Portalus logo

Het getuigenverhoor in strafzaken (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

In deze aflevering van “De tafel van Lex” beantwoorden dhr. Peter Hartoch, dhr. Ben Pieters en mr. Bram De Man enkele interessante vragen van moderator Dirk Leestmans over het getuigenverhoor in strafzaken.

Terwijl magistraten en advocaten zelden getuigenverhoren aanvragen vanwege praktische redenen, benadrukt Bram De Man de waarde van deze verhoren voor het achterhalen van de waarheid, ondanks de mogelijke vertraging in het proces.

De discussie duidt op een verschuiving in het rechtssysteem onder invloed van Europese jurisprudentie, waarbij de ruimte om verzoeken tot getuigenverhoren af te wijzen steeds kleiner lijkt te worden. Dit roept vragen op over de balans tussen praktische overwegingen en het streven naar gerechtigheid binnen strafrechtelijke procedures.

Docenten

mr. Bram De Man - Advocaat, balie Antwerpen | dhr. Ben Pieters Advocaat-generaal, Hof van Beroep in Brussel | dhr. Peter Hartoch - Rechter, Hof van Beroep in Brussel | Moderator: Dirk Leestmans - Justitiejournalist

Thema's

Volgende onderwerpen worden besproken:

  • Belang van getuigenverhoren in strafzaken
  • Rol van magistraten en advocaten in het aanvragen van getuigenverhoren
  • Waarheidsvinding versus procesefficiëntie
  • Invloed van Europese jurisprudentie op het rechtssysteem
  • Balans tussen praktische overwegingen en streven naar gerechtigheid in strafrechtelijke procedures

Over de sprekers

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture