Legal Learning logo

Car policies: 15 aandachtspunten onder de loep

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Een car policy is een nuttig instrument voor elke onderneming die haar werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt. Niet enkel om de praktische kant van een bedrijfswagen te regelen, maar ook om concreet antwoord te bieden op het mobiliteitsvraagstuk dat zich de laatste jaren steeds accuter stelt. In dit webinar worden de belangrijkste aandachtspunten op een praktijkgerichte wijze onder de loep genomen. Mr. Kato Aerts en mr. Philip De Roo zullen telkens oplossingen suggereren om eventuele problemen ofwel te voorkomen, ofwel juridisch correct op te lossen.

DOCENTEN

 • Mr. Kato Aerts, advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Philip De Roo, advocaat-senior associate Lydian

DATUM OPNAME

 • 06/10/2022

PROGRAMMA

Volgende 15 aandachtspunten komen aan bod, met waar nodig zowel tips voor het correct opstellen van de car policy als voor het afdwingen ervan:

 1. Welke clausule kan er best in de car policy voorzien worden betreffende het gebruik van de wagen in geval van vermindering van arbeidsprestaties?
 2. Is het maximum vastleggen van privé-kilometers een aan te raden clausule?
 3. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht als de werkgever meer dan één wagen of bvb ook een scooter, step of fiets ter beschikking stelt?
 4. In het algemeen behoudt de werkgever zich best het recht voor om de categorie van bedrijfswagen eenzijdig te wijzigen. Kan deze wijziging evenwel worden beschouwd als een verbreking van de overeenkomst door de werkgever?
 5. Ziekte en ongeval en het gebruik van de firmawagen. Indien de werknemer geen recht (meer) heeft op het loon (na de 30ste dag van ziekte, verlof zonder wedde, staking, moederschapsverlof, voltijds tijdskrediet), stellen sommige rechtbanken dat de werkgever juridisch gerechtigd is de teruggave van de wagen te eisen. Hoe kan je dit correct omschrijven in de car policy?
 6. Wat zijn de gevolgen voor de werkgever als een werknemer met een bedrijfswagen een misdrijf pleegt? Kan de werkgever schadevergoedingen recupereren van de werknemer en welke procedure dient hiervoor gevolgd te worden?
 7. Hoe gaat een onderneming best om met de recente, strengere bestraffing van GSM-gebruik en het bijwonen van Teams-vergaderingen achter het stuur?
 8. Welke bijzondere aandachtspunten zijn er als de werkgever beslist de vroegere bedrijfswagen blijvend ter beschikking te stellen van een ex-werknemer?
 9. Zijn er speciale aandachtspunten als de bedrijfswagen aangepast wordt aan de specifieke noden van een werknemer?
 10. Welke gevolgen zijn er als ook gezinsleden de bedrijfswagen mogen gebruiken, maar bvb. rijlessen gaan volgen met die bedrijfswagen?
 11. Kan de werkgever de bedrijfswagen niet aan een werknemer, maar aan een gezinslid van die werknemer toekennen?
 12. Schade bij laattijdig onderhoud of miskenning van een rookverbod: hoe kan de werkgever dit vastleggen in de car policy?
 13. Kan de werkgever ook via een beding in de arbeidsovereenkomst of in de car policy voorzien dat de werknemer de wagen moet wassen?
 14. Wat kan een werkgever ondernemen als de bedrijfswagen buiten de werkuren ook gebruikt wordt als taxi of voor Uber-ritten?
 15. Wat kan de werkgever ondernemen als de ex-werknemer weigert de bedrijfswagen terug te brengen?

DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), incl. relevante documentatie

Indien u beroep doet op de 

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture