Portalus logo

Scheiden en pensioenen vereffenen-verdelen | UPDATE 2022 (4u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Deze cursus is een volledig vernieuwde editie up to date voor 2022 met de meest recente cijfers en wetgeving inzake pensioenen. in deze vernieuwde cursus gaat Yves Coemans in op de complexiteit van de vereffening en verdeling van pensioenen in het kader van een (echt)scheiding. Er worden voorbeelden getoond gebaseerd op de meest recente info van de Federale Pensioendienst. "Wat met zelfstandigen en aanvullende stelsels?", "Hoe omgaan met de regelgeving rond ambtenarenpensioenen?", "Hoe verdelen na uitbetaling?", "Hoe vereffenen voor uitbetaling?", "Welke lijn volgen rechtbanken?".... het zijn slechts enkele vragen die in deze op de praktijk gerichte bijscholing beantwoord worden.

Maak kennis met de meest uitgebreide online videocurus rond het thema "(Echt)scheiding en pensioenen" in Vlaanderen.

Docent

Yves Coemans - Expert gezinsfiscaliteit - Freelance beleidsmedewerker studiedienst Gezinsbond.

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Pensioenwetgeving en financiële aangelegenheden
 • Scheiding en pensioen: feitelijk en definitief
 • Pensioen feitelijke scheiding
 • Pensioen uit de echt gescheiden echtgenote/echtgenoot
 • Scheiding en ambtenarenpensioenen
 • Verdeling NA uitbetaling
 • Verdeling VOOR uitbetaling
 • Verdeling Afkoopwaarde
 • Vordering op helft vermogenswaarde
 • arrest Grondwettelijk Hof
 • Pensioenpijlers en -stelsels
 • Rustpensioen werknemers en zelfstandigen
 • Wettelijke pensioenleeftijd en vervroegd pensioen
 • Gelijkgestelde periodes
 • Hoe berekenen?
 • MyPension.be
 • Rustpensioen ambtenaren
 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • Pensioen: van bruto naar netto

Over de docent

Yves Coemans I Freelance beleidsmedewerker studiedienst Gezinsbond I Gast Trainer Portalus Video I Trainer TRAJECT

Praktijkervaring:

 • Expert gezinsfiscaliteit
 • Auteur van “Mijn kind duur kind?!” (2005)
 • Geestelijke vader van Onderhoudsgeldcalculator / Contriweb
 • Auteur diverse artikels over fiscaliteit en onderhoudsbijdragen
 • Effectief lid en ondervoorzitter Commissie voor onderhoudsbijdragen (BS 03/01/2022)
 • Effectief lid van Evaluatiecommissie DAVO (BS 29/08/2016)
 • Lid Platform Alimentatiefonds
 • Lid Monitoringcomité Groeipakket
 • Lid Beheerraad voor gezinsbijslag Iriscare
 • Docent bij Portalus, Traject vzw, Opleidingen bemiddelaars
 • Lid diverse stuurgroepen studieprojecten over onderhoudsbijdragen: HoGent, ULB, FiTTiF
 • (Universiteiten Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven)
 • Waarnemend Voorzitter van SAM, steunpunt Mens & Samenleving vzw (2018-2021)

Opleiding:

Yves Coemans is handelsingenieur van opleiding.

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Arbitrage: een inleiding en capita selecta aa…

On Demand

Webinar
Portalus logo

Deontologie: Vertrouwelijkheid van de communi…

On Demand

Webinar
Portalus logo

Het beroepsgeheim van de advocaat (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture