Legal Learning logo

Beleggings- en verzekeringsproducten anno 2022 - Een overzicht van de laatste wijzigingen

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij recente ontwikkelingen inzake beleggings- en verzekeringsproducten. Daarbij wordt ook stilgestaan bij private equity beleggingen (investeerders die buiten de aandelenbeurs om financieel in bedrijven participeren).

Het lijdt immers geen twijfel dat de fiscaliteit van spaar- en beleggingsproducten in volle beweging is, zowel in België als Europa. Tijdens deze webinar wordt daarom stilgestaan bij relevante topics, geselecteerd door de sprekers omwille van hun actualiteit.

DOCENTEN

 • Mr. Dirk Coveliers, Tiberghien Advocaten / Hoofdredacteur Tijdschrift voor Beleggingsfiscaliteit / Gastdocent Antwerp Management School, (Masterclass Vermogensplanning ITAA)
 • Mr. Yannick Cools, Tiberghien Advocaten

DATUM OPNAME

 • 24/03/2022

INHOUD

Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (JTER)

 • Toepassingsgebied
 • Taxatie per referentieperiode
 • Belastbare basis en drempel
 • Aangifte en betaling (door een buitenlandse instelling)
 • Key topics inzake belastbare basis
  • financiële instrumenten
  • waardering
  • cash
 • Key topics
  • vrijstelling voor professionele financiële spelers
  • vrijstelling voor UCITS & AIF
  • Tak-23 verzekeringsproducten
  • toepassing dubbelbelastingverdrag
  • deel van het bedrijfsvermogen van een Belgische vaste inrichting
  • specifieke en algemene antimisbruikbepalingen
  • “splitsen” van effectenrekeningen
  • conversie van financiële instrumenten
  • risico van dubbele belasting
 • Vernietigingsprocedure voor het Grondwettelijk Hof

Nieuwe anti-misbruikbepalingen diverse rechten en taksen

 • Nieuwe algemene anti-misbruikbepaling
 • Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen
 • Taks op de beursverrichtingen

Taks op instellingen voor collectieve beleggingen

 • Omschrijving
 • Belastbare grondslag
 • Abonnementstaks op buitenlandse fondsen
 • Wijziging van de verjaringstermijnen

Inning diverse rechten en taksen (KB van 6 februari 2022)

Roerende inkomsten: actualiteiten

 • Fondsen met beleggingen in private equity
  • fiscaal transparante
  • niet-transparante entiteit (‘opaque’)
  • private privak
 • Recuperatie FBB op Franse dividenden
  • principe
  • rechtspraak
  • wat met bevrijdend karakter van ingehouden RV?
 • Spin-off
  • wat is een ‘spin off’?
  • fiscaal probleem en oplossing: zeer specifieke vrijstelling
  • recente gevallen

Belgisch regime DBI-fondsen

 • Definitief Belaste Inkomsten (DBI)
  • Revenus Définitivement Taxés (RDT)
  • Dividends Received Deduction (DRD)
 • Toepassing van het DBI-regime (voorwaarden)
 • Overzicht van DBI-fondsen
  • DBI-Bevek
  • Private Privak
  • gewone beleggingsvennootschap
  • Belgische ELTIF - European Long Term Investment Fund
 • FAQ over het DBI-regime

Toegewezen fondsen Tak23 (‘fonds dédiés’)

 • Stand van zaken
 • Betaling van premie in natura
 • DAC 6

Kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht– branche 6

 • Omschrijving
 • Problematiek artikel 362bis WIB 92 voor Belgische vennootschappen
 • Luxemburgse branche 6
 • Voorafgaande Beslissing nr. 2021.0254 van 1 juni 2021
 • Aspecten van Belgische regelgeving

Centraal aanspreekpunt

 • Historiek CAP
 • Artikel 20 van de Programmawet van 20 december 2020
 • Inwerkingtreding
 • Recente wijzigingen

Prudentiële maatregelen NBB: de verschillende Circulaires

Quo Vadis?

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie 

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).


ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 3 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • ITAA (Categorie A): 3 uren

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture