Legal Learning logo

10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

08 Mrt

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen is in werking getreden op 1 januari 2014.

Tien jaar later maken mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil, advocaten bij Claeys & Engels, een evaluatie, waarbij ook rekening wordt gehouden met recente wetswijzigingen en de belangrijkste rechtspraak van de voorbije tien jaar.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 8 maart 2024
 • 12u30 – 14u30

DOCENTEN

 • Mr. Olivier Wouters, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Mr. Charlotte Pil, advocaat Claeys & Engels

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

De principes van de Wet Eenheidsstatuut in een notendop

 • de ‘nieuwe’ ontslagregels die door deze wet werden ingevoerd
 • de overgangsregeling voor arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen vóór 1 januari 2014
 • de diverse andere maatregelen die toen het licht zagen:
  • het algemeen stelsel van outplacement
  • de inzetbaarheidsverhogende maatregelen
  • de bijzondere compenserende bijdrage op de verbrekingsvergoeding

Wetswijzigingen na 1 januari 2014

 • de recente aanpassing van de maximale opzeggingstermijn voor de werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang nam vóór 1 januari 2014 (wet van 20 maart 2023)
 • het lot van de opzeggingsclausule die vóór 1 januari 2014 rechtsgeldig werd overeengekomen (wet van 5 november 2023)
 • de afschaffing van de gedeeltelijke terugbetaling van de inschakelingsvergoeding vanaf 1 januari 2023 (wet van 26 december 2022)
 • de impact van de Arbeidsdeal (wet van 3 oktober 2022) op de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen: deze verplichtingen zijn van toepassing op werknemers die ontslagen worden door de werkgever en recht hebben op een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken

Rechtspraak waartoe de Wet Eenheidsstatuut in de praktijk aanleiding heeft gegeven de afgelopen 10 jaar

 • is de overgangsregeling van de Wet Eenheidsstatuut van toepassing wanneer in de arbeidsovereenkomst die een aanvang heeft genomen op of na 1 januari 2014, een conventionele anciënniteit werd overeengekomen die teruggaat tot vóór 1 januari 2014?
 • is de overgangsregeling van de Wet Eenheidsstatuut van toepassing wanneer de arbeidsovereenkomst die een aanvang heeft genomen op of na 1 januari 2014, wordt voorafgegaan door een tewerkstelling als uitzendkracht?
 • moet de voorafgaande tewerkstelling als uitzendkracht worden meegerekend bij de berekening van het vast gedeelte van de beschermingsvergoeding als
  (kandidaat-)personeelsafgevaardigde?
 • wat is het lot van de opzeggingsclausule voor arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen vóór 1 januari 2014?
 • moet de outplacementaftrek worden berekend op basis van het vast maandloon of toch op basis van het loon waarop de opzeggingsvergoeding wordt berekend?

14u15 – 14u30 uur : vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • bedrijfsjuristen, magistraten en advocaten
 • personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale secretariaten en financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture