Legal Learning logo

Overheidsopdrachten: 3 praktijkgerichte topics

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Tijdens deze webinar worden drie topics uit het overheidsopdrachtenrecht telkens gedurende anderhalf uur praktijkgericht toegelicht.

Vooreerst wordt de regelmatigheid van de offerte/kandidaatstelling op formeel vlak geanalyseerd en dit aan de hand van talrijke arresten van de Raad van State. In het tweede deel wordt de hervorming van het schadevergoedingscontentieux besproken, eveneens op basis van verschillende arresten van de Raad van State. Tenslotte komen de wijzigingen in het geval van een vastgoedproject via overheidsopdracht aan bod.

DOCENTEN

 • Mr. Neil Braeckevelt, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Mr. Evelien Vanhauter, advocaat Crivits & Persyn
 • Mr. Peter Teerlinck, advocaat-vennoot & De Bandt
 • Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof
 • Mr. Simon Verhoeven, advocaat-vennoot Equator

DATUM OPNAME

 • 02/10/2020 (delen 1 en 2)
 • 03/12/2020 (deel 3)
 • Laatste update cursus: 27/12/2022

INHOUD

 • De opgenomen webinars (4 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,...)
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Deel 1. Offertes en de regelmatigheid op formeel vlak (mr. Neil Braeckevelt en mr. Evelien Vanhauter)

 • Algemene aandachtspunten
  • 76 KB Plaatsing: substantieel versus niet-substantieel
  • (Niet-)Openbare procedure
  • Procedures met onderhandeling
  • Digitalisering
 • Specifieke topics
  • De ondertekening van de offerte: wie, hoe en wat?
  • De volledigheid van de offerte
   • algemeen
   • impliciete verklaring op erewoord
   • UEA
  • Tijdigheid van de offerte
   • mogelijkheid tot regularisatie
   • het laattijdig bezorgen van correcte gegevens
   • aanpassing van de ingediende inventaris
   • falen van het elektronisch system

Deel 2. De hervorming van het schadevergoedingscontentieux (mr. Peter Teerlinck en dhr. Constant De Koninck)

 • De nieuwe bevoegdheid en de eerste arresten van de Raad van State
 • De keuze voor de gewone rechter of de Raad van State
 • Het nieuwe art. 16 van de wet van 17 juni 2013 versus art. 1382-1383 BW
 • De forfaitaire vergoeding van 10% versus discretionaire vergoedingen
 • De schadevergoeding ingevolge absolute nietigheid
 • De schadevergoeding ingevolge onverbindendverklaring
 • De vrijwaringsvordering tegen het studiebureau
 • Interesten en kapitalisatie

Deel 3. Wijzigingen in het geval van een vastgoedproject via overheidsopdracht (mr. Simon Verhoeven)

 • Inleiding
  • Risico dat opdracht zodanig wordt gewijzigd dat het gaat om een nieuwe opdracht die eigenlijk aanbesteed had moeten worden, maar nu aan de eerlijke mededinging wordt ontnomen
  • Risico op miskenning aanbestedingsplicht conform wetgeving overheidsopdrachten
  • Het arrest Pressetext en de gevolgen
 • Toegelaten wijzigingsmogelijkheden
  • Algemene herzieningsclausule
  • Aanvullende opdracht
  • Wijziging wegens onvoorziene omstandigheden in hoofde van de aanbesteder
  • Vervanging van de opdrachtnemer
  • De minimis-regel
  • Niet-wezenlijke wijziging
  • Prijsherziening
 • Wie mag wijzigen?
 • Hoe wijzigen?
 • Gevol

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture