Legal Learning logo

Handelspraktijken en consumentenbescherming: recente topics onder de loep

30 Aug

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Tijdens deze webinar door dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert worden recente wijzigingen op het vlak van handelspraktijken en consumentenbescherming op een praktijkgerichte wijze toegelicht. De laatste maanden zijn er immers heel wat relevante ontwikkelingen, die een belangrijke impact hebben voor de praktijk.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 30 augustus 2024
 • 15u - 17u

DOCENT

 • Dr. Stijn Claeys, advocaat-vennoot Racine
 • Mr. Arne Baert, advocaat Racine

PROGRAMMA

15u – 16u45 : uiteenzetting

 • Distributie, franchise of verkoopsconcessies:

de wijzigingen aan de precontractuele informatie tengevolge de wet van 9 februari 2024 houdende diverse bepalingen inzake economie (Staatsblad van 21 maart 2024)

 • Vergunningsplicht voor kleinhandelsactiviteiten:

vanaf 4 maart 2024 wijzigen de definities van kleinhandelsbedrijf en handelsgeheel en worden er nieuwe categorieën van kleinhandelsactiviteiten toegevoegd.

 • Oneerlijke concurrentie en ongeoorloofd prijsbeleid:

een analyse van de zaak ‘Le Creuset’ na de veroordeling door de Belgische Mededingingsautoriteit voor mededingingsbeperkende praktijken.

 • Digitaledienstenverordening:

de inwerkingtreding op 17 februari 2024 van die Verordening, die specifiek geldt voor onlinediensten, zoals socialemediaplatformen, zoekmachines en platformen waarop mensen producten kunnen verkopen.

 •  Vlaamse Publiciteitsverordening:

de inwerkingtreding op 1 januari 2024 van nieuwe regels inzake het plaatsen of aanbrengen van publiciteitsinrichtingen waarvan de boodschap duidelijk zichtbaar is vanaf de openbare weg en waarvoor een omgevingsvergunning of meldingsakte vereist is.

 • Influencers anno 2024:

de kwalificatie als onderneming, de meldingsplicht, de fiscaliteit, reclame,…

 • Bescherming van de online reputatie:

actiemogelijkheden tegen (onterechte) negatieve recensies, uitlatingen van influencers,... een analyse na de zaak ‘Acid’.

 • Misleidende handelspraktijken:

de impact van de Richtlijn (EU) 2024/825 van 28 februari 2024 tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en door middel van bescherming tegen oneerlijke praktijken.

 • Ongewenste communicatie:

analyse van de wet van 8 februari 2024 (Staatsblad van 19 februari 2024) waardoor elke operator verplicht wordt om zijn abonnee te informeren over de mogelijkheid om op elk ogenblik mee te delen dat hij zich verzet tegen het gebruik van het telefoonnummer of de telefoonnummers die hem zijn toegekend voor redenen van telefonische direct marketing.

 • Digitaal consumentenplatform:

toelichting bij de wet van 31 januari 2024 (Staatsblad van 16 februari 2024) waardoor de positie van de consument verstrekt wordt door de consument te begeleiden in diens zoektocht naar informatie over consumentenbescherming en waarbij een interactief platform voorzien wordt dat de consument toelaat om vragen te stellen over consumentenbescherming.

 • Cash-betalingen:

de gevolgen van de wet van 9 februari 2024 houdende diverse bepalingen inzake economie (Staatsblad van 21 maart 2024), die voorziet dat cash-betalingen moeten aanvaard worden bij gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument en de onderneming.

16u45 - 17u : vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis


DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief slides en relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture