WEBINAR - Capita selecta inzake vereffening-verdeling: vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

 10 december 2020 @ 13:00 - 17:15 - prijs: 220 EUR excl. BTW

Inleiding

Als een huwelijk op de klippen loopt, dan is het vaak ieder voor zich bij de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap of onverdeeldheid. Een deskundige en ervaren adviseur kan elke partij wegwijs maken in de complexe procedure. Bij overlijden is dergelijk advies voor de erfgenamen des te belangrijker. Hoe verloopt de procedure van vereffening-verdeling precies? Welke impact heeft het hervormde huwelijksvermogensrecht en erfrecht op deze thematiek?


Programma

Mr. Labeeuw zal tijdens deze LIVE webinar volgende, uit de praktijk gegrepen casussen behandelen:
 • is art. 815 BW van toepassing op vrijwillige onverdeeldheden (zoals schenkingen)?
 • schuilt er gevaar wanneer een partij niet (uitdrukkelijk) berust in het vonnis waarbij de gerechtelijke vereffening-verdeling werd bevolen?
 • wat met intresten bij een vereffening-verdeling?
 • is art. 1432, tweede lid BW slechts een anti-misbruikbepaling voorbehouden voor uitzonderlijke situaties?
 • hoe stel je een vordering tot inkorting in ten aanzien van een niet-deelgenoot?
 • is de sanctie van heling van toepassing wanneer geen melding wordt gemaakt van geregistreerde schenkingsakten?
 • kan een nalatenschap worden afgewikkeld op basis van slechts een kopie van een eigenhandig testament?
 • is een schenking van een ouder door middel van overschrijving op de gemeenschappelijke bankrekening van echtgenoten een schenking gedaan aan één echtgenoot of aan beide echtgenoten?

Raadsheer Van den Bergh zal tijdens deze LIVE webinar o.a. dieper ingaan op de materie van de deelakkoorden. Ook zal hij bijzondere aandacht besteden aan bewijsrechtelijke vraagstukken in de vereffening-verdeling, die vaak onderbelicht blijven maar die niet zelden de sleutel zijn voor de oplossing van het geschil.
 
Volgende topics komen aan bod :
 • wat is een deelakkoord?
 • hoe wordt een deelakkoord bewezen? Kan de notaris-vereffenaar worden opgeroepen als getuige inzake een beweerd mondeling afgesloten deelakkoord?
 • zijn deelakkoorden tegenstelbaar aan schuldeisers?
 • kan een deelakkoord inzake vrijwillige inbreng in natura in het nieuwe erfrecht worden aangevochten d.m.v. de pauliana?
 • zijn deelakkoorden buiten de rechtbank en buiten de notaris om afgesloten ook rechtsgeldig?
 • geldt de vrije keuze van notaris bij deelakkoorden tot overdracht van onroerende goederen?
 • wat met deelakkoorden en onbekwamen?
 • welke deelakkoorden zijn mogelijk inzake termijnen en instaatstelling bij de vereffening en verdeling?
 • wat met deelakkoorden die nu worden afgesloten in dossiers van “oude” vereffening en verdelingen : ressorteren deze onder de oude of de nieuwe wet?
 • hoe wordt het bewijs geleverd van een beweerde minnelijke verdeling als verweer tegen een eis tot uitonverdeeldtreding of als argument om de notaris-vereffenaar niet in werking te stellen?
 • hoe verloopt het bewijs tussen echtgenoten van eigendomsrecht, vergoedingsrecht en schuldvorderingen?
 • geldt een verschil in bewijsrecht in de vereffening-verdeling als er ook derden (schuldeisers, …) zijn betrokken?
 • wat is de rechtspositie van de notaris-vereffenaar bij bewijsrechtelijke problemen en onderzoeksmaatregelen?
 • is een kwijting in een verkoopakte tussen ouders en een kind tegenstelbaar aan de andere kinderen?
 • kunnen onderzoeksmaatregelen worden gevraagd door de partijen zelf, zonder tussenkomst van de notaris, met toepassing van artikel 19 Ger.W.?


Erkenningen

IGO: erkenning in aanvraag.

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 4 uren permanente vorming.

IAB (E0063/2020-05) / BIBF / IBR: erkend voor 4 uren permanente vorming.

 

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Zie ook : Confocus

Kalender

Webinars & Opleiding & Events

19 May
logo - company

Les œuvres et inventions de collaboration : comment régler la copropriété des droits...

Ce webinaire donné par Sophie Lens et Olivier Vrins a pour but d’attirer...

More info
25 May
logo - company

Module 3 - Les centrales d’achat comme levier positif pour la réalisation des marchés publics

Vous êtes concerné par la réglementation qui encadre les marchés publics? Participez à notre cycle de formations et...

More info
25 May
logo - company

Public Procurement Series - Webinar III : Belangenvermenging, beïnvloeding en collusie in het...

Een nieuw jaar, een nieuwe start. In deze uitzonderlijke tijden willen wij u als public procurement team van Lydian...

More info
28 May
logo - company

Hou stress en burn-out op een afstand

Tijdens een training gespreid over twee dagen leer je handige principes en krachtige oefeningen waarmee je stress...

More info

LexGO Network