Portalus logo

Vruchtgebruik, erfpacht en opstal (2u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

De toepassing van het nieuwe Boek 3 Goederen is van kracht. Hoe vertaalt zich dit nu in de praktijk? mr. Bart Van Baeveghem is specialist inzake goederenrecht en geeft in deze online videocursus op uitgebreide wijze inzicht in recente nieuwe wetgeving rond vruchtgebruik, erfpacht en opstal. Hij staat ook stil bij enkele overgangskwesties en bespreekt in detail de krachtlijnen en doelstellingen van het Boek 3 Goederen, de integratie en instrumentalisering, de indeling van het goederenrecht, het vruchtgebruik als instrument van familiaal vermogensrecht, het erfpacht ‘revisited’ en het opstalrecht als juridische basis van volume-eigendom.

Docent

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw) | Praktijkassistent UGent

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Krachtlijnen van de hervorming
 • Modernisering goederenrecht
 • Instrumentalisering
 • Wetgevende integratie in Boek 3 “Goederen”
 • Een gesloten systeem, maar met een zekere flexibiliteit
 • Ambitieuze doelstellingen
 • Goederenrecht als Belgisch compromis: gesloten systeem met flexibele kantjes
 • Relatieve wijzen van beëindiging
 • Verkrijgende verjaring
 • Indeling Boek 3 “Goederen”
 • Vruchtgebruik
 • Aleatoir alimentair instrument van vermogensplanning
 • Recht van gebruik bestaat niet meer als afzonderlijk recht
 • Vruchtgebruik: Vestiging
 • Vruchtgebruik: Vernieuwing bij de duurtijd
 • Aanwassend vruchtgebruik als suppletief
 • Tontines en aanwas
 • Vruchtgebruik: aanvang
 • Geen plicht tot borgstelling meer
 • Staat van het onroerend goed
 • Vruchtgebruik: bevoegdheden
 • Vruchtgebruik: daden van beheer
 • Vruchtgebruik: Quid nog op te richten gebouwen
 • Vruchtgebruik: samenwerkingsplicht
 • Vruchtgebruik: functionele beschikkingsbevoegdheid
 • Vruchtgebruik: einde
 • Vruchtgebruik: Omzetting
 • Erfpacht
 • Erfpacht: toepassing
 • Erfpacht: Voorwerp
 • Erfpacht: duurtijd verduidelijkt en versoepeld
 • Erfpacht: verplichtingen, herstellingen en lasten
 • Erfpacht: Toepassing
 • Erfpacht: tenietgaan
 • Verwarring erfpachtovereenkomst en domeinconcessie
 • Opstal: algemeen opstalrecht
 • Opstal: bijzonder opstalrecht
 • Opstal: inclusief alle “noodzakelijke erfdienstbaarheden”
 • Opstal: Verduidelijkingen aan de duur
 • Opstal: Accessoir opstalrecht in de wet verankerd (art. 3.182)
 • Opstal: Rechten en verplichtingen van de partijen
 • Opstal: Tenietgaan
 • Besluit

Over de docent

Bart Van Baeveghem is als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht (sinds 2003)

Publiceert in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier) en Wet en Duiding Vastgoed (Larcier).

Regelmatige spreker op diverse juridische lezingen en studiedagen (o.a. voor CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA) en docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Meer info - Linkedin profiel

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture