Portalus logo

Huwelijk, echtscheiding en de onderneming vereffenen en verdelen (3u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

mr. Dieter Heeman, advocaat-counsel en gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht behandelt in deze videocursus diverse aspecten van het familiaal vermogensrecht versus het ondernemen. Het snijpunt ligt hierbij op enerzijds de van toepassing zijnde principes uit het vennootschapsrecht en het boekhoudrecht en anderzijds het familiaal vermogensrecht.

De introductie van Boek 2 titel III dat vanaf 1 juli 2022 van toepassing zal zijn vanuit het relatievermogensrecht en ook de wetgeving vanuit het nieuw huwelijksvermogensrecht zoals deze geïntriduceerd werd in 2018 zijn hierbij van groot belang.

De focus ligt in deze uiteenzetting voornamelijk op casussen onder het wettelijk stelsel. mr. Dieter Heeman neemt ook uitvoerig de tijd om, aan de hand van praktijkvoorbeelden, dieper in te gaan op recente rechtspraak inclusief visies en conclusies vanuit het notariaat. Hierbij komen interessante inzichten en vaststellingen aan bod rond de wisselwerking tussen het familiaal vermogensrecht enerzijds en het ondernemen anderzijds.

Docent

Dieter Heeman - Advocaat-counsel - gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht.

Thema's

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

 • Huwelijksstelsels – onderscheid primair en secundair stelsel
 • Focus studie : wettelijk stelsel
 • Wettelijk stelsel – activa / passiva
 • Focus op huwelijk en ondernemen
 • Oplossing voor discussies uit het (recente) verleden
 • Aligneren van ondernemen in het vennootschapsrecht en huwelijkse leven in het familiaal vermogensrecht
 • Correcte allocatie van inkomsten
 • Krachtlijnen nieuwe wet huwelijksvermogensrecht – in werking sinds 1 september 2018
 • Titre et finance
 • Aandelen
 • Beroepsgoederen
 • Cliënteel
 • Principe van doorbreking van de vennootschap
 • Beroepsinkomstenallocatie
 • Keuze inzake wijze beroepsuitoefening
 • Titre et finance - Kwalificatie beroepsgoederen - Kwalificatie cliënteel
 • Eigen vermogen: art. 2.3.39 (nieuw) B.W.
 • Bestuur van de aandelen
 • De schenking
 • Verschuiving tussen vermogens tijdens het huwelijk
 • Verschuiving tussen vermogens tijdens het huwelijk – (buiten)gerechtelijke bekentenis
 • Kerndata
 • Bestuur van de vermogens
 • Ontbinding van het stelsel (art. 2.3.41 (nieuw) B.W.) en werkzaamheden van gerechtelijke ontbinding (art. 1207 e.v. Ger.W.)
 • Werkzaamheden van vereffening en verdeling
 • Werkzaamheden van vereffening en verdeling – boedelsamenstelling en waardering
 • Werkzaamheden van vereffening en verdeling – vergoedingsrekeningen
 • Geschillenregeling
 • Loyaliteit in bewijsvoering
 • Enkele bijzondere beoordelingen
 • Doorbreking vennootschapsstructuur in alimentaire discussies

Over de docent

Dieter Heeman | Advocaat-counsel - Advox Advocaten

Meer info - Linkedin profiel

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Arbitrage: een inleiding en capita selecta aa…

On Demand

Webinar
Portalus logo

Deontologie: Vertrouwelijkheid van de communi…

On Demand

Webinar
Portalus logo

Het beroepsgeheim van de advocaat (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture