Legal Learning logo

Overheidscontracten: de impact van het nieuw Burgerlijk Wetboek

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Tijdens deze webinar worden in het licht van de wetten van 28 april 2022 houdende Boek 1 “Algemene Bepalingen” en Boek 5 “Verbintenissen” van het nieuw Burgerlijk Wetboek (Staatsblad van 1 juli 2022) een analyse gemaakt van de raakpunten en verschillen wat het overheidscontractenrecht betreft.

De uitvoering van een overheidsopdracht is immers onderworpen aan een aantal specifieke regels die afwijken van de gemeenrechtelijke regels van het verbintenissenrecht, maar toch leidt het geen twijfel dat ook in de materie van overheidscontracten de practicus terdege op de hoogte moet zijn van de impact van de Boek 1 en Boek 5, teneinde niet voor onvoorziene problemen en onmogelijk te herstellen fouten geconfronteerd te worden, dit met alle gevolgen van dien.

DOCENT

 •  Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof

DATUM OPNAME

 • 07/10/2022

PROGRAMMA

Inleiding

Kort overzicht van de wetten van 28 april 2022 houdende Boek 1 (Algemene bepalingen) en Boek 5 (Verbintenissen) en de andere boeken van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek, met impact voor overheidscontracten in het algemeen.

Bespreking van volgende items:

 • Precontractuele aansprakelijkheid (art. 5.17 NBW): partijen kunnen tijdens de precontractuele onderhandelingen jegens elkaar buitencontractuele aansprakelijkheid oplopen, maar het artikel bepaalt ook dat de schending van een informatieplicht niet enkel kan leiden tot de precontractuele aansprakelijkheid, maar ook tot de nietigheid van het contract. De impact van dit artikel inzake overheidscontracten.
 • Geldigheidsvereisten contract (art. 5.27 NBW): in welke mate zijn de nieuwe bepalingen een bijzonder aandachtpunt voor de practicus van het overheidsopdrachtenrecht?
  • Voorwerp verbintenis (art. 5.46 NBW)
  • Geoorloofdheid prestatie (art. 5.51 NBW)
 • Nietigheidsproblematiek (art. 5.57 tot 5.63 NBW): een uitermate belangrijk onderdeel van het nieuwe boek 5, ook wat overheidscontracten betreft. Link naar het Cassatie-arrest van 22 januari 2021 inzake het aan het mededingingsprincipe klevende openbare orde-karakter, waar in de conclusie van de eerste advocaat-generaal reeds werd verwezen naar het nieuw Boek 5.
  • Miskenning mededinging bij toewijzen van overheidscontracten
  • Strijdigheid met openbare orde (cfr. art. 1.3 NBW)
  • Absolute nietigheid
  • Verjaring nietigheid
  • Gevolgen absolute nietigheid
  • Restitutieplicht
 • Imprevisieleer (art. 5.74 NBW): de verandering van omstandigheden, een belangrijk gegeven inzake overheidscontracten.
 • Exceptie van niet uitvoering (art. 5.239 NBW): de opschorting van de nakoming van de eigen verbintenis toegepast in een overheidscontract
 • Schadebeperkingsplicht (art. 5.238 NBW) en de impact inzake overheidscontracten

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • verantwoordelijken uit de publieke sector
 • bouwpromotoren, vastgoedmakelaars en syndici
 • financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • Orde

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture