Legal Learning logo

Het nieuwe verbintenissenrecht: de impact voor de bouw- en vastgoedsector

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

  • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
  • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
  • Inclusief slides en uitgebreide cursus
  • Video en audio van topkwaliteit
  • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Voor deze webinar heeft prof. dr. Kristof Uytterhoeven een selectie gemaakt van een aantal nieuwigheden, die vervat zitten in de wet van 28 april 2022 houdende Boek 5 Verbintenissen, wet die op 1 januari 2023 in werking treedt.

Uiteraard heeft Boek 5 ook een weerslag op de bouw- en vastgoedsector, waarbij de draagwijdte van bepaalde wijzigingen door elke practicus van het vastgoedrecht goed moeten gekend zijn.

Enerzijds is het noodzakelijk om bij de redactie van nieuwe contracten of de wijziging van bestaande contracten de juiste beslissingen te nemen en anderzijds dient de practicus zich ook de vraag te stellen in welke mate dat dit nieuwe verbintenissenrecht een impact heeft op bestaande contracten of onderdelen van die contracten.

DOCENT

  • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven / hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

DATUM OPNAME

  • 20/10/2022

PROGRAMMA

Het nieuwe verbintenissenrecht treedt in werking op 1 januari 2023, maar is alleen van toepassing voor rechtshandelingen en feiten van na die datum.

Volgens art. 64, tweede lid van de wet van 28 april 2022 is het nieuwe boek 5 echter niet toepasselijk op de toekomstige gevolgen van rechtshandelingen en feiten van voordien, zelfs als de nieuwe regel van dwingend recht of openbare orde is, noch op rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden na de inwerkingtreding van deze wet en die betrekking hebben op een verbintenis ontstaan uit een rechtshandeling of rechtsfeit dat heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van deze wet. Het is evenwel mogelijk om van dit tweede lid contractueel af te wijken. Wat met bvb aannemingscontracten die aangepast worden, verlengd, overgedragen worden of waarvan bepaalde onderdelen gewijzigd worden? Is het aan te raden het nieuwe verbintenissenrecht contractueel van toepassing te verklaren of juist eerder niet?

Volgende 10 nieuwigheden worden vervolgens stap voor stap besproken, met telkens de link naar de bouw- en vastgoedsector:

Precontractuele informatieverplichtingen en precontractuele aansprakelijkheid

Welke informatieverplichtingen rusten op partijen tijdens de precontractuele fase? Hoe wordt de miskenning van deze precontractuele informatieverplichtingen gesanctioneerd? Bij precontractuele aansprakelijkheid moet de toegekende schadevergoeding het slachtoffer in de situatie plaatsen alsof er niet zou zijn onderhandeld, maar indien er een rechtmatig vertrouwen is gewekt dat het contract zonder enige twijfel gesloten zou worden, kan de toegekende schadevergoeding worden gebaseerd op de netto-voordelen uit het niet-gesloten contract. Verandert dit nu iets voor bouw- en vastgoedovereenkomsten?

Beide partijen verwijzen naar hun eigen algemene voorwaarden waarvan de inhoud tegenstrijdig is (battle of forms)

In de “battle of the forms” tussen tegenstrijdige algemene voorwaarden wordt de “knock-out”-regel toegepast: beide algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitzondering van de onverenigbare clausules, die aan beide kanten worden uitgeschakeld. Om dit mechanisme te voorkomen, kan een partij in haar aanbod of aanvaarding op uitdrukkelijke wijze aangeven dat zij niet wil gebonden zijn door een overeenkomst indien (sommige van) haar algemene voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn. Maar wanneer leidt dit dan tot ‘misbruik van omstandigheden’?

Het verbod van kennelijk onevenwichtige bedingen

Elk beding waarover niet kan worden onderhandeld en dat een

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture