Legal Learning logo

De nieuwe wet op de private opsporing

17 Okt

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Tijdens deze webinar zullen dhr. Bart De Bie en mr. Stijn De Meulenaer de nieuwe wet op de private opsporing, die op 8 mei 2024 werd aangenomen door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, praktijkgericht analyseren.

De uitoefening van private opsporingsactiviteiten wordt immers momenteel gereglementeerd door een wet uit 1991, die verouderd is en geen rekening houdt met nieuwe rechtsregels, nieuwe werkwijzen en de gewijzigde mogelijkheden tot opsporing. Bovendien is de huidige wet in navolging van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet meer verenigbaar met de daarin vervatte regels en principes. Tenslotte was de huidige wet ook uitsluitend gericht op het reguleren van de zogenaamde ‘particuliere recherche’ en was zij geenszins afgestemd op de ‘bedrijfsrecherche’.

Elke deelnemer ontvangt het gloednieuwe boek ‘Fraude en onrechtmatig handelen in uw organisatie. Van melding tot privaat onderzoek’ (uitgave LeA Uitgevers ter waarde van ongeveer €70, november 2024).

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Donderdag 17 oktober 2024
 • 15u - 17u

DOCENTEN

 • Mr. Stijn De Meulenaer, Advocaat-vennoot Everest Advocaten / Executive Professor Master Class Fraud Auditing (IFA) / Docent fiscaal strafrecht Vives Brugge / Registered Fraud Auditor (RFA) / Bestuurder bij het Instituut van Fraude Auditoren
 • Dhr. Bart De Bie, Vennoot i-Force / Registered Fraud Auditor (RFA) en Certified Fraud Examiner (CFE) / President Instituut Fraude Auditoren (IFA) / Bestuurder bij het Centre for Policing & Security / Mede-oprichter Vlaams Netwerk Integriteit / Docent Master Class Fraud Auditing (IFA)

PROGRAMMA

15u – 16u45: uiteenzetting

De nieuwe wet wordt op een praktijkgerichte wijze geanalyseerd op basis van de zes krachtlijnen waarop de nieuwe wet is gebaseerd en zal tevens inzomen op de impact van deze wet voor ondernemingen:

Evenwicht tussen publieke en private opsporing

 • uitwerking van een kader en een reglementering voor de activiteiten en mogelijkheden van private speurders, die vaak zeer nauw aanleunen bij die van de politiediensten. De controle moet gebeuren door de toezichthoudende overheid en door de rechter aan wie private speurders hun bevindingen voorleggen.

Profielneutrale wetgeving

 • de expertise van privédetectives is bijzonder uiteenlopend: de nieuwe wet houdt daarom rekening met de verschillende soorten private opsporingsactiviteiten, ongeacht het specifieke expertisedomein van de privédetective. Het gros van de huidige privédetectives is immers niet langer te bestempelen als allrounder, maar wel als expert of speurder binnen een specifiek, maar verscheiden werkveld.

Bescherming van privacy en grondrechten

 • het wetsontwerp voorziet in strikte regelgeving en toezichtsmechanismen om de privacy en persoonlijke levenssfeer van individuen te beschermen tegen inmenging door private opsporingsactiviteiten.

Behoud van de kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen

 • klemtoon op de naleving van de kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen voor privédetectives, met name op het gebied van opleiding, betrouwbaarheidsbewaking en het voorkomen van bevoegdheidsoverschrijding.

Controle en toezicht

 • invoering van proactieve en reactieve controles door de overheid, om te waarborgen dat de privédetectives de regels naleven en dat de burgers worden gevrijwaard van misbruik. Die controles hebben voornamelijk betrekking op de rechtmatigheid waarmee onderzoeksbevindingen tot stand kwamen.
 • mogelijkheid van de nietigheid van de resultaten van illegaal speurwerk of het onrechtmatig inzetten van private speurders.

Analogie met de private veiligheidssector

 • de keuze voor een soortgelijk omkaderingssysteem als dat voor de private veiligheidssector, op grond van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

16u45 – 17u: vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture