Portalus logo

Recht op toegang tot afstammingsinformatie voor donorkinderen (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

In deze cursus zoomt Elodie Decorte in op het recht op toegang tot afstammingsinformatie voor donorkinderen enerzijds versus de anonimiteit van de donor anderzijds. Verder wordt ook uitgebreid toegelicht tot welke complexe vraagstukken het gebruik van donormateriaal aanleiding kan geven. En er wordt stilgestaan bij de toenemende maatschappelijke aandacht voor dit topic. Vervolgens bespreekt Elodie het juridisch kader, zowel in België als in de landen rondom ons. Hoe verhoudt zich dat tot de mensenrechten? Tot slot wordt het thema ook in ruimere zin gekaderd.

Docent

Elodie Decorte | Juriste & vrijwillig praktijkassistent aan de KU Leuven op de afdeling personen- en familierecht

Thema's

AGENDA

  • Complexe vraagstukken
  • Toenemende maatschappelijke aandacht
  • Anoniem donorschap in België
  • Recht op afstammingsinformatie: een grondrecht
  • Recht op afstammingsinformatie: rechtsvergelijking
  • Kaderen in een ruimer geheel

Over de docent

Elodie Decorte behaalde een master in de rechten aan de Universiteit van Gent en daaropvolgend een Ma-Na-Ma in het notariaat. Naast haar job als juridisch medewerker bij het SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving is Elodie ook vrijwillig praktijkassistent aan de KU Leuven op de afdeling personen- en familierecht. Eind juni 2022 verdedigde ze haar doctoraat getiteld ‘Recht op toegang tot afstammingsinformatie voor donorkinderen bij medisch begeleide voortplaning’.

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Arbitrage: een inleiding en capita selecta aa…

On Demand

Webinar
Portalus logo

Deontologie: Vertrouwelijkheid van de communi…

On Demand

Webinar
Portalus logo

Het beroepsgeheim van de advocaat (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture