Confocus logo

PFAS in bodem en grondwater

20 Jun

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Johan Ceenaeme, afdeling Bodembeheer, OVAM

PFAS stonden de voorbije twee jaar sterk in de aandacht. Hun voorkomen in het milieu en meer in het bijzonder in de bodem vormt een mogelijk risico voor de volksgezondheid. In deze opleiding/webinar "PFAS in bodem en grondwater" beantwoorden we verschillende vragen waar u als milieucoördinator, bodemsaneringsdeskundige of milieu-expert mee wordt geconfronteerd. Als inleiding komen o.m. de volgende vragen aan bod. Wat zijn PFAS? Wat is het probleem? Vormen deze stoffen een risico? Daarna gaan we in op de inventarisatie van PFAS-verdachte activiteiten en de manier waarop die geïnventariseerde locaties worden aangepakt. Om een goed idee te hebben over de ernst van een bodem- of grondwaterverontreiniging is het toetsingskader van belang. Het tijdelijk handelingskader PFAS werd begin juli door de Vlaamse regering definitief goedgekeurd en wordt dus binnenkort van kracht. De docent overloopt de inhoud van het besluit en licht toe wat de gevolgen zijn voor het grondverzet en de vaststellingen van een PFAS-verontreiniging. Ten slotte bekijken we ook de huidige kennis van de saneringstechnieken.

Meer Opleidingen & Events

Confocus logo

Handelshuur

11 Jun

Opleiding
Confocus logo

Handelshuur

11 Jun

Webinar
Confocus logo

Deontologie van de advocaat

13 Jun

Opleiding
dotted_texture