Portalus logo

Pleegzorg: bijstand en vertegenwoordiging in procedures jeugdhulp (2u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

In deze cursus bespreken Elodie Decorte en Min Berghmans het juridisch kader rond pleegzorg als jeugdhulp. Denk hierbij aan de bijzondere regelgeving rond pleegzorg maar ook aan de algemene regelgeving rond jeugdhulp die ook van belang is bij pleegzorg. De verschillende statuten van pleegzorg worden uitgebreid toegelicht. Wat zijn de rechten en de plichten van pleegzorgers? Verder zullen de mogelijke procedures aangaande het pleegkind, de (ex-)pleegzorgers of de biologische ouders besproken worden. De focus wordt vooral gelegd op vrijwillige jeugdhulp en gerechtelijke jeugdhulp. Niet zozeer op conflicten in het kader van volwassen pleegzorg voor personen met een handicap of personen die verblijven in een psychatrie. Elodie licht de aspecten met betrekking tot de jeugdhulp in het algemeen toe. Min legt de meer specifieke regelgeving rond pleegzorg uit.

Docenten

Min Berghmans | Juriste in sociale zaken bij het SAM | Elodie Decorte | juridisch medewerker bij het SAM en vrijwillig praktijkassistent aan de KU Leuven op de afdeling personen- en familierecht.

Thema's

AGENDA

 • Overzicht
 • Juridisch hulpverleningskader rond pleegzorg
 • Statuut van de pleegzorger
 • Bijzondere topics
 • Wat is pleegzorg
 • Geschiedenis
 • Tijdsbalk
 • Decreet en BVR pleegzorg
 • Ondersteunende pleegzorg
 • Perspectiefzoekende pleegzorg
 • Perspectiefbiedende pleegzorg
 • Behandelingspleegzorg
 • Uitgangspunten decreet Pleegzorg
 • Pleegzorg in het integrale jeugdhulprecht
 • Dubbele hoedanigheid pleegzorgers
 • Jeugdhulpaanbieder
 • Opvoedingsverantwoordelijken
 • Pleegzorg in het decreet betreffende de integrale jeugdhulp
 • Pleegzorg in het DIJ
 • Modulering van het jeugdhulpaanbod
 • Rechtstreeks vs. niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
 • Vrijwillig vs. gedwongen hulpverlening
 • Continuïteit in de hulpverlening
 • Pleegzorg in het DIJ – modulering
 • Pleegzorg in het DIJ – RTJ vs. nRTJ
 • Pleegzorg in het DIJ – Vrijwillig vs. gedwongen
 • Hulpverlener
 • Gemandateerde voorziening
 • Openbaar ministerie
 • Jeugdrechtbank
 • Pleegzorg in het DIJ – continuïteit
 • Pleegzorg in het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige
 • Pleegzorg in het DRM
 • Pleegzorg in het DRM – Recht op jeugdhulp
 • Pleegzorg in het DRM – Recht om in te stemmen en om niet gescheiden te worden
 • Pleegzorg in het DRM – Recht op menswaardige behandeling
 • Pleegzorg en de rol van de jeugdadvocaat
 • Aanstelling van een jeugdadvocaat
 • Gedwongen hulpverlening
 • Vrijwillige hulpverlening
 • Andere opties?
 • Statuut pleegzorger
 • Statuut van de pleegzorger – verschillende wetgevers
 • Statuut van de pleegzorger – diverse aspecten
 • Statuut pleegzorger – wet van 19 maart 2017
 • Gezinshuizen
 • Gezinshuis – Juridisch statuut
 • Adoptie en pleegzorg
 • Gewone adoptie in jeugdhulptraject
 • Adoptie binnen jeugdhulptraject
 • Publicaties - tijdschriften

Over de docenten

Min Berghmans ?

Min Berghmans behaalde een master in de rechten aan de KU Leuven. Na haar studies was ze ongeveer 15 jaar actief als advocaat. Ondertussen is Min sinds 2009 te werk bij SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving dat voorheen Steunpunt Jeugdhulp heette. Ze is jurist in sociale zaken en staat in voor de juridische bijstand voor jeugdhulpverleners en schuldhulpverleners. ?

Elodie Decorte ?

Elodie Decorte behaalde een master in de rechten aan de Universiteit van Gent en daaropvolgend een Master na Master in het notariaat. Naast haar job als juridisch medewerker bij het SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving is Elodie ook vrijwillig praktijkassistent aan de KU Leuven op de afdeling personen- en familierecht.

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture