Legal Learning logo

Recente wetgevende ontwikkelingen met impact op de bouwsector

27 Aug

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht geven van de impact van recente wetgevende ontwikkelingen wat de bouwsector betreft en dit op basis van eigen ervaringen, alsmede van recente rechtspraak waar reeds beschikbaar.  Tevens wordt uiteraard ook stilgestaan bij de impact van het op 16 april 2024 ingediende wetsvoorstel ‘Bijzondere contracten’, dat ook een aantal wijzigingen inhoudt wat de bouwsector betreft.


U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Dinsdag 27 augustus 2024
 • 15u - 17u

DOCENT

 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven / hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

PROGRAMMA

15u – 16u45 : uiteenzetting

Volgende recente ontwikkelingen worden nader besproken:

Het nieuwe verbintenissenrecht (boek 5)

Het belang voor de praktijk van de bouwsector van:

 • de verandering van omstandigheden
 • de mogelijkheden van het toepassen van vervanging of ontbinding op de kennisgeving en de aandachtspunten bij de keuze van de sanctie
 • de prijsvermindering als alternatief voor een ontbinding
 • de toepassing exceptie van niet-nakoming (exceptio non adimpleti contractus of ENAC), een drukkingsmiddel dat in een contract kan gehanteerd worden tegen de partij die haar verbintenissen niet nakomt en een veel voorkomend drukkingsmiddel in de bouwpraktijk
 • bevrijdingsbedingen met tevens de vraag in welke mate hier ook rekening dient gehouden te worden met de invoering van boek 6 inzake buitencontractuele aansprakelijkheid?

Het nieuwe aansprakelijkheidsrecht (boek 6)

Wat zal vanaf de inwerkingtreding van boek 6 de impact op de bouwsector zijn van:

 • de regel dat de wettelijke bepalingen inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid ook van toepassing worden tussen medecontractanten?
 • het feit dat de wetsbepalingen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid van toepassing zullen zijn tussen de benadeelde en de hulppersoon van zijn medecontractanten?
 • de in solidum aansprakelijkheid (gekoppeld aan de bepalingen van boek 5 daaromtrent)
 • de impact van boek 6 op het herstel van schade (zowel contractueel als buitencontractueel)
 • het foutbegrip

De wet van 3 mei 2024 tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten.

 • De impact van de wijzigingen aan de vereisten waaraan rechtspersonen moeten voldoen om het beroep van architect te mogen uitoefenen

Het wetsvoorstel inzake boek 7 ‘Bijzondere contracten’, dat ook een impact zal hebben voor de bouwsector.

Een eerste kennismaking met volgende belangrijke nieuwe artikelen:

 • ongekende omstandigheden: wat houdt dit in en het verschil met de imprevisieleer
 • de coördinatie door de opdrachtgever wanneer in de uitvoering van de opdracht verschillende opdrachtnemers tussenkomen die elk met de opdrachtgever door een afzonderlijk contract verbonden zijn
 • de plicht om samen te werken met de andere opdrachtnemers indien meerdere opdrachtnemers aangesteld zijn voor de uitvoering van een opdracht, die elk door een afzonderlijk contract verbonden zijn met de opdrachtgever
 • de voorlopige en definitieve oplevering
 • stabiliteitsbedreigende conformiteitsgebreken

16u45 – 17u : vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis


DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie. Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: <

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture