Portalus logo

Planning roerend vermogen via schenking (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

In deze on-demand videocursus bespreekt mr. Liesbeth Franck uitgebreid de technieken van roerend vermogensbeheer via schenking, met bijzondere aandacht voor successieplanning a.d.h.v. een casus.

Maak kennis met David en Julie. David heeft een effectenportefeuille en een aanzienlijke som geld geërfd, welke hij aan zijn kinderen wil schenken. Hierbij wil hij echter zijn echtgenote Julie beschermen en zelf de controle behouden. Welke mogelijkheden staan hem ter beschikking?

Ten eerste verkent mr. Franck de algemene principes van de schenking van roerende goederen. Vervolgens wordt ingegaan op methoden om inkomsten en controle te behouden, waarbij de beperkingen van deze technieken worden belicht. Daarnaast behandelt mr. Franck manieren om geschonken goederen te beschermen tegen onverstandig gebruik door de begunstigden.

Bijzondere aandacht gaat uit naar schenkingen onder opschortende voorwaarde of onder de termijn van overlijden van de schenker, evenals schenkingen tussen echtgenoten. Ook schenking van familiale ondernemingen en aandelen in vennootschappen of deelbewijzen in een maatschap komen aan bod.

Ten slotte onderzoekt mr. Franck de mogelijkheid van ontbinding van een schenking, gevolgd door een nieuwe schenking onder gewijzigde modaliteiten.

Docent

mr. Liesbeth Franck - Advocaat gespecialiseerd in het erfrecht, erfbelasting en vermogensplanning

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

  • Schenking roerende goederen: Algemeen
  • Hoe inkomsten/controle behouden? Wat zijn de beperkingen?
  • Hoe geschonken goederen beschermen?
  • Schenking onder opschortende voorwaarde of termijn van het overlijden van de schenker
  • Schenking tussen echtgenoten
  • Schenking familiale onderneming
  • Schenking van aandelen vennootschap/deelbewijzen maatschap
  • Ontbinding schenking gevolgd door nieuwe schenking onder gewijzigde modaliteiten

Over de docent

Liesbeth Franck beschikt over een uitgebreide expertise op het gebied van erfrecht, erfbelasting en vermogensplanning. Ze is gespecialiseerd in het ontwikkelen van complexe planningen voor families en bedrijven die ze begeleidt. Hierbij houdt ze nauwlettend rekening met de persoonlijke wensen en interpersoonlijke relaties die een rol spelen. Liesbeth behaalde haar Licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 2006 en heeft gedurende een periode van 10 jaar haar bekwaamheid als Estate Planner verder ontwikkeld in de private banking- en consultancysector. In 2016 trad ze toe tot de balie van Brussel als advocaat. Met haar rijke ervaring in zowel de bank- als verzekeringssector heeft Liesbeth Franck een bijzondere interesse ontwikkeld in vermogensplanning via levensverzekeringen.

Meer info - LinkedIn profiel

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture