van de communicatie - practicalia (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Het beroepsgeheim van de advocaat (1u)

Het beroepsgeheim van de advocaat (1u)

Juni 2023

02 Jun

Webinar
Legal Learning logo
Erfpacht, opstal en mede-eigendom bekeken doo…

Erfpacht, opstal en mede-eigendom bekeken door een fiscale bril

08 Jun

Webinar
Legal Learning logo
(Ver)bouwen en de impact van de regelgeving i…

(Ver)bouwen en de impact van de regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

Enkele on-demand webinars

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Cryptomunten: een stand van zaken

Mr. Jonas Helaut en mr. Méhdi Zagheden geven een stand van zaken over cryptomunten na de wet van 1 februari 2022 en het KB van 8 februari 2022.

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste ontwikkelingen

On demand

Webinar
Portalus logo
Verborgen gebreken nader bekeken (2u)

Verborgen gebreken nader bekeken (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Bouwovertredingen anno 2022

Bouwovertredingen anno 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
CAO’s onderhandelen met de vakbonden

CAO’s onderhandelen met de vakbonden

On demand

Webinar
Portalus logo
DEBAT - Vermogensmisdrijven - de schikking, k…

DEBAT - Vermogensmisdrijven - de schikking, klassenjustitie of niet? (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Aandeelhoudersovereenkomsten - Een grondige a…

Aandeelhoudersovereenkomsten - Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Ontslagmotivering: een praktijkgericht overzi…

Ontslagmotivering: een praktijkgericht overzicht

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Terbeschikkingstelling van werkkrachten tusse…

Terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Zekerheden en hun uitwinning, in het bijzonde…

Zekerheden en hun uitwinning, in het bijzonder bij (in)solvente herstructureringen

On demand

Webinar
Legal Learning logo
50 jaar Wet Breyne Een overzicht aan de hand…

50 jaar Wet Breyne Een overzicht aan de hand van rechtspraak

On demand

Webinar
Portalus logo
Vastgoed en verzekeringen, de parallellen tus…

Vastgoed en verzekeringen, de parallellen tussen het burgerlijk recht en het verzekeringsrecht (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Strafrechtelijke risico’s en aandachtspunten…

Strafrechtelijke risico’s en aandachtspunten voor advocaten (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Voordeelpakket 'Het nieuwe verbintenissenrech…

Voordeelpakket 'Het nieuwe verbintenissenrecht'

On demand

Webinar
Portalus logo
Onteigening | Van een oude wetgeving naar de…

Onteigening | Van een oude wetgeving naar de actuele nieuwe regelgeving in Vlaanderen (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Bekwaamheden in het verkeer (1u)

Bekwaamheden in het verkeer (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Alcohol en drugs in het verkeer (2u)

Alcohol en drugs in het verkeer (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Contracten vs. succesvol innen van facturen -…

Contracten vs. succesvol innen van facturen - tips en tricks (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Het beroepsgeheim van de advocaat (1u)

Het beroepsgeheim van de advocaat (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Cryptomunten: een stand van zaken - De wet va…

Cryptomunten: een stand van zaken - De wet van 1 februari 2022 en het KB van 8 februari 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De impact van drie recente wetten op de werki…

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon Nieuw verbintenissenrecht, nieuw goederenrecht en B2B-wetgeving

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Concurrentie binnen de onderneming vermijden

Concurrentie binnen de onderneming vermijden

On demand

Webinar
Portalus logo
Tuchtrecht voor advocaten (1u)

Tuchtrecht voor advocaten (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

Moord en doodslag - capita selecta uit recente arresten (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De nietigheid naar huidig en toekomstig verbi…

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht - Een analyse op basis van recente rechtspraak en de wet van 28 april 2022 houdende Boek 5

On demand

Webinar
Legal Learning logo
SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten…

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Conflicten in rechtspersonen: een stand van z…

Conflicten in rechtspersonen: een stand van zaken

24 Nov On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidsopdrachten - Praktische modaliteiten…

Overheidsopdrachten - Praktische modaliteiten van de plaatsing en uitvoering van de raamovereenkomst

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De maatschap als controlemechanisme tot optim…

De maatschap als controlemechanisme tot optimalisatie van successieplanning - Een stapsgewijze analyse aan de hand van clausules

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overeenkomst tot overdracht/overname van aand…

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Fiscale aspecten

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: De opmaak van de overeenkomst (1u)

EOT: De opmaak van de overeenkomst (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
ICT-contracten en gegevensbescherming

ICT-contracten en gegevensbescherming

On demand

Webinar
Portalus logo
Onrechtmatige concurrentie door medewerkers e…

Onrechtmatige concurrentie door medewerkers en freelancers (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Van Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) naar…

Van Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) naar maatschap: een stille revolutie

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: online misdrijven: wat kan en mag…

Deze webinar bespreekt wat men online ongestraft kan en mag doen.

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Managementovereenkomsten

Managementovereenkomsten

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De verkoop van een onroerend goed

De verkoop van een onroerend goed

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidscontracten: de impact van het nieuw…

Overheidscontracten: de impact van het nieuw Burgerlijk Wetboek

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: de spijtoptantenregeling, een sta…

In dit webinar gaat de spreker in op de totstandkoming en op de toepassingsvoorwaarden van de wet op de spijtoptanten.

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Handelshuur: overzicht van relevante rechtspr…

Handelshuur: overzicht van relevante rechtspraak

On demand

Webinar
Portalus logo
Familiale bemiddeling: een gestructureerd opl…

Familiale bemiddeling: een gestructureerd oplossingstraject met onbegrensde opportuniteiten voor de advocatuur (4u)

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: van een nieuw seksueel strafrecht…

In deze uiteenzetting zal enerzijds de stand van zaken m.b.t. de hervorming van het seksueel strafrecht toegelicht worden en anderzijds stil gestaan worden bij een aantal belangrijke ontwikkelingen in de praktijk.

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overeenkomst tot overdracht/overname van aand…

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen - Clausules in precontractuele onderhandelingen en bedingen inzake due diligence

On demand

Webinar
Confocus logo
Milieumisdrijven: een case study met als inva…

Deze webinar bespreekt milieumisdrijven aan de hand van een case study met als invalshoek het deskundigenonderzoek in strafzaken

On demand

Webinar
Portalus logo
Arbeidsongeschiktheid anno 2023 (1u)

Arbeidsongeschiktheid anno 2023 (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Update Sportrecht | statuut, doping en hoolig…

Update Sportrecht | statuut, doping en hooliganisme (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedprakti…

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk - 10 relevante nieuwigheden onder de loep

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De voordelen van een NV, de private stichting…

De voordelen van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Binden en belonen van medewerkers

Binden en belonen van medewerkers

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijz…

Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Voordeelpakket 'Beslag, borgstelling en zeker…

Voordeelpakket 'Beslag, borgstelling en zekerheden'

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De individuele actie/beschermingsmogelijkhede…

De individuele actie/beschermingsmogelijkheden van de schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Handelstussenpersonen en distributieovereenko…

Handelstussenpersonen en distributieovereenkomsten

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Voordeelpakket 'Huur van een onroerend goed'

Voordeelpakket 'Huur van een onroerend goed'

On demand

Webinar
Steve Skills logo
Clear Legal Writing voor advocaten

Dankzij deze on-demand permanente vorming (2 punten/2 uur/OVB) vol tips over actuele schrijfvaardigheden leert u zakelijk én cliëntgericht te communiceren.

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Onroerende goederen verdelen (2u)

EOT: Onroerende goederen verdelen (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Vruchtgebruik, erfpacht en opstal (2u)

Vruchtgebruik, erfpacht en opstal (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Asbestcomplicaties in contractuele relaties (…

Asbestcomplicaties in contractuele relaties (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Erfdienstbaarheden in het nieuw goederenrecht…

Erfdienstbaarheden in het nieuw goederenrecht (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Actualia appartementsrecht | overzicht recent…

Actualia appartementsrecht | overzicht recente rechtspraak | UPDATE 2023 (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefen…

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen anno 2021

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Studentenhuur in Vlaanderen en Brussel: het a…

Studentenhuur in Vlaanderen en Brussel: het antwoord op 25 praktijkvragen

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De hervorming van het goederenrecht

De hervorming van het goederenrecht

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in d…

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector

On demand

Webinar
Portalus logo
Time en Energy Management (1u)

Time en Energy Management (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Fiscaliteit onderhoudsbijdrage voor kind…

EOT: Fiscaliteit onderhoudsbijdrage voor kinderen (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Werken in een ander land: welk arbeidsrecht i…

Werken in een ander land: welk arbeidsrecht is van toepassing?

On demand

Webinar
Portalus logo
DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vrijspraak? (1u)

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: gerechtskosten in strafzaken, wet…

De webinar bespreekt onrechtmatig verkegen bewijs in strafzaken: wetgeving, principes en knelpunten.

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Ouderlijk gezag en verblijf (2u)

EOT: Ouderlijk gezag en verblijf (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Wet Breyne |Koop op plan: na 50 jaar nog alti…

Wet Breyne |Koop op plan: na 50 jaar nog altijd actueel (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
De Commissaris van de Rekeningen in de VME: t…

De Commissaris van de Rekeningen in de VME: taak en mogelijkheden. (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Richtlijnen voor een meer toegankelijke recht…

Richtlijnen voor een meer toegankelijke rechtstaal | niet-procedurele en procedurele stukken (4u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Bewindvoering | algemene beschermingsmaatrege…

Bewindvoering | algemene beschermingsmaatregelen in de praktijk (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De gerechtelijke reorganisatie: een volledige…

De gerechtelijke reorganisatie: een volledige praktijkgerichte analyse - Inclusief de wet van 21 maart 2021 (invoering ‘voorbereidend akkoord’)

On demand

Webinar
Portalus logo
Aankoop onroerend goed in Spanje - actualia (…

Aankoop onroerend goed in Spanje - actualia (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De VZW als instrument anno 2022

De VZW als instrument anno 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De hervorming van het insolventierecht - De w…

De hervorming van het insolventierecht - De wet van 21 maart 2021 (Staatsblad 26 maart 2021), met in het bijzonder de invoering van het ‘Voorbereidend

On demand

Webinar
Portalus logo
Scheiden en pensioenen vereffenen-verdelen |…

Scheiden en pensioenen vereffenen-verdelen | UPDATE 2022 (4u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Impact gezinsfiscaliteit en groeipakket bij e…

Impact gezinsfiscaliteit en groeipakket bij echtscheiding (5u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Deontologie: Vertrouwelijkheid van de communi…

Deontologie: Vertrouwelijkheid van de communicatie - practicalia (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Problemen tussen (wettelijk) samenwonenden (2…

Problemen tussen (wettelijk) samenwonenden (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht:…

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Fraudebestrijding binnen de eigen organisatie…

Fraudebestrijding binnen de eigen organisatie

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: De vermogensrechtelijke overeenkomst (2u…

EOT: De vermogensrechtelijke overeenkomst (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overdracht van activa of activiteiten van een…

Overdracht van activa of activiteiten van een onderneming via een koop-verkoopovereenkomst of via de in het WVV voorziene regeling

On demand

Webinar
Legal Learning logo
ICT-contracten opstellen en beoordelen

ICT-contracten opstellen en beoordelen

On demand

Webinar
Portalus logo
Feedback geven en ontvangen (1u)

Feedback geven en ontvangen (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Successieplanning met onroerend goed (2u)

Successieplanning met onroerend goed (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Individueel ontslag - Overzicht van recente r…

Individueel ontslag - Overzicht van recente rechtspraak en de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Voordeelpakket 'Overdracht van aandelen'

Voordeelpakket 'Overdracht van aandelen'

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De factuur - De impact van het nieuwe bewijsr…

De factuur - De impact van het nieuwe bewijsrecht

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Borgstelling: en wat als het mis gaat?

Borgstelling: en wat als het mis gaat?

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: de Una-via-regeling in fiscale st…

De webinar bespreekt de Una-via-regeling in fiscale strafzaken na de Wet van 05 mei 2019.

On demand

Webinar
Portalus logo
Bedrijfsgeheimen | regelgevend kader vs. prak…

Bedrijfsgeheimen | regelgevend kader vs. praktische invulling (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Successieplanning en wedersamengestelde gezin…

Successieplanning en wedersamengestelde gezinnen (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Woninghuurdecreet: actuele betwistingen

Woninghuurdecreet: actuele betwistingen

On demand

Webinar
Portalus logo
Algemene Vergadering van de VME in gewone – e…

Algemene Vergadering van de VME in gewone – en buitengewone omstandigheden – Capita Selecta (1u)

On demand

Webinar
Confocus logo
Specialisatiereeks Curator

In deze opleidingsreeks focussen wij -met gespecialiseerde lesgevers- op de verschillende aspecten die van belang zijn in het insolventierecht. U kiest uit deze specialisatieopleiding de modules die u interesseren of u kiest voor de volledi…

On demand

Webinar
Portalus logo
Overeenkomsten met vastgoedmakelaars (2u)

Overeenkomsten met vastgoedmakelaars (2u)

On demand

Webinar
Confocus logo
Onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken:…

Prof. Mr. Joachim Meese bespreekt onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken anno 2022.

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Antiwitwasverplichtingen en ondernemen: een n…

Antiwitwasverplichtingen en ondernemen: een niet-vanzelfsprekend evenwicht

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Berekening onderhoudsbijdrage voor kinde…

EOT: Berekening onderhoudsbijdrage voor kinderen (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Oorlog en vrede in de VME (2u)

Oorlog en vrede in de VME (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
De methode Hobin - onderhoudsbijdrage kind in…

De methode Hobin - onderhoudsbijdrage kind in de rechtspraktijk (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het nieuwe verbintenissenrecht - Twaalf knipp…

Het nieuwe verbintenissenrecht - Twaalf knipperlichten die elke praktijkjurist in 2022 voor ogen moet houden!

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Contracteren over auteursrechten - Een analys…

Contracteren over auteursrechten - Een analyse na de wet van 19 juni 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Aandachtspunten bij het afsluiten van (onder)…

Aandachtspunten bij het afsluiten van (onder)aannemings-overeenkomsten

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Buitencontractuele aansprakelijkheid in het b…

Buitencontractuele aansprakelijkheid in het bouwgebeuren

On demand

Webinar
Lydian logo
Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

Direct marketing and (marketing) cookies are attractive to many companies and marketers to target more easily their (future) customers.  These marketing tools are not new but their regulation is often evolving and more particularly these l…

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overdracht van aandelen

De koop-verkoopovereenkomst van aandelen (Share Purchase Agreement) - Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Fiscale aspecten - Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Clausules in precontractuele onderhandelingen e…

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: onrechtmatig verkregen bewijs in…

De webinar bespreekt onrechtmatig verkegen bewijs in strafzaken

On demand

Webinar
Portalus logo
Actualia verkeersrecht (2u)

Actualia verkeersrecht (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
IP op software | bescherming van computer pro…

IP op software | bescherming van computer programma’s (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Update AVG/GDPR voor advocaten en bemiddelaar…

Update AVG/GDPR voor advocaten en bemiddelaars (2u)

20 Jan On demand

Webinar
Legal Learning logo
Update van het arbeidsreglement en van de tem…

Update van het arbeidsreglement en van de template arbeidsovereenkomst in het licht van recente wetswijzigingen

26 Jan On demand

Webinar
Legal Learning logo
Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime vanaf 1 januari 2023

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De feitelijke bestuurder in het vennootschaps…

De feitelijke bestuurder in het vennootschapsrecht: een stapsgewijze analyse. De impact van het WVV en recente rechtspraak.

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De koop-verkoopovereenkomst van aandelen (Sha…

De koop-verkoopovereenkomst van aandelen (Share Purchase Agreement)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidsopdrachten anno 2022

Overheidsopdrachten anno 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het nieuwe verbintenissenrecht: de impact voo…

Het nieuwe verbintenissenrecht: de impact voor de bouw- en vastgoedsector

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Re-integratie en ontslag van langdurig/veelv…

Re-integratie en ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

On demand

Webinar
Legal Learning logo
In conflict met de RSZ

In conflict met de RSZ

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli…

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Car policies: 15 aandachtspunten onder de loe…

Car policies: 15 aandachtspunten onder de loep

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Handelsagentuurovereenkomsten - Een overzicht…

Handelsagentuurovereenkomsten - Een overzicht na de wet van 16 februari 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De koop anno 2021 and beyond

De koop anno 2021 and beyond

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overdracht van activa of activiteiten van een…

Overdracht van activa of activiteiten van een onderneming in moeilijkheden, in gerechtelijke reorganisatie of in faillissement

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De verkoop van goederen van een handelingsonb…

De verkoop van goederen van een handelingsonbekwame (gefailleerde, onderneming in gerechtelijke reorganisatie, minderjarige…)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het…

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name…

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Consumentenbescherming in de financiële secto…

Consumentenbescherming in de financiële sector

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen…

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Successieplanning van vastgoed en aandelen vi…

Successieplanning van vastgoed en aandelen via vruchtgebruik

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Discriminatie op de werkvloer: een praktische…

Discriminatie op de werkvloer: een praktische handleiding voor de werkgever

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Consumentenrecht anno 2022

Consumentenrecht anno 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Aansprakelijkheden als werkgever: een praktij…

Aansprakelijkheden als werkgever: een praktijkgerichte update

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Contracteren met rechtspersonen

Contracteren met rechtspersonen

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het beslagrecht anders belicht

Het beslagrecht anders belicht

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Contractuele aansprakelijkheid van aannemer e…

Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: recente rechtspraak (2010-2020)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Beleggingsfiscaliteit

Beleggingsfiscaliteit

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht:…

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: rechten en plichten van werkgever, sollicitant en (ex-)werknemer

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidsopdrachten: 3 praktijkgerichte topic…

Overheidsopdrachten: 3 praktijkgerichte topics

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Renovatie van appartementsgebouwen na de nieu…

Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Zekerheidstechnieken: stand van zaken. Bezitl…

Zekerheidstechnieken: stand van zaken. Bezitloos pandrecht in de praktijk

On demand

Webinar
Portalus logo
Familiaal vermogens(proces)recht belicht (5u)…

Familiaal vermogens(proces)recht belicht (5u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Huwelijk, echtscheiding en de onderneming ver…

Huwelijk, echtscheiding en de onderneming vereffenen en verdelen (3u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Burenhinder in de praktijk (2u)

Burenhinder in de praktijk (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Perspectieven bij (echt)scheiding met kindere…

Perspectieven bij (echt)scheiding met kinderen (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
DEBAT - De methode Hobin - een nieuwe standaa…

DEBAT - De methode Hobin - een nieuwe standaard? (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Het asbestattest getest (2u)

Het asbestattest getest (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Electrische laadpalen in het appartementsgebo…

Electrische laadpalen in het appartementsgebouw | UPDATE 2023 (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Indexatie en personeelskosten anno 2023 (2u)

Indexatie en personeelskosten anno 2023 (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Het nieuwe goederenrecht door de bril van de…

Het nieuwe goederenrecht door de bril van de (ver)huurder (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Verkoop van onroerend goed - recente ontwikke…

Verkoop van onroerend goed - recente ontwikkelingen (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
De Gerechtelijke Reorganisatie Procedure (GRP…

De Gerechtelijke Reorganisatie Procedure (GRP): Een kijk vanuit de praktijk (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Aansprakelijkheid(sverzekering) van de aannem…

Aansprakelijkheid(sverzekering) van de aannemer en de bouwpromotor (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Succesvol Communiceren met Insights (1u)

Succesvol Communiceren met Insights (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
ESG | de nieuwe EU regelgeving (1u)

ESG | de nieuwe EU regelgeving (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Actualia dwangsom (3u)

Actualia dwangsom (3u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Onderhoudsbijdrage kinderen | update 2022 (6u…

Onderhoudsbijdrage kinderen | update 2022 (6u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Onbetaalde facturen vermijden - 25 Tips (2u)

Onbetaalde facturen vermijden - 25 Tips (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Sportrecht | sponsoring, ambush marketing en…

Sportrecht | sponsoring, ambush marketing en intellectueel eigendom (1u)

On demand

Webinar
Confocus logo
Objectieve aansprakelijkheid in het milieurec…

In deze webinar overlopen we de meest voorkomende objectieve regels in de diverse milieuwetgevingen en kijken we in hoeverre ze de bewijsrechtelijke problemen van het gemeen recht oplossen.

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Privaat versus publiek bouwrecht

Privaat versus publiek bouwrecht

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Een ernstig arbeidsongeval - De verplichtinge…

Een ernstig arbeidsongeval - De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen…

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Erfpacht, opstal en vruchtgebruik - praktijkg…

Erfpacht, opstal en vruchtgebruik - praktijkgerichte vragen die rijzen door de hervorming van het goederenrecht

On demand

Webinar
Portalus logo
Woninghuur actualia (2u)

Woninghuur actualia (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
DEBAT - De euthanasiewet - gezondheidsrecht i…

DEBAT - De euthanasiewet - gezondheidsrecht in de praktijk (1u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Insolventierecht en de raaklijnen met het str…

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht

On demand

Webinar
Portalus logo
EOT: Erfrecht en overlevingsrechten (1u)

EOT: Erfrecht en overlevingsrechten (1u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Vorderen, verjaren, uitdoven en afschaffen in…

Vorderen, verjaren, uitdoven en afschaffen in het nieuwe goederenrecht (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Veerkracht versterken om burn-out te vermijde…

Veerkracht versterken om burn-out te vermijden (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Alternatieve geschillenbeslechting (ADR/ODR)…

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR/ODR) | Hybride mechanismen (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Arbeidsdeal: de nieuwe maatregelen onder de l…

Arbeidsdeal: de nieuwe maatregelen onder de loep

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Privacy en gegevensbescherming: in conflict m…

Privacy en gegevensbescherming: in conflict met de GBA

On demand

Webinar
Portalus logo
Verjaring, eigendom en publiciteit (2u)

Verjaring, eigendom en publiciteit (2u)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Beroep doen op externe dienstverleners : 6 va…

Beroep doen op externe dienstverleners : 6 valstrikken (en tips om die te ontlopen)

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers…

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (…

Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (dreigende) insolventie

On demand

Webinar
Legal Learning logo
De webshop juridisch doorgelicht

De webshop juridisch doorgelicht

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Doelstellingen bepalen en resultaten boeken a…

Doelstellingen bepalen en resultaten boeken als jurist

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de l…

Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de loep

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse ka…

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Insolventie in een internationale context

Insolventie in een internationale context

On demand

Webinar
Legal Learning logo
Vermogensplanning voor personen zonder afstam…

Vermogensplanning voor personen zonder afstammelingen of partner - Alternatieven voor het duolegaat met een goed doel

On demand

Webinar
Portalus logo
Medische aansprakelijkheid - Practicalia (2u)…

Medische aansprakelijkheid - Practicalia (2u)

On demand

Webinar
Portalus logo
Interlandelijke adoptie: procedure en practic…

Interlandelijke adoptie: procedure en practicalia (1u)

On demand

Webinar
Confocus logo
STRAFRECHT: het hoger beroep in strafzaken: v…

In deze webinar wordt een grondig overzicht geboden van het hoger beroep in de verschillende fasen van de strafprocedure.