Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recente arresten (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

mr. Jan De Man bespreekt het thema moord en doodslag aan de hand van rechtsleer en rechtspraak, waaronder een heel recent arrest van het Hof van Assisen van Antwerpen (3/3/2021). Was er sprake van de specifieke intentie tot doden? Hoe beoordeelt men “voorbedachte rade“ en wat betekent dit juist? Een redelijk recent arrest van de 10e kamer van het Hof van Beroep van Gent (15/3/2019) wordt hieromtrent doorgelicht. Ook de verschillen tussen mededaderschap en medeplichtigheid worden besproken. Het enigszins verwarrend begrip “roofmoord“ komt aan bod. De spreker staat ook stil bij de begrippen uitlokking en wettige verdediging en de verschillende belangrijke aftoetsingsnormen voor deze beide begrippen.

Docent

mr. Jan De Man - Advocaat gespecialiseerd in strafrecht en strafprocesrecht

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Intentie tot doden
 • Roofmoord
 • Mededaderschap
 • Medeplichtigheid
 • Met voorbedachten rade
 • Verschoonbaarheid
 • De uitlokking pleiten? Voorwaarden.
 • Wettige verdediging
 • Arrest Hof van Assisen van Antwerpen (3/3/2021)
 • Arrest van de 10e kamer van het Hof van Beroep van Gent (15/3/2019)
 • Arrest Kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van Bergen (12/8/1988)

Over de docent

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
Portalus logo

Deontologie: Vertrouwelijkheid van de communi…

On Demand

Webinar
dotted_texture