Portalus logo

Verkopen van onroerend goed: een kwestie van informeren (3u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Het verkopen van vastgoed is een complexe materie. Wat doe je wanneer het fout loopt? De koop annuleren, een schadevergoeding nastreven, in der minne regelen,...

Wat is de cruciale informatie die tot de koop leidt? Wat met de wilsovereenstemming over zaak en prijs? Het mechanisme van aanbod en aanvaarding wordt onder de loupe genomen. In welke mate kan foutieve informatie aanleiding geven tot complicaties? En tot slot, hoe kan het foutief verzwijgen van informatie leiden tot precontractuele aansprakelijkheid?

Deze online videocursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake het vastgoedrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op actuele dossiers inzake koop en verkoop van onroerende goederen en de daarmee gepaard gaande informatieplicht.

Docent

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw) - Praktijkassistent UGent

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

  • De informatie die tot koop leidt
  • Informatie van aanbod en aanvaarding
  • Foutieve informatie die aanleiding geeft tot wilsgebreken
  • Verzwijgen van informatie over verborgen gebreken
  • Foutief verzwijgen van informatie en precontractuele aansprakelijkheid
  • De verscherpte wettelijke informatieplichten

Over de docent

Bart Van Baeveghem is als advocaat gespecial

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture