Legal Learning logo

Bouwteam(overeenkomsten): een praktijkgerichte analyse

15 Mrt

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Bouwteam is een samenwerkingsvorm tussen aannemer, architect en bouwheer waarbij het overleg, dat doorgaans pas in de uitvoeringsfase plaatsvindt, naar de contractfase wordt getrokken om zo in een vroeg stadium uitvoeringsproblemen te voorkomen en de prijs te optimaliseren.

Door immers op voorhand grondig na te denken en de uit te voeren werken in kaart te brengen alsook (financieel) te optimaliseren, kunnen op die wijze een groot aantal (bouw)problemen en discussies, die de uitvoeringsfase ernstig kunnen verstoren of vertragen, worden vermeden. Maar waarom zou een bouwheer/bouwpromotor, aannemer, architect of studiebureau dit alleen doen? Is het niet logischer om - in een steeds complexer wordende bouwsector en juridischer wordende maatschappij waarin de verbintenissen en aansprakelijkheden van de bouwactoren elkaar aanvullen en zelfs overlappen - deze denkoefening samen te doen?

Tijdens deze webinar staat mr. Michael Thielens stil bij de mogelijkheden en beperkingen, de voor- en nadelen, de do's en don'ts, van multidisciplinaire samenwerkingen ("bouwteams") in het licht van het Belgisch recht.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 15 maart 2024
 • 15u – 17u

DOCENT

 • Mr. Michael Thielens, advocaat-vennoot MT Law

PROGRAMMA

15u - 16u45 : uiteenzetting

Wat is een bouwteam?

 • De oorsprong van het 'bouwteam'
 • Verbintenissen van de bouwactoren: aanvulling en overlap? Een overzicht aan de hand van recent rechtspraakoverzicht

Contractuele verankering van de samenwerking: mogelijkheden en beperkingen

 • De verschillende (contractuele) structuren
 • Aandachtspunten voor de aannemer
 • Aandachtspunten voor de architect
 • Algemene aandachtspunten
 • De verhouding met de Tijdelijke Maatschap (voorheen tijdelijke handelsvennootschap), Design & Build, DBFM (afkorting van Design, Build, Finance en Maintain), FIDIC, een serie contractmodellen vooral bedoeld voor projecten met een internationaal aspect, bouwpromotie, etc
 • Bouwteam en prijsoptimalisatie
 • De aansprakelijkheid van de bouwactoren in en buiten het bouwteam
 • Capita selecta: de Building Information Modelling (BIM), een methode om samen te werken waarbij het structureren en uitwisselen van informatie gebeurt via digitale bouwmodellen.

16u45 – 17u : vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis


DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar acht

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture