Confocus logo

Objectieve aansprakelijkheid in het milieurecht

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

INHOUD

Milieurecht is het deel van het recht dat betrekking heeft op de bescherming van de kwaliteit van onze leefomgeving. De drie belangrijkste functies van het milieurecht zijn de organisatie van de besluitvorming, de handhaving van de milieunormen en het herstel van milieuschade. Door het toenemende milieurechtsbewustzijn is het milieurecht vandaag complex en omvangrijk. 

Er bestaan diverse sectorale milieuwetgevingen met betrekking tot specifieke materies. In sommige wettelijke bepalingen zijn bovendien objectieve aansprakelijkheidsregels ingevoerd. 

In deze webinar overlopen we de meest voorkomende objectieve regels en kijken we in hoeverre ze de bewijsrechtelijke problemen van het gemeen recht oplossen. Concreet wordt gekeken of deze regels de financiële zekerheid van de schadelijder beter garanderen.“Welke knelpunten van het objectief regime zijn er en welke alternatieven bieden zich aan om vergoed te worden voor milieschade of om milieuschade een halt toe te roepen?” is eveneens een vraagstuk die we de revue laten passeren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en op basis van rechtspraak en rechtsleer gaat de spreker na of de doelstellingen van het objectief aansprakelijkheidsregime een haalbare kaart zijn.

DETAILS

Duurtijd: 1 uur
Lesvorm: On demand webinar
Locatie: Online
Prijs: €55

ERKENNINGEN

  • OVB: Goedgekeurd voor 1 uren / punten
  • Milieucoördinatoren: Goedgekeurd voor 1 uren / puntenInschrijven

Meer Opleidingen & Events

Confocus logo

Specialisatiereeks Curator

On Demand

Webinar
Confocus logo

STRAFRECHT: de strafrechtelijke aansprakelijk…

On Demand

Webinar
Confocus logo

VERKEERSRECHT: misdrijven en straffen

On Demand

Webinar
dotted_texture