Legal Learning logo

Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming: wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties…

01 Feb

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

In deze webinar bespreken dr. Nele Somers (gespecialiseerd in IP) en mr. Veerle Scheys (gespecialiseerd in sociaal recht) de juridische aspecten m.b.t. intellectuele rechten die tot stand komen in het kader van de relatie tussen werknemers/dienstverleners en de onderneming waarin zij werkzaam zijn. Tevens worden er ook heel wat tips verstrekt en dit op basis van de ruime praktijkervaring van beide spreeksters, daar de verschillende intellectuele eigendomsrechten voor heel wat discussies kunnen aanleiding geven en de oplossing zelden uniform is in de verschillende domeinen.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Donderdag 1 februari 2024
 • 12u30 – 14u30

DOCENTEN

 • Dr. Nele Somers, advocaat-vennoot ARTES Advocaten
 • Mr. Veerle Scheys, advocaat Mploy advocaten sociaal recht

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Algemeen

 • Hoe verhouden het arbeidsovereenkomstenrecht en het contractenrecht m.b.t. intellectuele eigendomsrechten zich ten opzichte van elkaar?
 • Hoe dient het algemeen verbintenissenrecht in deze materie toegepast te worden? Welke specifieke vormvoorwaarden zijn er bij het contracteren over intellectuele eigendomsrechten tussen werknemers/dienstverleners en de onderneming?
 • Zijn er (deel)rechten die niet overgedragen kunnen worden?
 • Kiezen voor een overdracht of een licentie en wat zijn de pro’s en cons?
 • En wat bij het toevallig of vrijwillig samenwerken aan een intellectueelrechtelijk beschermde creatie en dit zowel binnen als buiten ‘de uren’?

Auteursrecht

 • Wanneer is er sprake van een creatie die door het auteursecht beschermd kan worden? Hoe wordt de vereiste van originaliteit ingevuld?
 • Welke creaties komen niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming?
 • Wie is de titularis van de auteursrechten rustend op een creatie? En waar zitten de auteursrechten in het geval van medeauteurs en bij creaties tot stand gekomen door middel van artificiële intelligentie?
 • Wat is het onderscheid tussen de vermogensrechten en de morele rechten in het auteursrecht?
  Is contracteren over de morele rechten in het auteursrecht mogelijk?
 • Worden alle auteursrechtelijk beschermde creaties gemaakt in uitvoering van de arbeidsovereenkomst automatisch overgedragen aan de werkgever en bestaat er zoiets als een wettelijke overdracht (“cessio legis”)??
 • Kunnen er clausules m.b.t. toekomstige exploitatierechten of toekomstige werken in een (arbeids)overeenkomst opgenomen worden?
 • Is er een verschil in behandeling tussen werknemers en dienstverleners wanneer zij auteursrechtelijk beschermde werken tot stand brengen?
 • Welke aandachtspunten zijn er specifiek voor het contracteren over een uitgavecontract, een opvoeringscontract, een audiovisueel productiecontract?
 • Welke specifieke regels dient men sinds 1 augustus 2022 voor ogen te houden in het kader van de licentie of overdracht van auteursrechten?

Software

 • Wat is hier concreet het voorwerp van de bescherming en welke intellectuele eigendomsrechten kunnen worden ingeroepen ter bescherming?
 • Wat zijn de specifieke aandachtspunten voor de intellectueelrechtelijke bescherming van computerprogramma’s gemaakt door werknemers of ambtenaren?
 • Is er een andere regeling in het geval van computerprogramma’s gecreëerd door zelfstandige dienstverleners?
 • Gelden de nieuwe regels van 1 augustus 2022 inzake overdracht en licentie van auteursrechten ook voor wat software betreft?
 • Zijn er specifieke regels inzake de intellectueelrechtelijke bescherming van databanken?

Octrooien

 • Wat zijn de voorwaarden voor de bescherming van een uitvinding als octrooi. Zijn er zaken die niet geoctrooieerd kunnen worden?
 • Is er al dan niet een duidelijke wettelijke regeling omtrent de eigendom van het octrooirecht op uitvindingen?
 • Wat zijn de verschillen tussen werknemers en dienstverleners die men goed voor ogen moet houden in deze materie?

Tekeningen en modellen

 • Wat kan beschouwd worden als een beschermd voorwerp onder het tekeningen- en modellenrecht en wat zijn de concrete beschermingsvoorwaarden?
 • Wat zijn hier de specifieke regels inzake overdracht en licentie van het tekeningen- en modellenrecht?
 • Zijn er verschillen tussen werknemers en dienstverleners m.b.t. dit domein?

15u – 14u30 : vraagstelling en e

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture