Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime vanaf 1 januari 2023

26 Jan

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Op 1 januari 2023 is het fiscaal gunstregime van de auteursrechten gewijzigd: op 30 december 2022 werd de Programmawet van 26 december 2022 in het Staatsblad gepubliceerd.

Vanaf 1 januari 2023 komen minder soorten werk in aanmerking én wie reeds gebruik maakt van dit gunstregime zal vaak minder inkomsten als auteursrechten kunnen innen.

Het fiscaal gunstregime zal enkel nog van toepassing zijn voor “werk van kunst” en “letterkunde” of “prestaties van uitvoerende kunstenaars”. “Letterkunde” zal niet beperkt worden tot literatuur, ook educatieve, wetenschappelijke of vulgariserende werken zouden hieronder vallen. Op heden is het onduidelijk of de IT-sector nog van de gunstregeling zal kunnen genieten.

Als men in de toekomst aanspraak wenst te maken op het auteursregime zal men ofwel in het bezit moeten zijn van een kunstwerkattest ofwel, bij gebrek aan dergelijk attest, zal men het werk aan het publiek moeten mededelen voor openbare uitvoering, opvoering of voor reproductie.

Wat de IT-sector betreft bevestigde minister Van Peteghem dat "geen enkele sector zou worden uitgesloten van het gunstregime" en dat de tekst geen "al te restrictieve interpretatie" bevat, maar fiscale experten zijn sceptisch hoe de fiscale administratie met de nieuwe wet zal omgaan.

Dit alles roept heel wat vragen op en zal veel partijen dwingen om hun huidige manier van vergoeden grondig te herbekijken.

DOCENTEN

 • Mr. Mehdi Zagheden, advocaat-vennoot Everest
 • Mr. Joris Deene, advocaat-vennoot Everest

DATUM OPNAME

 • 26/01/2023

PROGRAMMA

 • Motivering en doelstelling van het nieuw regime
 • Het begrip auteursrechten: een benadering vanuit het economisch recht
 • Toepassingsgebied van het nieuw regime: de Programmawet van 26 december 2022
  • Materieel toepassingsgebied
  • Personeel toepassingsgebied
 • Beperkingen
  • Absolute beperking
  • Relatieve beperking
  • Beoordeling van de absolute grens over het gemiddelde van de vier voorgaande belastbare tijdperken
 • Tarief
 • Toepasbaarheid van de antimisbruikbepaling
 • Forfaitaire kostenaftrek
 • Overgangsregeling
 • Capita Selecta
  • Software ontwikkelaars
  • Architecten

DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen
 • personeelsverantwoordelijken
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (categorie A)

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Update van het arbeidsreglement en van de tem…

20 Jan

Webinar
dotted_texture