Legal Learning logo

De factuur - De impact van het nieuwe bewijsrecht

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Op 1 november 2020 is het nieuwe bewijsrecht in werking getreden, wat ook een belangrijke impact heeft wat de factuur betreft.

Vanaf die datum bepaalt de wet uitdrukkelijk dat niet alleen een factuur die door een onderneming aanvaard werd, maar ook de factuur die niet binnen een redelijke termijn betwist wordt, bewijs oplevert tegen die onderneming.

Deze regel is van toepassing op alle overeenkomsten en is dus, in tegenstelling onder het voormalige bewijs tussen handelaars, niet beperkt tot een  koop-verkoopovereenkomst.

Belangrijk is wel dat het gebrek aan betwisting van een factuur door een persoon die geen onderneming is, niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van die factuur, tenzij deze afwezigheid van betwisting een zogenaamd omstandig stilzwijgen uitmaakt.

Tijdens deze webinar zal Prof. dr. Niels Appermont vooreerst een aantal aandachtspunten bespreken tengevolge de invoering van deze nieuwe regels en daarna een selectie van rechtspraak, met onmiddellijk belang voor elke practicus, behandelen.

DOCENT

 • Prof. dr. Niels Appermont, hoofddocent UHasselt

DATUM OPNAME

 • 15/10/2021

INHOUD

 • De opgenomen webinar (2 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,...)
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Inleiding: omkadering

 • hervorming van het ‘ondernemingsrecht’
 • het ‘nieuwe bewijsrecht’
 • de impact van dit alles?

Factuur & belangrijkste functies

 • geen (algemene) wettelijke definitie
 • essentiële documenten
 • de verschillende functies van de factuur
 • fiscale functie?
 • soms ook obligatoire effecten?

Factuur & (ondernemings)bewijsrecht

 • toepassingsgebied: handelsrecht als lex specialis, afwijkend van het formalisme van het burgerlijk recht
 • afschaffing van het handelaarsbegrip, het ondernemingsbegrip in de plaats
 • ondernemingsbewijs, krachtlijnen en principes:
  • vrijheid van bewijs
  • boekhouding
  • de factuur als bewijsmiddel
  • bewijswaarde van de factuur t.a.v. de verzender
  • bewijswaarde van de factuur t.a.v. de bestemmeling: de tweetrapsredenering
  • factuur en niet-onderneming
  • temporele werking?

Case studies

 • algemene voorwaarden
 • laattijdige factuur

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis
 • vastgoedmakelaars, syndici en bouwpromotoren

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), incl. uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews / LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTESTEN

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA: 2 uren

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture