Legal Learning logo

De invoering van Boek 6 en de impact voor de medische sector

04 Okt

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Op 1 juli 2024 werd de Wet van 7 februari 2024 houdende boek 6 "Buitencontractuele aansprakelijkheid" van het Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in het Staatsblad en de wet zal in werking treden op 1 januari 2025. Uiteraard zal de invoering van Boek 6 ook een grote impact hebben voor de medische sector.

Tijdens deze webinar zal dr. Christophe Lemmens stilstaan bij de gevolgen van deze nieuwe wetgeving, die ook onmiddellijk van toepassing is op bestaande overeenkomsten en dit aan de hand van een aantal vragen die het nieuwe Boek 6 oproepen.

Deelnemers hebben de mogelijkheid tot en met vrijdag 20 september 2024 bijkomende vragen omtrent het thema van de webinar te stellen, die dan beantwoord zullen worden op vrijdagmiddag 4 oktober 2024. Het programma zal daarom bestendig een update krijgen tot 20 september 2024. Na 20 september 2024 is inschrijven uiteraard nog mogelijk, maar zullen er geen vragen meer kunnen gesteld worden, zodat de uiteenzetting adequaat kan voorbereid worden. U kan uw vragen doorsturen aan marc@legalnews.be.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 4 oktober 2024
 • 12u30 – 14u30 

DOCENT

 • Prof. dr. Christophe Lemmens, advocaat-vennoot Dewallens & partners, gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Volgende vragen komen alvast aan bod:

 • Welke specifieke wetgevingen zullen voorrang hebben op de bepalingen van Boek 6?
 • Is er enig conflict mogelijk tussen Boek 6 en de onlangs aangepaste Wet Patiëntenrechten?
 • Een ziekenhuis is centraal aansprakelijk voor tekortkomingen m.b.t. patiëntenrechten door beroepsbeoefenaars, wat gunstig is voor de patiënt, die vaak geconfronteerd wordt met verschillende beroepsbeoefenaren en onduidelijke structuren. Maar in welke mate zullen patiënten in de toekomst principieel beroepsbeoefenaars, met wie ze geen contract hebben, rechtstreeks buitencontractueel kunnen aanspreken?
 • Artikel 6.18, §2 voorziet dat er geen aansprakelijkheid is indien het verband tussen het tot aansprakelijkheid leidende feit en de schade dermate verwijderd is dat het kennelijk onredelijk zou zijn de schade toe te rekenen aan de persoon die wordt aangesproken: wat houdt dit concreet in voor de medische sector?
 • Wijzigt er iets inzake de samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid?
 • Is er enige impact wat de omschrijving van bepaalde begrippen betreft, zoals het begrip schade, dat nu omschreven staat in Hoofdstuk 4, de artikelen 6.24 tem 6.29?
 • Zal er iets wijzigen op het vlak van de vergoeding resp. begroting van schade (kapitalisatie, rente en forfait)?
 • Artikel 6.22 behandelt het verlies van een kans. Het verlies van een kans komt nu reeds in de rechtspraak aan de orde bij zeer diverse feitensituaties, zoals het mislukken van een medische behandeling. Wijzigt er iets met de invoering van Boek 6?
 • Wat is de impact van de nieuwe regels van Boek 6 bij een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid?
 • Welke clausules in overeenkomsten tussen ziekenhuizen en beroepsbeoefenaars en worden best zo spoedig mogelijk aangepast en zeker ten laatste tegen 1 januari 2025?
 • Welke clausules in overeenkomsten met patiënten vragen bijzondere aandacht en worden best zo spoedig mogelijk aangepast en zeker ten laatste tegen 1 januari 2025?

14u15 – 14u30 : vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • artsen en gezondheidszorgbeoefenaars met goede voorkennis, inclusief arbeidsartsen
 • verzekeringstussenpersonen
 • bestuurders, algemene directies en verantwoordelijken van zorginstellingen met goede voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture