Confocus logo

Overdracht van accountants- en boekhoudkantoren

04 Okt

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Mr. Pieter Van den Broeck (advocaat Monard Law)
Dhr. Wannes Hendrickx en Dhr. Jo Decoutere (O.B.A. CVBA)

Een groot aantal cijferberoepers overweegt zijn activiteiten in de nabije toekomst over te dragen, hetzij aan derden, hetzij aan de volgende generatie. Naast het gebruikelijke aantal ‘natuurlijke afvloeiingen’ (pensionering) spelen daarbij ook de toenemende consolidatiegolf en vooral de tsunami aan bijkomende administratieve verplichtingen gekoppeld aan de noodzakelijke en hoge investeringen op IT-vlak een belangrijke rol. De cijferberoepers zien zich zodoende gedwongen tot een verregaande professionalisering (zowel organisatorisch als administratief). De verregaande concurrentiedruk van de ‘grotere’ accountantskantoren noopt vele cijferberoepers bovendien niet alleen tot een verdere specialisering binnen de scope van eigen diensten, maar tevens tot een uitbreiding van de globale activiteiten van het eigen kantoor. Een structurele samenwerking of overdracht van activiteiten lijkt voor velen dan ook een onvermijdelijke alternatieve (denk)piste.  In deze webinar wordt nader stilgestaan bij dergelijke samenwerking of overdracht en meer in het bijzonder bij de diverse mogelijkheden waarop dit kan geschieden met nadruk op de financiële, juridische en fiscale aandachtspunten; tevens wordt stilgestaan bij de voorbereiding van een dergelijk proces. De sprekers maken U hierbij graag wegwijs.

PROGRAMMA:

Financiële en fiscale aspecten:

 • Welke waarderingsmethodes kunnen gebruikt worden?
 • Welke normalisatie worden op de bestaande cijfers toegepast?
 • Welke “multiples” kan u hanteren?
 • Hoe wordt de “goodwill” gewaardeerd?
 • Wat is het belang van een groeitraject? 
 • Wat doet u met overtollige activa?

Juridische aspecten:

 • Kort overzicht van de diverse samenwerkingsvormen en hun voornaamste kenmerken;
 • Kort overzicht van de voornaamste (al dan niet vennootschapsrechtelijke) overdrachtstechnieken en hun voornaamste kenmerken;
 • Welke vergoedingsmechanismen kunnen worden gehanteerd en op welke wijze (bv. via een eenvoudige koopprijs, via een zgn. earn-out, etc.)?
 • Welke beschermingstechnieken (bijvoorbeeld verklaringen en waarborgen in geval van een overdracht van aandelen) zijn er specifiek voor cijferberoepers?
 • Hoe bereidt u het due diligence onderzoek voor?
 • Wat met de deontologische verplichtingen van het IAB of BIBF?
 • Wat met de overdracht van het personeel?

De overdracht van familiale vennootschappen:

 • Impact van het WVV;
 • Het decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen;
 • Welke belastingen bij schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik?
 • De participatievoorwaarde bij familiale vennootschappen;
 • Kapitaalbehoud bij familiale vennootschappen;

Deontologische aspecten:

 • De geplande hervorming/fusie van de Instituten;
 • Specifieke gevolgen van de deontologische verplichtingen naargelang de gekozen samenwerkingsvorm of overdrachtstechnieken;

Meer Opleidingen & Events

Confocus logo

RECHTSDAGEN 2024 (limited edition): de hervor…

27 Aug

Opleiding
Confocus logo

RECHTSDAGEN 2024 (limited edition): de hervor…

27 Aug

Webinar
Confocus logo

RECHTSDAGEN 2024 (limited edition): CONTRACTU…

27 Aug

Opleiding
dotted_texture