Legal Learning logo

Handelshuur: overzicht van relevante rechtspraak

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Tijdens deze webinar on demand wordt een selectie gebracht van een aantal relevante gerechtelijke uitspraken inzake handelshuur. Vooreerst komt het toepassingsgebied en de kwalificatie van de overeenkomst aan bod, zoals de uitbating van een B&B of het uitoefenen van een handel waar enkel ambacht toegelaten is. Vervolgens bespreekt mr. Luc Linders de rechtspraak inzake discussies wat de bestemming betreft (ook de wijziging) en de duur van de handelshuur, het einde en de vroegtijdige beëindiging. Ook de herziening van de huurprijs tengevolge nieuwe omstandigheden en de problematiek van overdracht van huur en onderhuur worden gedetailleerd behandeld.

DOCENT

 • Mr. Luc Linders, advocaat-vennoot Monard Law

DATUM OPNAME

 • 18/11/2022

PROGRAMMA

Volgende rechtspraak komt aan bod:

 • Toepassingsgebied en kwalificatie van de overeenkomst
  • overeenkomst van bezetting ter bede in plaats van een handelshuurovereenkomst
  • toepassing van de handelshuurwet wat een B&B betreft
 • Bestemming
  • het gevolg van het afsluiten van een handelshuurovereenkomst voor een detailhandel, terwijl de verhuurder perfect weet dat er in het pand enkel een ambacht mag worden uitgeoefend
  • verval van de handelshuurovereenkomst als de uitbatingsovereenkomst met de huurder wordt beëindigd en deze specifieke uitbatingsovereenkomst voor de verhuurder een determinerende reden was om de handelshuur af te sluiten
  • de wijziging van de bestemming door de huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder
  • wijziging van bestemming (bank- en verzekeringskantoor wordt enkel verzekeringskantoor) maakt de nakoming van de verbintenissen voor de huurder moeilijker of duurder, maar niet volkomen onmogelijk
  • de verplichting van de verhuurder om het goed te leveren in een staat die exploitatie mogelijk maakt, maar onmogelijkheid om een vergunning te bekomen: is de handelshuurovereenkomst nietig?
 • Duur van de handelshuur – Einde – Vroegtijdige beëindiging
  • beëindiging door de verhuurder bij elke driejarige periode: voorwaarden voor de toepassing van deze mogelijkheid
  • kennisgeving van de opzegging door de huurder en tijdstip van het bereiken van de verhuurder
  • is een beding dat voorziet in het verlies van een contractueel bedongen voordeel bij gebruik van de huurder van een voortijdige beëindiging bij het einde van elke driejarige periode geldig?
  • is de huurder een bezettingsvergoeding verschuldigd als de onderhuurder het pand niet tijdig verlaat?
  • wat als partijen een nieuwe handelshuurovereenkomst afsluiten en deze beginnen uit te voeren zonder dat ze de beëindiging van de lopende overeenkomst op de wettelijk voorgeschreven wijze hebben laten vaststellen?
 • Herziening van de huurprijs en nieuwe omstandigheden
  • is een stijging van de huurprijzen met meer dan 15% in de omgeving van het gehuurde goed een nieuwe omstandigheid in de zin van artikel 6, eerste lid handelshuurwet?
 • Overdracht van huur en onderhuur
  • de problematiek van de overdracht of de onderverhuring en de bewoning door de verhuurder of zijn familie van een gedeelte van het pand
  • maakt de afwezigheid van een plaatsbeschrijving de verbreking van de handelshuurovereenkomst onmogelijk indien de huurder handelingen stelt in strijd met de bestemming van het gehuurde goed?

DOELGROEP

 • advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis
 • </

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture