Legal Learning logo

De gerechtelijke reorganisatie: een volledige praktijkgerichte analyse - Inclusief de wet van 21 maart 2021 (invoering ‘voorb…

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

https://vimeo.com/425132515

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de twee webinars (u vindt deze terug in uw 'Account')
 • De factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

De procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt in essentie tot het behouden van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming.

Kenmerkend voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie is dat deze laagdrempelig is. In het vakjargon spreekt men ook wel van een “openportaalbenadering”.

De procedure staat open voor alle ondernemingen van wie de continuïteit onmiddellijk of op termijn bedreigd is en kan zelfs nog worden toegepast wanneer de voorwaarden voor het faillissement zouden zijn vervuld.

Daarnaast is het zo dat, van zodra de procedure wordt geopend (en zekere mate zelfs vanaf de neerlegging van het verzoekschrift), de onderneming van een zgn. opschorting wordt toegekend. Gedurende de periode van opschorting kan de onderneming bescherming genieten tegen haar schuldeisers en wordt ook de verplichting tot aangifte van faillissement opgeschort.

De gerechtelijke reorganisatie biedt aldus de mogelijkheid om ondernemingen, weliswaar tijdelijk, de nodige ademruimte te geven en bijvoorbeeld een akkoord met bepaalde of alle schuldeisers van de onderneming te benaarstigen met het oog op een in de tijd gespreide terugbetaling en/of schuldvermindering.

In de deelnameprijs is ook de webinar ‘De hervorming van het insolventierecht. De wet van 21 maart 2021 (Staatsblad 26 maart 2021), met in het bijzonder de invoering van het ‘Voorbereidend akkoord’ van mr. Jens Vrebos en mr. Astrid Lescouhier begrepen. Deze opleiding kan ook apart worden gevolgd.

DOCENTEN

 • Meester Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Meester Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Meester Astrid Lescouhier, advocaat Crivits & Persyn

DATUM OPNAME

 • 26/05/2020 (webinar 1) - Laatste update cursus: 14/09/2022
 • 01/04/2021 (webinar 2) - Laatste update cursus: 08/06/2022

INHOUD

 • De opgenomen webinars van de docenten (6 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides van de docenten, een cursus, interessante links,...)
 • Enkele vragen om uw kennis te testen
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Webinar 1 - 'De gerechtelijke reorganisatie'

Deel 1. Ontstaan, de fase voor en de algemene principes van de gerechtelijke reorganisatie

 • Ontstaan van de wetgeving, doelstelling, evolutie (kort overzicht)
 • De fase voor de gerechtelijke reorganisatie
  • Opsporing van een onderneming in moeilijkheden
  • Voorlopige maatregelen
  • Ondernemingsbemiddelaar en buitengerechtelijk minnelijk akkoord
 • Gerechtelijke reorganisatie:
  • Algemeen
  • Het verzoek tot opening van de procedure
  • Vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de gevolgen ervan
  • De opschorting onder de loep
  • De verlenging van de opschorting
  • Wijziging van het doel van de procedure
  • Voortijdige beëindiging en sluiting van de procedure

Deel 2. Gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord (‘piste I’) en door collectief akkoord (‘piste II’)

 • Gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord (en buitengerechtelijk minnelijk akkoord)
  • Algemeen
  • Procedurele en inhoudelijke bepalingen
 • Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
  • Algemeen
  • Inhoudelijke bepalingen

Deel 3. Gerechtelijke reorganisatie door overdracht (‘piste III’)

 • Algemeen
 • Inhoudelijke en procedurele bepalingen
 • Slotbeschouwing

Webinar 2 - De wet van 21 maart 2021

Deel 4. De invoering van het ‘Voorbereidend akkoord’ (wet van 21 maart 2021)

 • Wat voorafging
 • Wijzigingen boek XX WER
 • Verlenging duur onderzoek Kamers voor ondernemingen in moeilijkheden
 • Verruiming bewarende maatregelen
 • Invoeren voorbereidend akkoord + versnelde procedure van gerechtelijke reorganisatie
 • Versoepeling toelaatbaarheidsvoorwaarden
 • Overige wijzigingen en temporele werking
 • Wijzigingen aan het Wetboek van Inkomstenbelastingen

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€265 (excl. btw), inclusief relevante documentatie

U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u de webinars bekijkt, deze blijven 3 maanden beschikbaar vanaf de datum van aankoop.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 265, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het attest wordt u per mail toegestuurd en toegevoegd aan uw persoonlijke account indien de webinar volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 6 standaardpunten (5 standaardpunten voor de webinar 'Gerechtelijke reorganisatie' en 1 standaardpunt voor de webinar over de wet van 21 maart 2021)
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 6 punten (5 punten voor de webinar 'Gerechtelijke reorganisatie' en 1 punt voor de webinar over de wet van 21 maart 2021)
 • Sam-Tes: 6 punten
 • ITAA (Categorie A): 6 uren (5 uren voor de webinar 'Gerechtelijke reorganisatie' en 1 uur voor de webinar over de wet van 21 maart 2021)

VRAGEN STELLEN AAN DE DOCENT

U kan uw vragen rechtstreeks richten aan de docenten. De contactgegevens vindt u terug in de opleiding.

BESCHIKBAARHEID

Deze opleiding blijft beschikbaar tot minstens 3 maanden na aankoop. U kijkt waar, wanneer en zo vaak u wilt.


Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture