Aandeelhoudersovereenkomsten

Kapellestraat 146
8020 Oostkamp
Belgium
Link naar de organisator


05 Nov
INSCHRIJVEN

Aandeelhoudersovereenkomsten zijn een nuttig instrument om de structuur van een vennootschap aan te passen aan de noden van de onderneming en de aandeelhouders. De wetgever heeft een wettelijk kader gecreëerd, maar heeft daarbij een groot aantal vragen opengelaten:

Wat is het verschil tussen een aandeelhoudersovereenkomst en een intern reglement?
Mogen aandeelhoudersovereenkomsten afwijken van de statuten?
Zijn de vennootschap en de bestuursorganen verplicht om een aandeelhoudersovereenkomst na te leven, en kunnen zij eraan rechten ontlenen?
Kunnen besluiten die strijdig zijn met een aandeelhoudersovereenkomst nietig worden verklaard?
Kan men in de statuten naar een aandeelhoudersovereenkomst verwijzen (“incorporation by reference”)?

Dit seminarie heeft een dubbele doelstelling:

1. Een volledig overzicht van het juridische regime van aandeelhoudersovereenkomsten, zowel op het vlak van de geldigheid als de afdwinging tussen de partijen en tegenover eventuele derden. Daarbij komt niet enkel wetgeving (zowel W.Venn. als WVV) aan bod, maar ook de uitgebreide rechtspraak uit België en de buurlanden, en de recentste inzichten in de nationale en internationale rechtsleer.

2. De bespreking van bekende en minder bekende valkuilen in de contractuele redactie van aandeelhoudersovereenkomsten, en technieken om die valkuilen te ontwijken.


Spreker

Nick Hallemeesch, advocaat bij White & Case LLP, waar hij zich toelegt op vennootschapsrecht, M&A en private equity. Hij studeerde rechten te Leuven (Ph.D. 2018) en Harvard (LL.M. 2016) en schreef een doctoraatsthesis over aandeelhoudersovereenkomsten (promotors: prof. dr. B. Tilleman en prof. dr. K. Geens). De commerciële versie van zijn thesis verscheen bij Intersentia in april 2018.


Doelgroep

Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten


PROGRAMMA

16u00 Start onthaal deelnemers met koffie/thee

16u30 Start van de uiteenzetting

Inleiding
- Definitie, kenmerken en soorten
- Klassieke en minder klassieke bedingen: benoeming en ontslag van bestuurders,
uitoefening van stemrecht, voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, meerderheden in
algemene vergadering, bestuurdersaansprakelijkheid, winstrechten,
overdraagbaarheid aandelen, volgrechten en volgplichten, gerechtelijke en
buitengerechtelijke uittreding en uitsluiting, controlewijziging

Geldigheid en derdenwerking van aandeelhoudersovereenkomsten
- Verhouding tussen aandeelhoudersovereenkomsten en de statuten (m.i.v.
aanvullende en dwingende wetten die de statuten aanvullen)
- Wettelijke en jurisprudentiële geldigheidsvoorwaarden onder zowel W.Venn. als
WVV
- Gevolgen voor derden, i.e. vennootschap, bestuursorganen, niet-contrac-terende
aandeelhouders, kandidaat-overnemers van aandelen en algemene en bijzondere
rechtsopvolgers
- Clausules in verband met geldigheid en derdenwerking: nut en redactionele tips

18u00 Pauze met broodjesmaaltijd

18u30 Vervolg van de uiteenzetting

Afdwinging van aandeelhoudersovereenkomsten
- Remedies bij niet-naleving, o.m.:
o Schadevergoeding
o Nietigverklaring van aandelenoverdracht
o Toewijzing van aandelen bij schending voorkeur- of voorkooprecht
o Nietigverklaring van besluiten en plaatsvervangende uitspraak
o Gedwongen overdracht of overname van aandelen
- Afdwinging in het kader van vennootschapsgroepen
- Clausules in verband met afdwinging: nut en redactionele tips

Het intern reglement: een alternatief?

19u30 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 5 november 2019 | Brugge
Hotel Van der Valk Brugge-Oostkamp
Kapellestraat 146
8020 Oostkamp
Routebeschrijving

Donderdag 7 november 2019 | Brussel
Residence Palace
Wetstraat 155
1040 Brussel
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag voor 3 punten
IBJ: in aanvraag voor 3 punten
NKN: in aanvraag voor 3u
IGO: tussenkomst in aanvraag


PRIJS

U kan zich hier inschrijven

€ 211,75 (incl. btw)
€ 175 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

U heeft de mogelijkheid om de uitgave Aandeelhoudersovereenkomsten (Nick Hallemeesch) bijkomend te bestellen aan een korting van 15% (€83,30 in plaats van €98). Voeg onderaan het boek toe aan uw bestelling van de studiedag en de korting wordt automatisch verrekend in het winkelmandje.


******
Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.
******

Zie ook : Intersentia nv

Kalender

Opleiding & Events

09 Jun
logo - company

WEBINAR - Het AMLCO-rapport en de Globale Risico Analyse uitgesteld tot 31/08/20

In haar mededeling van 7/04 kondigde de NBB het uitstel aan van de levering van het AMLCO-activiteitenverslag tot...

More info
11 Jun
logo - company

WEBINAR cyclus : Rustig en efficient leven en werken in tijden van corona

Gespreid over vijf webinars, leer je in twee weken tijd handige principes en krachtige oefeningen.  

More info
12 Jun
logo - company

Webinaire - La réforme 2020 du droit des biens

Recevez une première mise en lumière sur les tenants et aboutissants de la réforme ! Le 30 janvier...

More info
16 Jun
logo - company

WEBINAR cyclus : Rustig en efficient leven en werken in tijden van corona

Gespreid over vijf webinars, leer je in twee weken tijd handige principes en krachtige oefeningen.  

More info

LexGO Network