Legal Learning logo

Zekerheden: een update aan de hand van wetgeving en rechtspraak

08 Nov

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Ons recht inzake roerende zakelijke zekerheidsrechten werd grondig gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop.

Zeer recent werd de Europese Richtlijn betreffende preventieve herstructureringsstelsels in ons recht omgezet, met een niet verwaarloosbare impact of de positie van schuldeisers en hun zekerheden.

Tenslotte wordt als deel van Boek 9 van het vernieuwde Burgerlijk Wetboek intensief gewerkt aan de actualisitatie van de wetgeving persoonlijke zekerheden en de hypotheekwet.

Tijdens deze webinar geven mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel een update aan de hand van zowel recente wetgevende ontwikkelingen, recente rechtspraak en eigen ervaringen.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 8 november 2024
 • 12u30 – 14u30

DOCENTEN

 • Mr. Ivan Peeters, advocaat Hogan Lovells
 • Mr. Philip Van Steenwinkel, advocaat-vennoot Hogan Lovells

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Het programma wordt verder ingevuld in de loop van 2024

Volgende wetgevende topics komen reeds aan bod:

 • Herstructureringsstelsels:

De impact wat specifiek zekerheden betreft ten gevolge de omzetting van de Europese Richtlijn

 • Persoonlijke zekerheden:

De wijzigingen ten gevolge het Wetsvoorstel tot invoeging van titel 1 ‘Persoonlijke zekerheden’ in Boek 9 ‘Zekerheden’

 • Roerende zakelijke zekerheden:

Ervaringen met de gemoderniseerde wetgeving roerende zekerheden (Boek III, Titel  XVII Oud Burgerlijk Wetboek)

14u15 – 14u30 : vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen
 • (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • NKN: aanvraag ingediend
 • Sam-Tes: 2 uren
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture