Legal Learning logo

Appartementsrecht: een overzicht van recente ontwikkelingen

05 Dec

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Het appartementsrecht heeft doorheen de jaren een hele ontwikkeling gekend, zowel op wetgevend vlak (invoering boek 3, de reparatiewet van 31 juli 2020, de VME als consument,…) als inzake rechtspraak. Tijdens deze webinar brengen mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt u een selectie van een aantal belangrijke recente evoluties op het vlak van appartementsmede-eigendom.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Donderdag 5 december 2024
 • 12u30 – 14u30

DOCENTEN

 • Mr. Ulrike Beuselinck, advocaat-vennoot Andersen in Belgium
 • Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot Andersen in Belgium

PROGRAMMA

12u30 – 14u15: uiteenzetting

De VME als consument: Onder welke voorwaarden is dit mogelijk en wat zijn de gevolgen voor de praktijk van deze nieuwe wetgeving:

 • Wat is het criterium om als consument te worden beschouwd?
 • Vanuit welk document zal er beoordeeld worden?
 • VME’s die als consument worden beschouwd, kunnen deze zich beroepen op de onrechtmatige bedingenleer voor consumenten en wat houdt dit concreet in?
 • Wat als de VME wel beschouwd wordt als een onderneming? Is er een lijst van verboden bedingen in deze situatie?
 • Welke rechtbank is bevoegd bij de VME als consument of bij niet-consument?

 Bouw en renovatie binnen VME’s: een aantal knelpunten onder de loep:

 • De rol van de syndicus bij de opleveringen
 • Hoogtebouw en de verschillende deelverenigingen: hoe omgaan met de gemengde gebruiken binnen eenzelfde gebouw?;
 • Projectontwikkelaarsclausules: kan een ontwikkelaar éénzijdig de statuten wijzigen?
 • Abraak en wederopbouw: de situatie na de reparatiewet van 31 juli 2020
 • Optopping:
  • Welke meerderheid is er nodig binnen de VME?
  • Juridische gevolgen: integratie in de mede-eigendom met een wijzigende basisakte of via het recht van opstal?

De dagelijkse werking van de VME: problemen uit de praktijk:

 • Statuten versus reglement van inwendige orde en de problematiek van tegenstrijdige bepalingen
 • Reservekapitaal: Afwijkingen mogelijk? Voor welke kosten aanwenden?
 • EPC voor de gemene delen: ook voor kleine appartementsgebouwen sinds
  1 januari 2024
 • Zonnepanelen: moet plaatsing door VME of kan dit ook door een private eigenaar?
 • Laadpalen: behoort dit tot de eigen kavel of moet de VME akkoord gaan?

Bespreking van recente rechtspraak (niet-beperkende opsomming)

 • Aankoop van een appartement en koopvernietigende gebreken en de termijn van de vordering: Cassatie-arrest van 18 januari 2024
 • Nietige koop van een appartement en aansprakelijkheid van de notaris:
  Cassatie-arrest van 23 november 2023
 • Nietigheid van de aankoop van een appartement. Het ontbreken van een Belgische uitspraak na 7 jaar en 8 maanden is strijdig met art. 6§1 van het EVRM:
  EHRM-arrest van 5 september 2023
 • Nietigheid en essentiële elementen van de overeenkomst. Verkoop van een appartement volgens nog te regulariseren plannen. Cassatie-arrest van 10 maart 2023

14u15 – 14u30: vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, notarissen
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis


DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt late

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture