Legal Learning logo

Erfpacht, opstal en mede-eigendom bekeken door een fiscale bril

02 Jun

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Erfpacht, opstal en mede-eigendom tussen de bedrijfsleider en de vennootschap zijn al jaren veelvuldig gehanteerde, meestal fiscaal geïnspireerde, technieken.

De vraag stelt zich evenwel in welke mate de recente wettelijke evoluties en de verstrengde houding van de fiscus een impact hebben op nieuwe en bestaande constructies.

Tijdens deze uiteenzetting krijgt u een praktijkgerichte analyse van deze optimalisatietechnieken.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 2 juni 2023
 • 15u - 17u

DOCENTEN

 • Mr. Esther Everaert, advocaat Stibbe / praktijkassistent KU Leuven
 • Mr. Lizelotte De Maeyer, advocaat Stibbe

PROGRAMMA

 • Klassieke erfpacht, opstal en mede-eigendomconstructies
  • Fiscale aandachtspunten en recente rechtspraak
 • De belangrijkste nieuwigheden en aandachtspunten voor de fiscale praktijk
  • De nieuwe definities van de zakelijke rechten
  • Wat is dwingend en wat is van aanvullend recht?
  • De fiscale gevolgen/impact?
 • Vestiging van het zakelijk recht
  • De fiscale gevolgen van de nieuwe definities van de zakelijke rechten
  • Wat is roerend/onroerend?
 • Tijdens de looptijd van het zakelijk recht
  • Erfpacht en opstal: de fiscale gevolgen van de nieuwe regeling inzake herstellingen
 • Einde van het zakelijk recht
  • Eenvormig vergoedingsmechanisme
  • “Ongerechtvaardigde verrijking” bij de beëindiging van de constructie(s)?
 • Capita selecta
  • (Vervroegde) afstand van een zakelijk recht

16u45 - 17u : vraagstelling

DOELGROEP

 • advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • vastgoedmakelaars en syndici

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie;

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • NKN: 2 punten
 • Sam-Tes: 1,5 punt
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • IGO: aanvraag ingediend

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf 'on demand' kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture