Legal Learning logo

Handelscontracten: impact B2B-wetgeving én Covid-19

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

B2B-wetgeving

Met ingang van 1 december 2020 zijn ook op overeenkomsten tussen ondernemingen onderling bepalingen inzake onrechtmatige bedingen van toepassing.

Belangrijk is dat de nieuwe regels alle contractuele bedingen viseren, ongeacht het type van de overeenkomst. Vele algemene voorwaarden zullen dus vanaf 1 december 2020 (deels) ongeldig of niet afdwingbaar (kunnen) zijn. Tijdens deze webinar geven de sprekers een praktijkgerichte uiteenzetting, waarbij de talrijke vragen die door deelnemers werden ingediend naar aanleiding van de live-webinar op 2 februari 2021 werden verwerkt.

De impact van COVID-19 op handelshuur en andere commerciële contracten

Tijdens dit tweede luik wordt een analyse gemaakt van de impact van het coronavirus op handelshuur en andere handelscontracten, bvb. contracten met leveranciers, franchisecontracten en andere distributieovereenkomsten. Hoe kunnen naar de toekomst toe overeenkomsten rekening houden met de gevolgen van dergelijke gezondheidscrisissen? Ook wordt stilgestaan bij de juridische implicaties van het heroriënteren van de activiteiten naar ‘corona proof’ online activiteiten of alternatieve vormen van verkopen en leveringen.

DOCENTEN

 • Mr. Geert Bovy, advocaat-vennoot Baker McKenzie
 • Dr. Joost Vynckier, advocaat Baker McKenzie
 • Dr. Stijn Claeys, advocaat-vennoot Racine

INHOUD

 • De opgenomen webinar (3 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,...)
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

De nieuwe B2B-wetgeving: maar wat nu in de praktijk?  

 • Context
 • Analyse van de wet van 4 april 2019, waarbij volgende door deelnemers bezorgde vragen werden verwerkt in de uiteenzetting:
  • Is het nog toegelaten dat bij het plaatsen van een bestelling bij een vertegenwoordiger, de orderbon bepaalt dat de onderneming pas gebonden is na schriftelijke orderbevestiging?
  • Is een clausule die voorziet dat de start van de werkzaamheden beschouwd wordt als instemming met de algemene voorwaarden, geldig?
  • Geldt de nieuwe regeling vanaf het afsluiten van een nieuwe raamcontract, of geldt ze nu ook al voor deelopdrachten in uitvoering van een bestaand raamcontract?
  • Kan het gamma van geleverde producten nog eenzijdig gewijzigd worden?
  • Hebben transparantieclausules tav onderaannemers nog uitwerking?
  • Is een prijsbepaling via partijbeslissing nog mogelijk?
  • Kan een ‘coronaclausule’ alle negatieve gevolgen van de coronacrisis ten laste van 1 partij leggen?
  • Hoe kan de nodige speling bij leveringstermijnen ingebouwd worden?
  • Wanneer gaat een exoneratie voor aansprakelijkheid te ver? Is de clausule dan nietig of wordt ze gematigd?
  • Wat als er geen opzegtermijn voorzien is in de overeenkomst, of als ze niet redelijk is in het licht van de omstandigheden?
  • Kan een clausule nog steeds een stilzwijgende verlenging van een overeenkomst (bvb. bij een onderhoudscontract) voorzien?
 • Kritiek

De impact van COVID-19 op handelshuur en andere commerciële contracten

 • COVID-19: analyse van overmachtsleer & imprevisieleer
 • Is anticiperen mogelijk via contractuele clausules of algemene voorwaarden?
 • De situatie van handelshuur en van commerciële huur
 • Rechtspraak: de verschillende strekkingen
 • Overige commerciële contracten
 • Omschakelen of focussen op online-verkopen: mogelijke valkuilen

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • notarissen en vastgoedmakelaars
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bouwpromotoren, vastgoedmakelaars en syndici
 • bestuurders, financiële en

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture