Legal Learning logo

Overheidsopdrachten: het regelmatigheidsonderzoek van offertes en drie andere actuele knelpunten

07 Déc.

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

De publicatie ‘Compendium Overheidsopdrachtenrecht. Exhaustieve bespreking van de regelgeving en de rechtspraak inzake zeven grote thema’s’ van mr. Peter Teerlinck, dat elke deelnemer aan deze webinar ontvangt, is de actualisering van het handboek “De aanbestedende overheid & capita selecta” van 2020.

De voorbije jaren hebben het Hof van Justitie en de Raad van State zich in talrijke arresten uitgesproken over de interpretatie en toepassing van de richtlijnen van 2014 en de wet van 2016. Ook de gewone rechters laten zich niet onbetuigd: de rechtspraak is in volle expansie. De zes reeds opgenomen grote thema’s uit 2020 werden hernomen en sterk uitgebreid met nieuwe rechtspraak: contacten met inschrijvers, aansprakelijkheid voor fouten in de opdrachtdocumenten, de selectiefase, de regelmatigheidscontrole, het prijsonderzoek en de abnormale prijzen, schadevergoedingen.

Daar werd het belangrijke thema van de regelmatigheid van de offertes aan toegevoegd, op basis van de grondig gewijzigde regels van het K.B. van 18 april 2017 en de daarop gebaseerde vernieuwde rechtspraak van de Raad van State. Per thema wordt na de bespreking van de toepasselijke regels de rechtspraak exhaustief toegelicht. Meer dan 1000 vonnissen en arresten passeren de revue.

Voor deze webinar zal mr. Peter Teerlinck het nieuwe en dus zevende boekdeel over het regelmatigheidsonderzoek bespreken, waarna dhr. Constant De Koninck aansluitend volgende drie knelpunten zal analyseren: de mogelijkheid voor inschrijvers om fouten in hun offerte te herstellen of om onvolledige offertes te vervolledigen, het aanvechten door inschrijvers van (beweerdelijk) onwettige besteksbepalingen en het beroep op onderaannemers.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Donderdag 7 december 2023
 • 12u30 – 14u30

DOCENT

 • Peter Teerlinck, advocaat-vennoot & De Bandt
 • Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof

PROGRAMMA

12.30 – 14.15 uur: uiteenzetting

1. Het regelmatigheidsonderzoek na de grondige wijziging in het K.B. Plaatsing van 2017: een uitvoerige bespreking van de rechtspraak van de Raad van State.

 • De plaats van het regelmatigheidsonderzoek in de gunningsprocedure
 • Het kernartikel: 76 K.B. Plaatsing klassieke sectoren
 • De grondige hervorming van het regelmatigheidsonderzoek
 • Het begrip onregelmatigheid
 • Het basisonderscheid tussen substantiële en niet-substantiële onregelmatigheden
 • De vaststelling en sanctie van de substantiële onregelmatigheden
 • De sanctie van de niet-substantiële onregelmatigheden
 • De mogelijkheid op het verbod om onregelmatigheden te verbeteren na de opening van de offertes
 • Het bijzondere regime voor de onderhandelingsprocedures

2. De mogelijkheid voor inschrijvers om fouten in hun offerte te herstellen of om onvolledige offertes te vervolledigen

 • De mogelijkheid voor inschrijvers om fouten in hun offerte te herstellen
  • de vier te onderscheiden fases in het ‘verbeteringstraject’
  • principes m.b.t. verbetering van fouten gehaald uit de rechtspraak van de Raad van State
 • De mogelijkheid voor inschrijvers om onvolledige offertes te vervolledigen
  • analyse op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State

3. Aanvechten door inschrijvers van (beweerdelijk) onwettige besteksbepalingen

 • Het basisstandpunt: het Labonorm-arrest van de Raad van State op 2 december 2005
 • Nuancering van de Labonormrechtspraak: de op de inschrijver rustende zorgvuldigheidsplicht en behoorlijk burgerschap
  • twee casus ter illustratie
  • wat is het standpunt van de justitiële rechter?

4. Het beroep op onderaannemers.

 • Onderscheiden vormen:
  • onderaanneming met beroep op draagkracht, waarbij de inschrijver de onderaannemer nodig heeft om te voldoen aan de minimale selectie-eisen
  • onderaanneming zonder beroep op draagkracht, waarbij de inschrijver de onderaannemer NIET nodig heeft om te voldoen aan de minimale selectie-eisen
 • Beperking van het beroep op onderaanneming
 • Het opleggen van eisen inzake kwalitatieve selectie t.a.v. onderaannemers
 • Maatregelen in de strijd tegen sociale dumping
  • inform

Plus de formations et d'événements

DLA Piper logo

Talent Class for Master of Law students

26 Oct.

Evénement
Loyens & Loeff logo

Loyens & Loeff's Future Lawyer Day

19 Oct.

Evénement
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinaire
dotted_texture