Legal Learning logo

Diversiteit en inclusie op de werkvloer: welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

24 Nov

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Wereldwijd, maar ook in België, gaat er meer en meer aandacht uit naar diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarbij wordt een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever die binnen zijn organisatie diversiteit en inclusie moet promoten.

Diversiteit op de werkvloer is hét middel bij uitstek om een diverse poel aan talenten aan te spreken en te allen tijde (in)directe discriminatie te bestrijden op grond van zichtbare (vb. leeftijd, huidskleur, een lichamelijke beperking) en onzichtbare verschillen (vb. religie, seksuele geaardheid, politieke overtuiging).

Daarnaast houdt een inclusief beleid, een term die is overgewaaid van de Verenigde Staten, in dat alle personeelsleden daadwerkelijk worden betrokken in de onderneming. Het zegt dus iets over hoe een werkgever met diversiteit dient om te gaan binnen de organisatie.

Diversiteit gaat dus over ‘de onderlinge verschillen’, inclusie over hoe we met ‘de verschillen’ omgaan.

Maar hoe benadert de jurist deze begrippen? Want het afgelopen jaar is er verschillende Europese / Belgische wetgeving geïntroduceerd die een impact heeft op diversiteit en inclusie: nieuwe beschermde criteria, evenwicht werk-privé voor ouders en mantelzorgers, aanvragen van flexibele werkregelingen, ontslagbescherming, enz. En wat zit er nog in de pijplijn? Hoe dienen werkgevers zich voor te bereiden op de EU-richtlijn inzake loontransparantie?

Tijdens deze webinar worden de belangrijkste (nieuwe) wetgevende bepalingen aangehaald om een organisatie op weg te helpen naar een goed diversiteit- en inclusiebeleid.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 24 november 2023
 • 12u30 - 14u30

DOCENTEN

 • Mr. Kato Aerts, advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Sarah Witvrouw, advocaat Lydian

PROGRAMMA

12u30 - 14u15 : uiteenzetting

Wordt behandeld:

 • Discriminatie op de werkvloer
  • In alle fases van de arbeidsrelatie (rekrutering, aanwerving, welzijn op het werk, enz.)
  • Beschermde criteria (incl. nieuwe criteria “gezinsverantwoordelijkheden”, “genderexpressie”, “geslachtsverandering”)
  • Rechtvaardiging onderscheid
  • Bescherming tegen represailles (ook voor getuige?)
  • Cumul schadevergoeding?
 • Work-life balance
  • Meer gender gelijkheid op arbeidsmarkt (omzetting EU richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers)
  • Flexibele werkregelingen
  • Ontslagbescherming (incl. tegen voorbereidende handelingen)
 • EU-Richtlijn inzake loontransparantie: gelijk loon voor gelijk werk
 • Inclusie bevorderen
  • Welke informatie mag een werkgever verzamelen en verwerken?
  • Genderneutrale toiletten? Genderneutrale vacatures?
  • Positieve discriminatie toegestaan?
  • Opstellen diversiteit- en inclusiebeleid?

14u15 - 14u30 :  vraagstelling

DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), incl. relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464

ATTESTEN

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (caregorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture