Webinar: Het digitale aandelenregister

Knelpunten en nieuwe evoluties
Tot op heden worden de aandelenregisters van de meeste Belgische vennootschappen enkel op papier bijgehouden. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) poogt tegemoet te komen aan de digitalisering van het recht en biedt de mogelijkheid aan naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen (BV) en coöperatieve vennootschappen (CV) om ervoor te kiezen een elektronisch aandelenregister aan te houden. Hierdoor zouden de meest voorkomende problemen uit de praktijk, nl. het niet up-to-date houden of het verloren geraken, verholpen kunnen worden.
De Federatie voor Notarissen (Fednot) en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) hebben in 2019 een elektronisch aandelenregister gelanceerd via de tool "eSTox". Ook andere commerciële spelers springen op de kar en bieden dergelijke registers aan.
Op vandaag zijn er echter nog een aantal belangrijke uitdagingen om ten volle 'paperless' te gaan met het aandelenregister, zowel vennootschapsrechtelijk als op vlak van GDPR. Er dient te worden stilgestaan bij de bescherming van de gegevens (wie kan wat zien en aanpassen), authenticatie en toegangscontrole, elektronisch ondertekenen van elke transactie, etc.
Met het oog op de verplichting voor vennootschappen om hun 'uiteindelijke begunstigden' in te geven in het nieuwe "UBO Register", tegen ten laatste 30 september 2019, zou een onderneming ervoor kunnen kiezen om de gegevens vanuit een digitaal aandeelhoudersregister rechtstreeks door te sturen naar het UBO register.

Sprekers
Prof. dr. Kristof Maresceau, docent Instituut Financieel Recht UGent, advocaat - Deloitte LegalDhr. Maarten Poulussen, Managing Director - CorporifyDhr. Olivier Van Borsel, Legal Tech Expert - CorporifyMr. Rosanne Van Gael, advocaat - Cazimir
Doelgroep
Advocaten, accountants, notarissen en bedrijfsjuristen


DATUM
Donderdag 26 november 2020 | Webinar 13u30 - 17u30
U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.

ERKENNINGEN
OVB: erkend voor 4 puntenNKN: erkend voor 3,5 uurIBJ: erkend voor 4 puntenIAB: erkend voor 3 uur en 45 minutenBIBF: erkend voor 3,5 uurIBR: erkend
PRIJS
Ç 159 excl. btw
Deelnameprijs is inclusief documentatie.
******
Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.
******

Zie ook : Intersentia nv

Kalender

Opleiding & Events

04 Dec
logo - company

Webinaire – L'exécution des marchés

Lors de ce dernier module en marchés publics, étudiez les règles générales et les conditions particulières qui...

More info
04 Dec
logo - company

Webinar: Sociale inspectie: een update na de uitbreiding van haar bevoegdheden

Het KB van 17 augustus 2019 (in werking getreden op 21 september 2019) bepaalt dat RSZ-inspecteurs voortaan ook kunnen...

More info
10 Dec
logo - company

WEBINAR - Capita selecta inzake vereffening-verdeling: vereffening-verdeling bij echtscheiding en...

Als een huwelijk op de klippen loopt, dan is het vaak ieder voor zich bij de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap...

More info
11 Dec
logo - company

ONLINE Legal & Tech Summit 2020

Wees erbij op de Legal & Tech Summit 2020 op 11 december, voor de jaarlijkse bijeenkomst van advocaten,...

More info

LexGO Network