Portalus logo

Woninghuur actualia (2u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Er zijn sinds het nieuwe woningdecreet intussen een paar jaren voorbijgegaan. Tijd om stil te staan bij een aantal aspecten rond dit thema. mr. Bart Van Baeveghem, advocaat en praktijkassistent UGent behandelt o.a. vragen zoals; Wat is de laatste evolutie inzake uithuiszettingen? Met welke praktische problemen wordt een verhuurder geconfronteerd?, Hoe ziet de komende hervorming van het goederenrecht er uit en wat is de impact op huurkwesties? Hoe kan de verhuurder zich beschermen tegen huurachterstallen?, enz.

Deze online videocursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake het vastgoedrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader.. De focus ligt op actuele dossiers inzake woninghuur.

Docent

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw) - praktijkassistent UGent

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Grenzen van de kwalificatie woninghuur
 • Wat is de laatste evolutie inzake uithuiszettingen, zowel wat de persoon als de goederen van de huurder betreft?
 • Is de vrederechter nu de enig mogelijke kort gedingrechter bij woninghuur?
 • Wat is het gevolg van onbewoonbaarheid voor de huurovereenkomst en de partijen?
 • Is de verhuurder aansprakelijk voor burenhinder veroorzaakt door de huurder?
 • Kan een huurder van een appartement zich op enige wijze verzetten tegen renovatiewerken?
 • Wat bij werken in opdrachten van de verhuurder die last bezorgen aan de huurder (Cassatie-arrest van 19 oktober 2020)?
 • Wat is de laatste stand van zaken inzake al dan niet toelaatbaarheid van AirBnB?
 • Hoe kan de verhuurder zich beschermen tegen huurachterstallen bij woninghuur?
 • Met welke praktische problemen wordt een verhuurder geconfronteerd bij het verhuren aan samenwonenden (waarvan bvb een van hen nadien het pand verlaat)?
 • Met welke praktische problemen wordt een verhuurder geconfronteerd bij het overlijden van een huurder of als deze laatste vermist of afwezig is?
 • De komende hervorming van het goederenrecht en de impact op huur

Over de docent

Bart Van Baeveghem is als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht (sinds 2003)

Publiceert in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier) en Wet en Duiding Vastgoed (Larcier).

Regelmatige spreker op diverse juridische lezingen en studiedagen (o.a. voor CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA) en docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Meer info - Linkedin profiel

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture