Legal Learning logo

Aansprakelijkheid van hulppersonen in en buiten de contractketting. Een analyse in het licht van Boek 6

30 Aug

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Op 1 juli 2024 werd de Wet van 7 februari 2024 houdende boek 6 "Buitencontractuele aansprakelijkheid" van het Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in het Staatsblad en de wet zal in werking treden op 1 januari 2025. Uiteraard zal de invoering van Boek 6 een grote impact hebben op de aansprakelijkheid van hulppersonen, onderwerp dat voer is geweest van heel wat discussies.

De schuldeiser uit het hoofdcontract krijgt immers opnieuw een buitencontractuele vordering tegen de uitvoeringsagent, nu de hulppersoon genoemd. Onderaannemers, bestuurders van vennootschappen en verenigingen, werknemers, vrijwilligers,… zullen principieel rechtstreeks buitencontractueel aangesproken kunnen worden door een benadeelde met wie zij zelf in wezen geen contract hebben.

Tijdens deze webinar zullen prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet stilstaan bij de impact van deze nieuwe wetgeving, die ook onmiddellijk relevantie kan hebben voor bestaande overeenkomsten.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 30 augustus 2024
 • 12u30 - 14u30

DOCENTEN

 • Prof. dr. Ignace Claeys, advocaat-vennoot Eubelius / hoogleraar UGent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht
 • Mr. Camille Desmet, advocaat Eubelius / praktijkassistente verbintenissenrecht VUB

PROGRAMMA

12u30 - 14u15 : uiteenzetting

De problematiek van de samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

 • het uitgangspunt van het vraagstuk inzake samenloop
 • het principe van samenloop in art. 6.3 § 1 BW
 • in welke mate geldt de buitencontractuele aansprakelijkheid tussen partijen?
  • het principe en de uitzondering
  • beperkingen op het principe en uitzondering op de beperking
 • in welke mate werkt het contract door op de buitencontractuele claim?

Aansprakelijkheid van hulppersonen

 • de huidige situatie waarin de hulppersoon of uitvoeringsagent nog van een “quasi-immuniteit” geniet
 • het nieuwe art. 6.4 § 2 BW
 • het feit dat binnenkort de hulppersoon buitencontractueel aansprakelijk kan zijn voor contractuele schade van de hoofdopdrachtgever
 • samenlopende buitencontractuele aansprakelijkheid, tussen partijen én ten gunste van hulppersoon, uitsluiten in hoofdcontract én in ondercontract?
 • de realiteit dat niet alleen onderaannemers hulppersonen zijn

14u15 - 14u30 : vraagstelling

DOELGROEP

 • advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief slides en relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 165, kan u KMO-portefeuille aanvragen.
Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464.

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • NKN: aanvraag ingediend
 • BIV: 2 uren
 • Sam-Tes: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die o

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture