Legal Learning logo

Erfpacht, opstal en vruchtgebruik - praktijkgerichte vragen die rijzen door de hervorming van het goederenrecht

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) is in werking getreden op 1 september 2021.

Op donderdag 28 mei 2020 heeft mr. William Timmermans tijdens de webinar-dag van LegalNews over het nieuwe goederenrecht, die door meer dan 160 deelnemers werd gevolgd, een uiteenzetting gegeven over de onderdelen erfpacht, opstal en vruchtgebruik.

In navolging hiervan worden in deze webinar on demand gedurende anderhalf uur de verschillende praktijkvragen behandeld die nadien door deelnemers werden gesteld.

DOCENTEN

 • Mr. William Timmermans, advocaat-vennoot Altius
 • Mr. Lieven Peeters, advocaat-vennoot Altius

DATUM OPNAME

 • 22/10/2020 (laatste update cursus: 06/11/2021)

INHOUD

 • De opgenomen webinar (1u 30min)
 • Uitgebreide documentatie (de slides van de docent, een cursus, interessante links,...) 
 • Enkele vragen om uw kennis te testen
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Volgende vragen komen aan bod:

Algemeen

 • De overgangsbepalingen bepalen dat men kan overeenkomen om het nieuw goederenrecht van toepassing te verklaren op de toekomstige gevolgen van bestaande rechten
 • Hoe zal dit praktisch gebeuren: dient dit via een notariële akte voor de notaris?
 • Kan men deze verklaring nu reeds afleggen?
  • Is een louter onderhandse overeenkomst tot vestiging erfpacht, opstal, … tussen partijen nog perfect geldig? Is enkel voor de tegenstelbaarheid aan derden een notariële akte vereist?
  • Natrekking en vergoedingsregeling bij einde van de erfpacht of opstal: blijven (contractuele) afwijkingen op deze vergoedingsplicht mogelijk, waarbij de erfpacht- of opstalhouder weliswaar de mogelijkheid van het inroepen van de onrechtmatige verrijking wordt geboden?

 Erfpacht

 • Is het mogelijk om een bestaande erfpacht die werd afgesloten voor de oude minimumduur van 27 jaar aan te passen naar een duur van bvb. 18 jaar?

Opstal

 • Is er al enig voorbeeld/enig idee hoe de definiëring van de volumes zal moeten gebeuren?
 • Is het verplicht om het volume te gaan bepalen waarop het opstalrecht betrekking heeft?
 • Artikel 3.179 bepaalt dat, behoudens andersluidend beding in de akte tot vestiging of overdracht van een opstalrecht op een bebouwd of beplant onroerend goed, een dergelijke akte contractuele verkrijging teweegbrengt door de opstalhouder of de overnemer en voor de duur van zijn opstalrecht, van de eigendom van de eerder bestaande bouwwerken en beplantingen
  • Houdt dit artikel in dat de opstalhouder bij aanvang van het opstalrecht volle eigenaar wordt van de reeds bestaande constructies, zonder hiervoor enige vergoeding te moeten betalen?
  • Is de opstalhouder dan ook gehouden om alle grove herstellingen aan deze constructies uit te voeren en te financieren?
  • Mag de opstalhouder constructies die reeds bestonden bij de aanvang van het opstalrecht en waarvan hij ingevolge dit artikel eigenaar van is geworden, zonder meer afbreken? Ook al heeft hij voor deze constructies geen enkele vergoeding betaald aan de grondeigenaar?
 • Stel dat de opstalhouder ingevolge dit artikel bij aanvang van het opst

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture