Legal Learning logo

Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (dreigende) insolventie

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Wat gebeurt er bij (dreigende) insolventie met de zakelijke rechten?

Het insolventierecht stelt immers perken aan de schuldeisers om zijn rechten uit te oefenen. Tijdens deze webinar wordt een praktijkgerichte analyse gegeven aan de hand van heel wat recente wetgeving die een belangrijke impact heeft in deze problematiek.

Zo is er de belangrijke wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek die in werking treedt op 1 september 2021, maar evenzeer is er de wet van 23 maart 2019 (WVV), de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen" en de wet van 11 juli 2013 (Pandwet).

DOCENTEN

 • Mr. Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn

DATUM OPNAME

 •  03/12/2020 (laatste update cursus: 02/01/2023)

INHOUD

 • De opgenomen webinar (1,5 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,...)
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Vermogen, gelijkheid en zakelijke rechten

 • Het vermogen: situering en het vermogen als onderpand voor de schuldeisers
 • De gelijkheid van schuldeisers (vorderingsrechten) en de prioriteit van zakelijke rechten

Vermogen gevat door samenloop

 • Situering en nuances
 • Alle onroerende goederen/zakelijke rechten
 • Gehele gemeenschappelijke vermogen
 • Onbeslagbaarheid van de gezinswoning (Wet van 25 april 2007)
 • Zakelijke rechten intuïtu personae
 • Afgescheiden vermogen:
  • inkomen natuurlijke persoon met oorzaak na faillissement
  • inkomen nieuwe oorzaak

Invloed van samenloop van (voort-)bestaan van zakelijke rechten

 • Beëindiging:
  • aandacht voor vruchtgebruik, recht van bewoning, opstal en erfpacht
  • tegenwerpelijkheid van ontbindende en opschortende voorwaarden
 • Publiciteit bij vestiging of overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen
 • Zakelijke werking van specifieke bedingen
  • bedingen zonder zakelijke werking
  • voorkoop, voorkeur, optie
  • derde-medeplichtigheid geldt niet t.a.v. de curator
  • ook persoonlijke rechten met kwalitatief karakter zijn tegenwerpelijk
 • De actiemogelijkheden van de curator (tovenaar?)
  • faillissementspauliana tegen ontbindende voorwaarde
  • lopende overeenkomst niet afdwingbaar na samenloop
  • lopende overeenkomst kan beëindigd worden na faillissement
  • de situatie van huur
  • overeenkomsten tot vestiging van zakelijke rechten?
  • verwarring tegenwerpelijk/afdwingbaar
  • aankoopopties, voorkooprechten en voorkeurrechten ?

Onroerend beslag en (dreigende) insolventie

 • Faillissement, vereffening en gerechtelijke reorganisatie: invloed op beslag
 • Hypotheek: de situatie van gerechtelijke reorganisatie en faillissement

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bouwpromotoren, vastgoedmakelaars en syndici
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. 21% btw), incl. uitgebreide documentatie.

<

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture