Zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten

Lozen Boer 3-5
9080 Lochristi
Belgium
Link naar de organisator


06 Dec
INSCHRIJVEN

De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten noopt vaak tot een strategische keuze voor bouwpromotoren. Zij moeten een keuze maken tussen verschillende juridische instrumenten. Hoe kan men eigendomsvolumes stapelen? Hoe kan men gebouwen compartimenteren? Hoe kan men de coherentie van vastgoedprojecten bewaken? Het zijn vragen van zakenrechtelijke aard, die ook een fiscale, administratiefrechtelijk en financiële weerslag kunnen hebben.

Het doel van dit seminarie is praktische richtlijnen te geven bij de mogelijkheden, voordelen en nadelen van elke piste. Er worden ook voorbeeldclausules aangereikt.

De besproken vraagstukken zijn bijzonder actueel. Het appartementsrecht is onlangs fundamenteel gewijzigd. Ook het wetsvoorstel tot hervorming van het goederenrecht, wordt mee besproken in het seminarie (en in het bijbehorende boek).


SPREKER

Prof. dr. VINCENT SAGAERT is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en KULAK, waar hij verbintenissenrecht, goederenrecht en notarieel vastgoedrecht doceert. Hij is directeur van het Instituut voor Goederenrecht en advocaat (Of counsel) bij het advocatenkantoor Eubelius. Hij is redactielid van o.a. het Rechtskundig Weekblad en codirecteur van het Tijdschrift voor Privaatrecht. Hij publiceerde vele artikelen en boeken, waaronder het standaardwerk Goederenrecht en is mede-auteur van het wetsvoorstel tot hervorming van het goederenrecht (samen met Prof. dr. Pascale Lecocq).


DOELGROEP

Advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten, vastgoedmakelaars, …


PROGRAMMA

INHOUD

12u45 Verwelkoming deelnemers met lunch

13u45 Verticale vastgoedprojecten: de stapeling van eigendomsvolumes (opstal en appartementsrecht)
• Kan men splitsingsakten opmaken voor ondergrondse parkeerplaatsen?
• Hoe kan men ontsnappen aan de dwingende toepassing van het appartementsrecht?
• Welke zijn de mogelijkheden tot verlenging of hernieuwing van een opstalrecht?
• Vormen erfdienstbaarheden van overbouw een deus ex machina?

15u15 Horizontale vastgoedprojecten: de verbinding tussen verschillende gebouwen (erfdienstbaarheden en appartementsrecht)

• Is het nodig of nuttig om deelverenigingen op te richten?
• Kan men een groenzone tussen appartementsgebouwen als erfdienstbaarheid inkleden?

15u45 Vraagstelling

16u00 Koffiepauze

16u30 Praktische vraagtukken van het appartementsrecht

17u30 Praktische casussen over openbaar domein

18u00 Voorzien einde


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 6 december 2019
De Lozen Boer
Lozen Boer 3-5
9080 Lochristi
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
IBJ: erkenning in aanvraag
NKN: erkend voor 4u
BIV: erkend voor 4u
IGO: tussenkomst in aanvraag


PRIJS

€ 246,28 (incl. BTW)

U kan zich hier inschrijven.

De prijs is inclusief documentatiemap, het boek De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten (t.w.v. € 98) koffie-en lunchpauze.


**********
Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

**********


INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL

DE ZAKENRECHTELIJKE STRUCTUUR VAN VASTGOEDPROJECTEN

Vincent Sagaert

De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten noopt vaak tot een strategische keuze voor bouwpromotoren. Zij moeten een keuze maken tussen verschillende juridische instrumenten. Hoe kan men eigendomsvolumes stapelen? Hoe kan men gebouwen compartimenteren? Hoe kan men de coherentie van vastgoedprojecten bewaken? Het zijn vragen van zakenrechtelijke aard, die ook een fiscale, administratiefrechtelijke en financiële weerslag kunnen hebben.

De auteur analyseert in dit boek de verschillende opties en geeft hiertoe een aantal richtlijnen bij de mogelijkheden, voordelen en nadelen van elke piste. Er worden ook voorbeeldclausules aangereikt

De vraagstukken, die in het boek aan bod komen, zijn bijzonder actueel. 

Zie ook : Intersentia nv

Kalender

Opleiding & Events

25 Aug
logo - company

Summer Class: Verbintenissenrecht anno 2020 (Webinar)

Tijdens deze Summer Class op dinsdag 25 augustus worden 8 verschillende sessies (telkens 2 parallel) in webinar-formule...

More info
27 Aug
logo - company

Summer Class: Bouw en Aanneming anno 2020 (Webinar)

Tijdens deze Summer Class op donderdag 27 augustus worden 8 verschillende sessies (telkens 2 parallel) in webinar-formule...

More info
28 Aug
logo - company

Echtscheiding en gezamenlijke onderneming (Webinar)

De impact van de hervormingen van het huwelijksvermogensrecht en de gewijzigde vennootschapswetgeving.

More info
08 Sep
logo - company

Le financement de projets immobiliers par le deuxième pilier de pension

Comment financer des projets immobiliers dans un environnement fiscal favorable?

More info

LexGO Network