Legal Learning logo

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Tot 31 december 2021 was een gunstig fiscaal regime van toepassing voor buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werkzaam zijn, regime dat geregeld werd door een administratieve Circulaire van 8 augustus 1983.

Het Rekenhof had al verschillende keren opmerkingen gemaakt over de wettelijkheid van het systeem, maar nu is er een wettelijke regeling, vervat in de Programmawet van 27 december 2021 (Staatsblad van 31 december 2021).

Dit nieuw regime is op 1 januari 2022 in voege getreden.

Op 21 januari 2022 werd via een Circulaire het oude belastingstelsel opgeheven en wordt voorzien in een overgangsregeling voor buitenlandse kaderleden die vóór 1 januari 2022 in België in dienst zijn getreden en genoten van het oude belastingstelsel.

De door de programmawet van 27 december 2021 ingevoerde nieuwe belastingstelsels zullen in een afzonderlijke Circulaire besproken worden.

Tijdens deze webinar krijgt u een overzicht van de nieuwe principes en wordt uiteraard ook stilgestaan bij een aantal concrete problemen die het gevolg zullen zijn van deze wijzigingen.

DOCENT

 •  Mr. Jan Lein, Advocaat Claeys & Engels

DATUM OPNAME

 • 04/02/2022 (laatste update cursus: 14/03/2022)

INHOUD

De voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • rechtstreekse aanwerving vanuit het buitenland, detachering of getransfereerd vanuit een buitenlandse vennootschap
 • non-profit organisaties
 • cumulatieve voorwaarden tijdens een periode van 60 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling
 • bruto bezoldiging van meer dan €75.000
 • ook mogelijk voor personen met een Belgische nationaliteit

De voordelen:

 • vrijstelling van belasting van een percentage van 30% van de bezoldiging die aanzien wordt als “eigen kosten van de werkgever”
 • belastingvrije terugbetaling van verhuiskosten, inrichting, schoolkosten
 • maximaal 5 jaar, mogelijke verlenging van 3 jaar

Procedure:

 • verkorting van de aanvraagprocedure naar 3 maanden vanaf de indiensttreding
 • bezorging van lijst door de werkgever

Concrete vragen:

 • wat inzake sociale zekerheid?
 • wat met de overgangsmaatregelen, gezien deze complex zijn en er opt-in/opt-out mechanismen zijn voorzien tegen 30 juni 2022?
 • wat is de impact van het feit dat de buitenlandse kaderleden zal worden beschouwd als een Belgisch rijksinwoner (in het huidige regime niet-rijksinwoner)?

DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€ 120 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1 uur

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture