Portalus logo

Strafrechtelijke risico’s en aandachtspunten voor advocaten (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Er is de afgelopen 20 jaar een duidelijke toename te zien in strafonderzoeken naar medeplichtigheid van professionele dienstverleners, waaronder advocaten. De aandacht van het openbaar ministerie voor adviseurs van een verdachte is de afgelopen decennia stelselmatig toegenomen.

Ook acties van burgerlijke partijen in het kader van de gekozen procedurestrategie kunnen ertoe leiden dat de rol van adviserende advocaten mee onder de loupe worden genomen en geregeld ook effectief worden vervolgd.

In deze online videocursus biedt mr. Pieter Helsen de deelnemers een praktijkgericht overzicht van de strafrechtelijke risico’s en aandachtspunten voor advocaten aan de hand van recente rechtspraak. De focus ligt daarbij op tips en inzichten om vervolging wegens medeplichtigheid aan een door een cliënt of opdrachtgever gepleegd misdrijf te vermijden.

Docent

mr. Pieter Helsen - Advocaat-vennoot, Monard Law - gespecialiseerd in strafrecht en strafprocesrecht

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • De verhoogde aandacht voor rol van adviserende beroepen in strafonderzoeken
 • Strafbaar hoofdfeit
 • Strafbare deelneming
 • Materieel element
 • De rechtstreekse uitvoering
 • Noodzakelijke hulp
 • Onderrichtingen
 • Nuttige hulp
 • Voorafgaand of gelijktijdig
 • Kwaliteitsmisdrijven
 • Terugtred van de deelnemer
 • Beschermd geschrift
 • Medeplichtigheid door onthouding ?
 • Onderscheid dader-medeplichtige
 • Vereist moreel element
 • Strafbare deelneming mogelijk aan onachtzaamheidsmisdrijven?
 • Volstaat eventueel of indirect opzet?
 • Geen straffeloosheid ingevolge vrijheid van verdediging
 • Exoneratie mogelijk?
 • Onderzoeksplicht?
 • Aangifteplicht?
 • Wet van 18 september 2017
 • Afwijkende bepalingen voor advocaten
 • Strafbare daad door vennoot of medewerker
 • Voorwaarden voor geldige strafrechtelijke delegatie
 • Bij misdrijf door vennoot of medewerker ten nadele van de vennootschap:
 • Bij uitvoering van misdrijf door ondergeschikte in opdracht van hiërarchisch overste:
 • Discussie in het sociaal strafrecht
 • Ontvangst erelonen
 • Gebruik informatie uit een strafdossier
 • Beperkingen aan het gebruik van die informatie

Over de docent

Pieter Helsen is gespecialiseerd in strafrecht (zowel economisch strafrecht als algemeen strafrecht) en strafprocedure.

Pieter Helsen is Licentiaat in de Rechten (Katholieke Universiteit Leuven, 1997). Hij werkt sinds 1997 als advocaat bij Monard Law en sedert september 2007 is hij vennoot. Gedurende zes jaar (1998-2004) was hij tevens deeltijds werkzaam op het Instituut voor Strafrecht van de Katholieke Universiteit Leuven als assistent strafprocesrecht. Hij was van 2004 tot 2014 docent strafrecht en strafprocedure aan de Katholieke Hogeschool Limburg.

Pieter Helsen spreekt en schrijft geregeld over materies uit het strafrecht en het strafprocesrecht. Hij is lid van de balie te Limburg.

Meer info - Linkedin profiel

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture