Legal Learning logo

Overheidsopdrachten: het regelmatigheidsonderzoek van offertes en drie andere actuele knelpunten

07 Dec

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


De voorbije jaren hebben het Hof van Justitie en de Raad van State zich in talrijke arresten uitgesproken over de interpretatie en toepassing van de richtlijnen van 2014 en de wet van 2016. Ook de gewone rechters laten zich niet onbetuigd: de rechtspraak is in volle expansie. De zes reeds opgenomen grote thema’s uit 2020 werden hernomen en sterk uitgebreid met nieuwe rechtspraak: contacten met inschrijvers, aansprakelijkheid voor fouten in de opdrachtdocumenten, de selectiefase, de regelmatigheidscontrole, het prijsonderzoek en de abnormale prijzen, schadevergoedingen.

Daar werd het belangrijke thema van de regelmatigheid van de offertes aan toegevoegd, op basis van de grondig gewijzigde regels van het K.B. van 18 april 2017 en de daarop gebaseerde vernieuwde rechtspraak van de Raad van State. Per thema wordt na de bespreking van de toepasselijke regels de rechtspraak exhaustief toegelicht. Meer dan 1000 vonnissen en arresten passeren de revue.

Voor deze webinar bespreekt mr. Peter Teerlinck het nieuwe en dus zevende boekdeel over het regelmatigheidsonderzoek, waarna dhr. Constant De Koninck aansluitend volgende drie knelpunten analyseert: de mogelijkheid voor inschrijvers om fouten in hun offerte te herstellen of om onvolledige offertes te vervolledigen, het aanvechten door inschrijvers van (beweerdelijk) onwettige besteksbepalingen en het beroep op onderaannemers.

DOCENTEN

 • Peter Teerlinck, advocaat-vennoot & De Bandt
 • Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof

DATUM OPNAME

 • 07/12/2023

PROGRAMMA

1. Het regelmatigheidsonderzoek na de grondige wijziging in het K.B. Plaatsing van 2017: een uitvoerige bespreking van de rechtspraak van de Raad van State.

 • De plaats van het regelmatigheidsonderzoek in de gunningsprocedure
 • Het kernartikel: 76 K.B. Plaatsing klassieke sectoren
 • De grondige hervorming van het regelmatigheidsonderzoek
 • Het begrip onregelmatigheid
 • Het basisonderscheid tussen substantiële en niet-substantiële onregelmatigheden
 • De vaststelling en sanctie van de substantiële onregelmatigheden
 • De sanctie van de niet-substantiële onregelmatigheden
 • De mogelijkheid op het verbod om onregelmatigheden te verbeteren na de opening van de offertes
 • Het bijzondere regime voor de onderhandelingsprocedures

2. De mogelijkheid voor inschrijvers om fouten in hun offerte te herstellen of om onvolledige offertes te vervolledigen

 • De mogelijkheid voor inschrijvers om fouten in hun offerte te herstellen
  • de vier te onderscheiden fases in het ‘verbeteringstraject’
  • principes m.b.t. verbetering van fouten gehaald uit de rechtspraak van de Raad van State
 • De mogelijkheid voor inschrijvers om onvolledige offertes te vervolledigen
  • analyse op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State

3. Aanvechten door inschrijvers van (beweerdelijk) onwettige besteksbepalingen

 • Het basisstandpunt: het Labonorm-arrest van de Raad van State op 2 december 2005
 • Nuancering van de Labonormrechtspraak: de op de inschrijver rustende zorgvuldigheidsplicht en behoorlijk burgerschap
  • twee casus ter illustratie
  • wat is het standpunt van de justitiële rechter?

4. Het beroep op onderaannemers.

 • Onderscheiden vormen:
  • onderaanneming met beroep op draagkracht, waarbij de inschrijver de onderaannemer nodig heeft om te voldoen aan de minimale selectie-eisen
  • onderaanneming zonder beroep op draagkracht, waarbij de inschrijver de onderaannemer NIET nodig heeft om te voldoen aan de minimale selectie-eisen
 • Beperking van het beroep op onderaanneming
 • Het opleggen van eisen inzake kwalitatieve selectie t

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture