Portalus logo

De regresvordering van de verzekeraar na een verkeersongeval (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

In deze cursus bespreekt mr. Charlotte Lerat het uitgebreide wettelijke kader met betrekking tot het recht van regres in verzekeringskwesties. Het recht van regres stelt een verzekeraar in staat om onder specifieke voorwaarden een vordering in te stellen tegen de verzekerde en/of de verzekeringnemer voor de terugbetaling van uitgekeerde bedragen aan benadeelde derden. De cursus behandelt verschillende gronden van regres, zoals schorsing van de dekking wegens niet-betaling, opzettelijk verzwijgen van informatie, en situaties van grove schuld zoals dronkenschap tijdens het besturen van een voertuig.

Er wordt ook ingegaan op de kennisgevingsplicht voor verzekeraars, de procedure voor het instellen van regres, en de begrenzing van regresvorderingen volgens het wettelijk kader. Daarnaast wordt de bevoegdheid van de rechtbanken besproken in regreszaken, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan territoriale en materiële bevoegdheid. Ook komt de verjaringstermijn voor regresvorderingen aan bod, samen met diverse juridische en praktische aspecten van regres, zoals de bewijslast, de mogelijkheid tot afbetaling van schulden, en verschillende casussen die de complexiteit van regresvorderingen illustreren.

Docent

mr. Charlotte Lerat - Advocaat bij Fairway - Partners in Law and Mediation

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Wettelijk kader
 • Kennisgeving van het recht van regres
 • Gronden van regres
 • Tegen de verzekeringsnemer
 • Tegen de verzekerde
 • Tegen de verzekeringsnemer en/of de verzekerde
 • Tegen de dader of de burgerrechtelijk aansprakelijke
 • Tegen de verzekeringnemer t.b.v. de vrijstelling
 • Begrenzing van de regresvordering
 • Bevoegde rechtbank
 • Verjaring
 • Varia

Over de docent

Charlotte studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel waar zij haar master in de rechten behaalde in 2015, specialisatie straf- en strafprocesrecht.

Zij legde haar eed af aan de balie Brussel in september 2015 en startte haar professionele loopbaan bij ons kantoor.

Sedert 2021 is Charlotte tevens vennoot bij FAIRWAY - Partners in Law and Mediation.

Charlotte is verder houder van het getuigschrift Evaluatie Menselijke Schade dat zij in 2020 behaalde aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Daarnaast is Charlotte houder van het getuigschrift Supralat - Salduz opleiding georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies.

Meer info - Linkedin profiel

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture