Legal Learning logo

Consumentenbescherming in de financiële sector

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen inzake de bescherming van de consument van financiële diensten. Drie thema’s komen daarbij aan bod: online aanbieden van financiële diensten, fraude met betaalinstrumenten en instrumenten van beleggersbescherming.

DOCENT

 • Prof. dr. Reinhard Steennot, hoogleraar consumentenrecht en bankrecht UGent / voorzitter brc Verbruik

DATUM OPNAME

 • 18/03/2022

INHOUD

Algemeen overzicht

 •  rechtstreekse bescherming van de consument via privaatrechtelijke regelen
 •  onrechtstreekse bescherming van de consument via publiekrechtelijke regelen
 •  het begrip zwakkere partij

Online aanbieden van financiële diensten

 •   welke regelen uit Boek VI WER vinden specifiek toepassing indien een consument online een overeenkomst sluit met het oog op de verwerving van financiële diensten?
 •   Informatieverplichtingen
 • tijdstip
 • wijze
 • inhoud
 • additionele informatieverplichtingen
 • de combinatie met (desgevallend gestandaardiseerde) sectorspecifieke informatieverplichtingen
 • bewijslast
 • sanctionering
 •  Herroepingsrecht
 • termijn
 • uitoefening
 • lot van de aangehechte overeenkomsten
 • uitzonderingen

Fraude met betaalinstrumenten

 •  Bescherming in het WER
 •  Bewijslast
 •  Gevolgen (voorlopig en definitief)
 •  Tijdstip van de kennisgeving als centraal gegeven

Instrumenten van beleggersbescherming

 •  Combinatie van verschillende beschermingstechnieken
 •  Gedragsregelen
 •  Actieve onderzoeksplicht
 •  Aansprakelijkheid ten aanzien van de belegger
 •  Product governance 
 •  …

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie 

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).


ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture